• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Letné účelové cvičenie

    • 27. 6. 2023
    • V dňoch 22. 6. a 23. 6. bolo na našej škole cítiť, že sa nezadržateľne blíži koniec školského roka. Absolvovali sme tradičné Letné účelové cvičenie. Vo štvrtok sme si prehĺbili teoretické vedomosti zo Zdravotnej prípravy, Civilnej ochrany, Dopravnej výchovy a z oblasti Pohyb a pobyt v prírode.
     Tieto nadobudnuté vedomosti a zručnosti sme prakticky precvičili v piatok. Piatkovú praktickú časť sme započali nácvikom poplachu a evakuácie školy. Zvládli sme to na jednotku. Rýchlo a organizovane. Následne sme absolvovali krátku cca 4 km prechádzku. Okrem preukázania teoretických vedomostí, si žiaci aj zasúťažili v netradičnej pohybovej aktivite - prevaľovanie pneumatiky a slalomový beh s fúrikom. Novinkou bolo vytvorenie obrázkov z prírodnín, ktoré deti našli na prechádzke, resp. na dvore - LandArt. Deti ukázali svoju fantáziu a tvorivosť.

    • Letné účelové cvičenie: Čítať viac
    • Jazero na jednej vlne

    • 26. 6. 2023
    • Prijali sme pozvanie Verejnej knižnice Jána Bocatia na akciu, ktorú organizovali pre deti z jazerských materských a základných škôl. Čakalo na nás množstvo zábavných i tvorivých aktivít. Vyskúšali sme si vodné dobrodružstvá, zážitkové čítanie o vodnom bohatstve Slovenska s Lenkou Šingovskou. Život včiel deťom priblížili pani knihovníčky prostredníctvom rozprávky Eleny Čepčekovej Meduška. V rámci tvorivej dielne si žiaci vyskúšali aj výrobu vlastných sviečok z včelích plástov. Pripravená bola aj EkoZóna, kde sa deti dozvedeli o ochrane prírody z prvej ruky. Regionálne centrum ochrany prírody z Prešova a spoločnosť KOSIT si pripravili hravé aktivity, zábavnú envirovýchovu, kvízy, skladačky a omaľovanky. K nim sa pridala aj iniciatíva Save nature by Čivas so svojim ostrovom odpadov. Pozvanie na podujatie prijali aj zvieratká z košickej zoologickej záhrady, ktoré očarili nás všetkých.
     Organi

    • Jazero na jednej vlne: Čítať viac
    • Hudba nás spája

    • 26. 6. 2023
    • Po troch rokoch prestávky sa v stredu 21. 6. na našej škole opäť koncertovalo. V poradí už štvrtý ročník koncertu Hudba nás spája sa konal v priestoroch školy a predstavili sa na ňom takmer všetky dneperské talenty. Malí aj veľkí speváci a hudobníci sa spojili a vytvorili krásny program, ktorý veríme, že vo všetkých prítomných zanechal len tie najpríjemnejšie pocity. Všetkým účinkujúcim,ale aj divákom ďakujeme za podporu a tešíme sa už na budúci rok.

    • Hudba nás spája: Čítať viac
    • Matematické Tatry - odmena

    • 23. 6. 2023
    • Víťazi Matematických Tatier sa dočkali svojej odmeny! Po troch kolách náročnej súťaže sa 14 žiakov prebojovalo až na samý koniec a zúčastnilo sa výletu do Vysokých Tatier. V Starom Smokovci sme spoločne navštívili Múzeum Tatranskej kinematografie, ktoré sa všetkým veľmi páčilo. Pani sprievodkyňa nám dovolila vyskúšať si staré fotografy, či kamery. Odmenu sme zavŕšili prechádzkou a spoločným obedom. Cesta vlakom bol zážitok sám o sebe.
     Už teraz sa tešíme na budúcich účastníkov súťaže Matematické Ta3! :)

    • Matematické Tatry - odmena: Čítať viac
    • Letný drink!

    • 23. 6. 2023
    • V týchto horúcich letných dňoch je najlepšie osviežiť sa nejakým chladeným nápojom. Nemusíme naň chodiť do reštaurácie, môžeme si ho spokojne urobiť aj sami. Nie je to nič náročné. Stačí pár ingrediencií – ovocie, voda, ľad a ešte niečo na ozdobenie. Presne tak, ako si ho namiešali aj chlapci zo VII. A na záverečnej hodine techniky. Hoci to pôvodne mala byť aj súťaž, po ochutnávke pripravených ovocných drinkov usúdili, že vyhrali všetci.

    • Letný drink!: Čítať viac
    • Didaktické hry

    • 23. 6. 2023
    • Vo štvrtok sa žiaci prvého stupňa zúčastnili didaktických hier v prírode pri našom jazere. Žiaci plnili úlohy v štvorčlenných tímoch, ktoré si aj výstižne pomenovali. Úlohou žiakov bolo nájsť niektoré prírodniny, súčasť neživej prírody, ale aj to, čo do lesa nepatrí. Hľadali niečo v prírode, čo by podľa fantázie mohli k niečomu prirovnať. Nakoniec sme sa ešte prešli a vychutnali si krásne letné počasie.

    • Didaktické hry: Čítať viac
    • Školský výlet prvákov a druhákov v lanovom centre

    • 23. 6. 2023
    • Naši prváci a druháci boli na školskom výlete v lanovom centre v Prešove. Prváci, pod vedením animátorov, prekonávali 10 zábavných stanovíšť, pri ktorých pomáhali psím záchranárom odvrátiť od lanového centra nebezpečenstvo. Šikovnosť, odvaha detí sa prejavila a žiaci našli aj schovaný poklad. Druháci, stroskotali v Atlantickom oceáne a ostali uväznení na tajuplnom ostrove. Prekonali však všetky nástrahy, našli zlatý kompas, ktorý im pomohol nájsť cestu späť. Tieto školské výlety boli zamerané hlavne na podporu tímového ducha v ročníkoch, rozvoj základných pohybových zručností, ale hlavne na sprostredkovanie zábavného zážitku ako odmenu za celoročnú prácu.

    • Školský výlet prvákov a druhákov v lanovom centre: Čítať viac
    • Divadelný kostým

    • 22. 6. 2023
    • Divadelný kostým má svoju dlhú históriu. Jeho tvorcami sú divadelní kostyméri. Aj naše mesto ich má niekoľko. No má ich aj naša škola. Žiaci VII. A triedy sa na niekoľkých hodinách výtvarnej výchovy popasovali s neľahkou úlohou a vytvorili skvosty pre hudobno-literárne pásmo. Posúďte sami. Nie sú nádherné?

    • Divadelný kostým: Čítať viac
    • Historický úspech školy na celoštátnom kole biologickej olympiády

    • 21. 6. 2023
    • V čarokrásnom prostredí Tatranskej Lomnice, priamo pod Lomnickým štítom, sa v dňoch 16. – 17. júna konalo celoslovenské kolo biologickej olympiády v kategórii E. Našu školu reprezentovali víťazi okresného i krajského kola – botanička Karin Szabová a geológ Dávid Kassai (obaja z VIII. B triedy). Už úvodný deň súťaže bol nesmierne náročný. Po príchode na miesto konania čakal na 23 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska hodinový 100-bodový test z teoretických vedomostí o lesných rastlinách pre botanikov a neživej prírode so zameraním na vulkanizmus pre geológov. Väčšina otázok v ňom prekračovala rámec učiva biológie základnej školy a dokonca nekorešpondovala ani s metodickým materiálom na prípravu zostaveným organizátormi. Po teste Karin potrápila identifikácia rastlín v slovenskom i latinskom názvosloví, ktoré bolo treba rozlíšiť iba na základe časti ich olistených stoniek bez kvetov či plo

    • Historický úspech školy na celoštátnom kole biologickej olympiády: Čítať viac
    • Po stopách osobností nášho mesta

    • 21. 6. 2023
    • Dňa 20. 6. 2023 sa naši deviataci vydali „Po stopách osobností nášho mesta“.
     Hravou a súťaživou formou blúdili po Hlavnej ulici ako detektívi a pomocou indícii odhaľovali tajomstvá pamätných tabúľ. Vzdelávanie ako zábavu si užili plnými dúškami. Veď posúďte sami.

    • Po stopách osobností nášho mesta: Čítať viac
    • Budú z nich architekti?

    • 21. 6. 2023
    • Súčasťou hodín výtvarnej výchovy je aj priestorové vytváranie. Je na to potrebná značná predstavivosť a priestorové videnie. S týmito a ďalšími problémami sa popasovali tak žiaci siedmeho, ôsmeho aj deviateho ročníka. Témy boli rozdielne: koncertná sieň, objekt pre verejný priestor a mosty. A tu sú výsledky ich šikovnosti a tvorivosti. Budú z nich projektanti, návrhári, či architekti? Istý čas si na to budeme musieť počkať, no nič nie je nemožné...

    • Budú z nich architekti?: Čítať viac
    • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Aj my, piataci, už bádame...

    • 20. 6. 2023
    • Nie každý vie, ako sa pestuje ľuľok zemiakový. Ani my sme to nevedeli, pokiaľ sme ho nezačali pestovať s p. učiteľkou na pozemku v školskej záhrade. Najprv sme sadili naklíčené hľuzy, potom sme ich chodili pozorovať a nedočkavo čakali, pokiaľ sa objaví prvá rastlinka. Po troch týždňoch majú rastlinky už 40 cm. Prvýkrát sme ich okopali. Do konca roka sa budeme o nich vzorne starať. Myslíte si, že v septembri nás budú čakať zemiakové hľuzy? My tomu veríme a už sa tešíme na hranolky z vlastnoručne vypestovaných zemiakov.
     žiaci V. A

    • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Aj my, piataci, už bádame...: Čítať viac
    • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Pestovateľské skúsenosti ôsmakov

    • 20. 6. 2023
    • Každý z nás iste vie, že pestovanie nie je ľahká činnosť. O tom, sme sa presvedčili my, ôsmaci, ktorí sme mali za úlohu odrezkami rozmnožiť a vypestovať izbové rastlinky. O rastlinky sme sa pravidelne starali, fotili sme ich a koncom mája sme začali prezentovať svoje pestovateľské skúsenosti pred spolužiakmi v triede. Zistili sme, že viacerým z nás rastlinky na prvý pokus nevyrástli a bolo preto potrebné urobiť viac pokusov. Poučili sme sa aj na svojich chybách, ktoré sme spravili počas pestovania. Ďalšie pokusy sa ale vydarili a sme radi, že sme sa touto aktivitou naučili a dozvedeli niečo nové, čo v našej budúcnosti určite všestranne využijeme.
     Vivienne, Xénia a ôsmaci

    • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Pestovateľské skúsenosti ôsmakov: Čítať viac
    • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Čo ukrýva naše telo?

    • 20. 6. 2023
    • Náplňou učiva biológie v siedmom ročníku je ľudské telo. Práve preto, sme my, žiaci VII. A triedy, dostali na začiatku školského roka zaujímavú úlohu – vyrobiť priestorové modely rôznych orgánov nášho tela. Úlohy sme si medzi sebou v triede podľa záujmu rozdelili. Každý svoj model doma samostatne vyrobil a pri učive o danom orgáne ho prezentoval pred pani učiteľkou a spolužiakmi. Modely nám spestrili vyučovanie a zároveň sme sa prostredníctvom nich naučili niečo nové a zaujímavé. Na ich výrobu sme využili rôzny materiál: polystyrén, plastelínu, modulit, kartón, vatu, slamky, drôtiky, látky, vlnu,... Naše výtvory zdobia učebňu biológie a neskôr ich pani učiteľky vedia využiť pri vysvetľovaní učiva budúcim siedmakom.
     Karin a žiaci VII. A

    • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Čo ukrýva naše telo?: Čítať viac
    • Súťaž ENGLISHSTAR

    • 19. 6. 2023
    • V tomto školskom roku si naši žiaci mohlii opäť overiť svoje vedomosti z anglického jazyka v súťaži ENGLISHSTAR. Do súťaže sa zapojilo 22 105 žiakov zo 672 škôl z celého Slovenska. Žiaci súťažili v deviatich kategóriách, každý ročník mal svoju vlastnú kategóriu a test. Do súťaže sa zapojilo 40 našich žiakov, ktorí dosiahli spolu úspešnosť 94,75 %.

    • Súťaž ENGLISHSTAR: Čítať viac
    • Anglická školská knižnica bude počas prázdnin zatvorená

    • 19. 6. 2023
    • Milí čitatelia,

     prosíme o vrátenie vypožičaných kníh do anglickej knižnice. Knihy môžete vrátiť cez prestávky, aj mimo výpožičných hodín, v školskej anglickej knižnici, resp. Mgr. Barlogovej.

     Ak máte doma knihy v anglickom jazyku, ktoré už nepotrebujete a chcete podarovať, naša školská anglická knižnica sa ich rada ujme :-)

    • Anglická školská knižnica bude počas prázdnin zatvorená: Čítať viac
    • Naše prvé online stretnutie s partnerskou školou

    • 19. 6. 2023
    • V stredu 13. júna 2023 sme sa prvýkrát online stretli s vedením a učiteľmi našej novej partnerskej školy Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego v Krakove v Poľsku.

     Mgr. S. Mrázová, zástupkyňa riaditeľa školy, a pán učiteľ Mgr. P. Bognár sa poďakovali pánovi riaditeľovi Piotrovi Czieczurovi a jeho kolegom za prijatie ponuky na spoluprácu v anglickom jazyku. Na online stretnutí sa s poľskými pani učiteľkami dohodli na spôsobe vzájomnej spolupráce. Do nej budú zapojení žiaci, ktorí v súčasnosti navštevujú piaty a šiesty ročník. Projekt vzájomnej spolupráce začne emailovou korešpondenciou dvojíc žiakov a bude pokračovať online stretnutiami v novom školskom roku. V budúcnosti plánujeme realizovať aj výmenný pobyt žiakov na našej partnerskej škole.

    • Naše prvé online stretnutie s partnerskou školou: Čítať viac
    • Zbierali sme pomarančovú a citrónovú kôru

    • 19. 6. 2023
    • Tento školský rok sa nám podarilo spolu usušiť 15 kg pomarančovej kôry a 1,8 kg citrónovej kôry. Nie je to veľa ale ja verím, že budúci rok sa zapojí viac žiakov a nazbierame oveľa viac.

     1. miesto: IV. A - 5,5 kg pom. k. a 1,55 kg citr. k.
     2. miesto: I. B - 4,3 kg pom. k.
     3. miesto: II. A - 2,4 kg pom. k. a 0,3 kg citr. k.
     4. miesto: V. B - 1,4 kg pom. k.
     5. miesto: III. A - 0,5 kg pom. k.
     6. miesto: IV. D - 0,25 kg pom. k.

    • Zbierali sme pomarančovú a citrónovú kôru: Čítať viac
  • Súkromná základná škola

   Súkromná základná škola Dneperská 1 je zaradená do siete škôl MŠ SR od 1. septembra 2004. Patrí k najväčším školám v MČ Nad jazerom. Nachádza sa v príjemnom prostredí, plnom zelene v blízkosti jazera. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Osemročné súkromné gymnázium
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
    • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
    • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
    • facebook.com/dneperska
   • Prihlásenie