• Školský klub detí

     • Školský klub detí

     • Milí rodičia,

      dovoľte, aby sme vám v skratke predstavili náš školský klub detí. Školský klub detí, alebo ako ho poznáte pod starším názvom družina, je mimoriadne školské zariadenie, ktoré sa mimo vyučovania  stará o výchovu žiakov našej Súkromnej základnej školy. Je to nádherná inštitúcia, ktorá ponúka vašim deťom možnosť oddychu, relaxácie, regenerácie i tvorivej činnosti po namáhavom dni v škole. Je miestom, kde by si v prvom rade malo vaše dieťa odpočinúť a využiť svoje individuálne zručnosti a danosti, aby sa zdokonalilo nielen vo vzdelávacej oblasti.

      Školský klub detí sa riadi Vnútorným poriadkom ŠKD, ktorý vám je k dispozícii na tejto stránke. Riadime sa časovým harmonogramom a prosíme vás, milí rodičia, aby ste si tento harmonogram preštudovali a snažili sa o jeho dodržanie. Pomôžete tým nielen nám, ale hlavne svojim deťom.

      V našom ŠKD pracuje v šk. roku 2022 /2023 pracuje 11 plne kvalifikovaných  vychovávateľov, ktorí sú vám k dispozícii každý deň v škole.

      V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte sa na nás obrátiť, kontaktujte svoju p. vychovávateľku, alebo vedúcu školského klubu detí - pachingerova.monika@dneperska.sk, alebo prostredníctvom správ na edupage.

      Určite nájdeme spoločné riešenie na všetky vaše požiadavky. Našim spoločným cieľom je vychovať dieťa v človeka praktického a schopného, aby svoje poznatky vedel zúročiť v bežnom živote.

      Prajeme vám úspešný školský rok 2022/2023 a tešíme sa na spoločné stretnutia s vami pri našich družinárskych aktivitách a akciách.

      Mgr. Monika Pachingerová

      vedúca ŠKD

       

            

      

      

      

        

      I.ODDELENIE – p.Mgr. Svetlana Šimonová

      II.ODDELENIE – p. Emília Mesárošová

      III.ODDELENIE – p.Eleonóra Koláriková

      IV.ODDELENIE – p.Mgr.Monika Pachingerová

      V.ODDELENIE – p.Lucia Saksová

      VI.ODDELENIE – p. Mgr.Beáta Havlová

      VII.ODDELENIE – p. Dag

      VIII.ODDELENIE – p. Michaela Slaninová

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie