• Voľné pracovné miesta

     • Nadpis

     • DOBRÁ ŠKOLA n.o. Dneperská 1, 040 12 Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromnej základnej školy Dneperská 1, Košice.

      Termín podania prihlášky: do 25. 06. 2021

      Bližšie informácie v priloženom dokumente.

      Výberové konanie

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie