• Školský klub detí

     • Školský klub detí

     • Milí rodičia,

      dovoľte, aby sme vám v skratke predstavili náš školský klub detí. Školský klub detí, alebo ako ho poznáte pod starším názvom družina, je mimoriadne školské zariadenie, ktoré sa mimo vyučovania  stará o výchovu žiakov našej Súkromnej základnej školy. Je to nádherná inštitúcia, ktorá ponúka vašim deťom možnosť oddychu, relaxácie, regenerácie i tvorivej činnosti po namáhavom dni v škole. Je miestom, kde by si v prvom rade malo vaše dieťa odpočinúť a využiť svoje individuálne zručnosti a danosti, aby sa zdokonalilo nielen vo vzdelávacej oblasti.

      Školský klub detí sa riadi Vnútorným poriadkom ŠKD, ktorý vám je k dispozícii na tejto stránke. Riadime sa časovým harmonogramom a prosíme vás, milí rodičia, aby ste si tento harmonogram preštudovali a snažili sa o jeho dodržanie. Pomôžete tým nielen nám, ale hlavne svojim deťom.

      V našom ŠKD pracuje v šk. roku 2019/2020  pracuje 11  vychovávateliek, ktoré sú vám k dispozícii každý deň v škole.

      V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte sa na nás obrátiť, kontaktujte svoju p. vychovávateľku, alebo vedúcu školského klubu detí. Určite nájdeme spoločné riešenie na všetky vaše požiadavky. Našim spoločným cieľom je vychovať dieťa v človeka praktického a schopného, aby svoje poznatky vedel zúročiť v bežnom živote.

      Prajeme vám úspešný školský rok 2019/2020 a tešíme sa na spoločné stretnutia s vami pri našich družinárskych aktivitách a akciách.

      Mgr. Monika Pachingerová

      vedúca ŠKD

       

            

      

      

      

        

      I.ODDELENIE – p.Mgr. Svetlana Šimonová

      II.ODDELENIE – p. Emília Mesárošová

      III.ODDELENIE – p.Eleonóra Koláriková

      IV.ODDELENIE – p.Mgr.Monika Pachingerová

      V.ODDELENIE – p.Lucia Saksová

      VI.ODDELENIE – p. Mgr.Beáta Havlová

      VII.ODDELENIE – p. Dag

      VIII.ODDELENIE – p. Michaela Slaninová

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie