• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Milí rodičia,

   vyplnením elektronickej prihlášky pomôžete správnej a rýchlejšej administrácii pri zápise Vášho dieťaťa do 1. ročníka. Po vyplnení a odoslaní prihlášky dostanete potvrdzujúci email. Keďže k zápisu je potrebné predložiť aj rodný list dieťaťa, ponúkame Vám možnosť priložiť ho priamo v elektronickej prihláške.  Ak túto možnosť nevyužijete, bude ho potrebné doložiť osobne, keď Vás k tomu vyzveme. Taktiež bude pri zápise potrebný podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Veríme, že sa 14. apríla na zápise osobne stretneme s Vami aj Vašim budúcim prvákom.

   Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zapísať svoje dieťa na našu školu.

    

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára:

      


  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie