Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 55 6744838
E-mailszsdneperska@gmail.com
WWW stránkawww.dneperska.edupage.org
ZriaďovateľDobrá škola, n.o.

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Ferenčák Peter0556744838 pferencak@pobox.sk
ZRŠMgr. Kydonová Júlia0915933938 kydonova@azet.sk
ZRŠMgr. Čeljusková Dagmar0556744838 dceljuskova@gmail.com
ZRŠIng. Mesarčová Jana0556744838 jmesarcova@gmail.com
Vedúca ŠKDMgr. Pachingerová Monika0556744838 Monika.Pachingerova@gmail.com
Vedúca ŠJMaximová Petra0556743631 petra.maximova@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr,Pachingerová Monika0556744838
pedagogickí zamestnanciMgr.Grúsová Lívia0556744838
nepedagogický zamestnanecTkáčová Ľudmila0556743631
zástupcovia rodičovMoravská Adriana 
 Kišidayová Katarína, DiS, art. 
 Szedáková Gabriela 
zástupca zriaďovateľaRNDr.Bosák Dušan0905654490
 Ing.Madárová Zuzana,Phd. 
 Michaela Grocká0556744838
 PaedDr.Andrea Kolesárová Kováčová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDMgr. Pachingerová MonikaŠKD 
MZ 1.st.Mgr. Urbánová IngridMAT, VYV, TEV, HUV,ETV, NBV, PRI 
PK SJLMgr. Šafranková Konečná EvaSJL 
PK MATMgr. Staňová KatarínaMAT, FYZ, CHE, INF 
PK prírodov.predm.Mgr. Zaťovičová-Pčolinská JanaBIO, GEG 
PK výchovMgr. Timárová IvetaVYV, TSV, HUV, VUM, THD 
MZ 1. stMgr. Pastulová DagmarSJL, PVC, VLA, DRA, IFV, PRV 
PK dejepisMgr. Halčáková AdrianaDEJ, OBN, ETV, NBV, PUB 
PK CJPaedDr. Kulhová GabrielaANJ, NEJ, FRJ 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 500

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried34333222325
počet žiakov647751606549334061500
z toho ŠVVP 4115762531
z toho v ŠKD6375484771   241

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 68 / 31 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 66 / 31 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / 0 dievčat

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.ročGym 4.ročSOŠInéSpolu
prihlásení1862729585
prijatí1652729582
% úspešnosti89%83%100%100%100%96%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFJ2FYZGEGHUVCHEIFVINFKAJMATNBVNJ2
I.A            1,24  
I.B            1  
I.C            1  
II.A1,24         1,24 1,24  
II.B1         1 1  
II.C1         1 1,17  
II.D1,1         1,15 1,2  
III.A1,44         1,17 1,39  
III.B1,13         1,19 1,44  
III.C1,12         1,24 1,47  
IV.A1,47         1,32 1,63  
IV.B1,37         1,11 1,63  
IV.C1,23         1,09 1,36  
V.A1,712,11,71   1,951,05  1,1 2,24  
V.B1,571,521,43   1,711,05  1,14 1,86  
V.C1,741,71,22   1,831,13  1,26 1,61  
VI.A2,172,131,71  1,752,251,46  1,35 2,29  
VI.B1,641,881,6  2,0821,16  1,36 2,04  
VII.A1,882,412,35  2,352,2412,12 1,12 2,53 1,5
VII.B2,132,752,06  2,382,191,062,81 1,19 2,81 1,6
VIII.A1,682,322,09 1,62,272,091,142,41 1,14 2,5 1,4
VIII.B2,062,171,83 1,332,112,171,062,33 1,06 2,5 1,29
IX.A1,791,951,63  2,052,05 2,26  1,582,26 1,45
IX.B1,812,141,86  21,95 2,38  1,572,1 1,56
IX.C2,332,812,33  2,482,52 2,86  1,953,1 1,6

TriedaOBNPDAPUBPVORJ2SJLSPRTHDTSVVLAVUMVYV
I.A   1 1,241     
I.B   1 11     
I.C   1 11     
II.A   1,18 1,591     
II.B   1 11     
II.C   1 1,221     
II.D   1 1,251     
III.A 1,06   1,671  1,11  
III.B 1,13   1,691  1  
III.C 1,29   1,411  1,24  
IV.A 1,21   1,681  1,26  
IV.B 1,21   1,681  1,42  
IV.C 1,14   1,361  1,09  
V.A  1,05  2,29111  1,05
V.B  1,05  2,05111  1,05
V.C  1,09  1,8311,041  1,26
VI.A1,46    2,42111  1,17
VI.B1,08    211,21  1,16
VII.A1,94   1,862,4111,291  1
VII.B2,13   2,092,8111,131  1,56
VIII.A1,82   1,832,4111,051,05  1,5
VIII.B1,72   1,52,4411,061  1,33
IX.A1,68   1,712,261 1,05   
IX.B1,76   1,361,951 1,05   
IX.C1,95   1,892,571 1,05   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A212010
I.B222200
I.C212100
II.A181701
II.B212100
II.C181800
II.D202000
III.A181800
III.B161600
III.C171700
IV.A191900
IV.B191900
IV.C222200
V.A212100
V.B212100
V.C232300
VI.A242400
VI.B252500
VII.A171700
VII.B161600
VIII.A222200
VIII.B181800
IX.A191900
IX.B212100
IX.C212100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A21152572,62152572,6200,00
I.B22124956,77124956,7700,00
I.C21123358,71123358,7100,00
II.A18101056,11101056,1100,00
II.B21155774,14155774,1400,00
II.C18130072,22130072,2200,00
II.D2099149,5599149,5500,00
III.A18110061,11110061,1100,00
III.B1669643,5069643,5000,00
III.C1738722,7638722,7600,00
IV.A19119963,11119963,1100,00
IV.B192409126,792409126,7900,00
IV.C22131859,91131859,9100,00
V.A212270108,102270108,1000,00
V.B2191243,4391243,4300,00
V.C23176476,70176476,7000,00
VI.A24216990,38216990,3800,00
VI.B252505100,202505100,2000,00
VII.A171999117,591996117,4130,18
VII.B16145791,06145791,0600,00
VIII.A222571116,862567116,6840,18
VIII.B182325129,172325129,1700,00
IX.A192921153,742921153,7400,00
IX.B212452116,762452116,7600,00
IX.C213676175,053655174,05211,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úspešnosť za SRRozdiel úspešnosti školy oproti národnému priemeru
Testovanie 5 SJL6168,558,4+10,1
Testovanie 5 MAT6172,459,3+13,1
Testovanie 9 SJL6166,962,3+4,6
Testovanie 9 MAT6168,463,1+5,3

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku34333222325
Telesná a šport. výchova22222222218
Matematika 1.-9.44445545641
Anglický jazyk 1.-9.12333333324
2. cudzí jazyk 3.-9.      2215
Slovenský jazyk a literatúra98775545656
Fyzika     21227
Chémia      2226
Biológia    222118
Dejepis    122139
Geografia    222129
Informatika11112111 9
Občianska náuka     11114
Výtvarná výchova 1.-9.22222111 13
Hudobná výchova 1.-9.11111111 8
Technika    1111 4
Pracovné vyučovanie  11     2
Prosociálna výchova    1    1
Konverzácia v ANJ        11
Prírodoveda  22     4
Vlastiveda  12     3
Prvouka12       3
Náboženská/Etická výchova1111111119

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka3660
Bežných tried2243425
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu2550025

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP36153615
DPP161161
Znížený úväzok2114,230,45
ZPS1101,45
Na dohodu110,131,13

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov05252
vychovávateľov1910
asistentov učiteľa011
spolu05454

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška13
2.kvalifikačná skúška21
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  
funkčné  
funkčné inovačné  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeobvodné kolokrajské koloceloštátne kolomedzinár. kolocelomestské kolo
      
I. stupeň      
      
Slovenský jazyk      
Hviezdoslavov Kubín      
Natália Mirgusová, 4.A čestné uznanie    
Viktória Ferenčáková, 4.Cčestné uznanie    
      
Šaliansky Maťko     
Viktória Ferenčáková, 4.C3. m    
      
Dobšinského Košice     
Nina Nepšinská, 3.C    cena poroty
      
Matematika      
Matematická pytagoriáda     
Karla Kroková, Zuzana Šateková, Laura Behunová, 3.Cúspešný riešiteľia    
Lukáš Hudek, Lukáš Trusa, Karin Szabová, Eva Simona Štesová, 4.Cúspešný riešiteľia    
Natália Tornauerová, Matej Poruben, 4.Búspešný riešiteľia    
      
Klokanko     
Alexandra Čonková, 2.A (školský šampión)  úspešní riešiteľ  
Matej Birka, Ján Mikloš, 1.A  úspešní riešitelia  
Jozef Zeleňák, Filip Kušnír, Matúš Řezanina, Martina Kovaľová, 1.B  úspešní riešitelia  
Lea Kroková, Sebastián Igl=ody, Matúš Mischura, 1.C  úspešní riešitelia  
Gregor Polačko, 2.B Matej Glončák, 2.D Karla Kroková, Zuzana Šateková, Laura Behunová, 3.C  úspešní riešitelia  
      
Prírodoveda     
Ukáž čo vieš     
Lukáš Trusa, Branislav Krešňák, Noemi Vašigová, Barbora Hrudálová, Viktória Ferenčáková, 4.C    5. m
      
Hudobná výchova      
Dominikova vianočná pieseň (celomestská súťaž)      
Stefan Horváth, 2.B    strieborné pásmo
Viktória Ferenčáková 4.C    strieborné pásmo
      
Slávik Slovenska     
Šimon Kišiday 2.B3.m    
      
Talent show     
TANEC     
Michaela Maťašovská, Ellie Cardová    1. m
RECITÁCIA     
Aneta Feketeová, 2.B    1. m
Lilly Melody Exlerová Santos 2.C    2. m
Viktória Ferenčáková, 4.C    3. m
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ     
Nadine Juhásová, 1.C    1. m
Sandrine Juhásová, Karin Szabová, Matúš Mischura, Aneta Šenkýrová, Margaréta Rusnáková    čestné uznanie
      
Informatika     
Fullova ruža     
Xia Yu, 4.B  strieborná ruža  
Juraj Tkáč, 4.B  čestné uznanie  
     
Telesná výchova      
Malý futbal McDonald Cup 5. m    
      
Prehadzovaná 4. m   
      
      
II. stupeň     
Matematika      
Pytagoriáda      
Michal Dlabaj, 8. B5. m     
Samuel Jeník, 6. B1. m    
Viliam Fekete, 6. B3. m    
Aoqi Sun, 5. C Nina Horváthová, 5.B Oliver Mikuľák, 7.A Jozef Balog, 8.Búspešní riešitelia    
     
Matematická olympiáda /obvodové kolo/      
Adela Horváthová, 8.A1. m    
Samuel Jeník, Viliam Fekete, Veronika Kušnírová, 6.B Alexandra Pastulová, Patrik Horváth, Oliver Mikuľák, 7.A úspešní riešitelia    
     
MAMUT /regionálna súťaž/      
Viliam Fekete, Samuel Jeník, Veronika Kušnírová, Ema Macichová, Barbora Pundžáková, 6.B    6. m (úspešní riešitelia)
     
Lomihlav /regionálna súťaž/      
Lukáš Boguský, Erik Lazár, 9.B, Adela Horváthová, 8.A, Michal Dlabaj, 8.B     10. m (úspešní riešitelia)
     
Matematický expres /medzinárodná súťaž/      
Adela Horváthová, 8.A, Michal Dlabaj, 8.B Lukáš Boguský, Erik Lazár, 9.B    4. m 38. m (SR + ČR) 15. m v kategórii 8. ročník (v SR + ČR) 
      
IQ olympiáda     
Erik Lazár, 9. B úspešní riešiteľ   
      
Biológia      
Biologická olympiáda      
Kategória E      
Botanika     
Alexandra Válentová, 8.B2. m10. m (úspešný riešiteľ)   
     
Geológia      
Erik Lazár, 9.B1. m    
     
Zoológia      
Terézia Ferenčáková, 6.B1. m7. m (úspešný riešiteľ)   
Sarah Mitrušková, 6.B2. m6. m (úspešný riešiteľ)   
      
Chémia      
Chemická olympiáda      
Miriam Melišová - Čugová, 9.A 4. m (úspešný riešiteľ)    
     
Náboj JUNIOR /medzinárodná súťaž/      
Miriam Melišová - Čugová, Dávid Pundžák, 9.A Michal Dlabaj, 8.B Erik Lazár, 9.B   úspešní riešitelia 
     
Dejepis      
Dejepisná olympiáda      
Samuel Jeník, 6.B3. m     
Natália Barnová, 8.B1. m úspešný riešiteľ   
Oliver Mikuľák, 7.A2. m    
Patrik Horváth, 7.A6. m    
      
Geografia     
Geografická olympiáda      
Aoqi Sun, 5.C1. m     
Marcus Koterle, 5.C2. m    
     
Anglický jazyk      
Olympiáda v Anglickom jazyku     
Patrik Horváth, 7.A2. m     
Anna Bukusová, 9.A3. m     
     
Hudobná výchova      
Slávik Slovenska      
Ema Macichová, 6.B1. m    
Klára Geletková, 9.B1. m1. mlaureátka  
      
Košice star 2019 /celomestská súťaž/      
Kamil Kuľbaga, 9.C    1. m
     
Talent show /obvodné kolo/      
Spev      
Emma Moničová, 8.A    2. m
Klára Geletková, 9.B    1. m
     
Náboženská výchova      
Jozef Balog, 8.B Dávid Pundžák, 9.A, Kamil Kuľbaga, 9.C3. m    
      
Telesná výchova      
Atletika     
Gréta Figurová, 9.C1.m (hod kriketovou loptičkou)    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Naši žiaci počas školského roka boli zapojení do nasledujúcich projektov:

Detský čin roka, Škola priateľská k detom

Škola podporujúca zdravie, celoslovenské projekty Hravo ži zdravo, Viem, čo zjem a celonárodný projekt Červené stužky.

Pre rodičovskú verejnosť a pre záujemcov sme otvorili bránu našej školy počas Dňa otvorených dverí. Naším cieľom bolo umožniť rodičom, starým rodičom, záujemcom pozrieť si dieťa priamo počas vyučovacej alebo výchovnej činnosti. Okrem toho sme im ukázali iné aktivity detí, ktorým sa venujú v škole alebo počas krúžkovej činnosti.Samozrejme rodičia nás môžu navštíviť aj bez pozvania, škola je pre nich vždy otvorená.

Zo školských aktivít by som spomenul Tekviciádu, na ktorej sa zúčastňujú deti so svojimi rodičmi ale aj starými rodičmi a venujú sa vyrezávaniu tekvíc, ktoré potom niekoľko dní zdobia priestory našej školy pred odchodom na jesenné pázdniny.

Veľmi populárna je aj Imatrikulácia žiakov 1.ročníka, ktorá sa uskutočňuje začiatkom októbra, na ktorej naši najstarší žiaci uvádzajú do života školy našich najmladších.

V tomto školskom roku sme pre žiakov MŠ pripravili akciu Pečieme s Mášou, kde si deti okolitých materských škôl navštevujúce prípravku mohli upiecť svoj vianočný perník, zahrať sa a stretnúť sa s obľúbenou rozprávkovou postavou Mášou.

Veľkej obľube sa tešia aj akcie ako sú: Šarkaniáda,Malá školská olympiáda, Farebný týždeň, Rozlúčka so šlabikárom, Mikulášska burza ,Experimentáreň - prírodovedné popoludnie pre žiakov 1.stupňna pripravené staršími žiakmi a učteľmi prírodovedných predmetov.

Prezentáciu na verejnosti považujeme za dobrú príležitosť ukázať rodičovskej ale aj širšej verejnosti, akých šikovných žiakov má naša škola.

Naši žiaci pravidelne vystupujú v predvianočnom období na našom jazerskom sídlisku, ale aj v rámci mesta.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

Projekt " Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v SZŠ Dneperská 1, Košice"

Projekt: " Nielen doučovanie, ale "daco vecej", kde ide o tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov zameraných na

zvýšenie matematických, čitateľských a prírodovedných zručností žiakov.

Moderné vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety - národný projekt

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s elektronic. testovaním - národný projekt

Hovorme o jedle - zvýšiť povedomie detí o zdravej výžive - národný projekt

AMV - projekt zameraný na aktualizáciu metód výchovy žiakov - národný projekt

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2018/ 2019 nebola na našej škole vykonaná inšpekčná kontrola zo strany ŠIC Košice.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Mareriálno-technické vybavenie školy pre výchovnovzdelávací proces je v súlade s požiadavkami a normami.Sú zriadené odborné učebne FYZ, CHE, PCP a BIO.

Odborné vyučovanie zabezpečujeme aj v školskej dielni a v cvičnej kuchyni. Pre žiakov školského klubu detí je zriadená herňa.

Telesnú výchovu realizujeme v 2 telocvičniach ,v relaxačnej miestnosti a starší žiaci môžu využívať aj školskú posilňovňu. V prípade priaznivého počasia v jarnom, letnom a jesennom období na školskom ihrisku, niektoré telovýchovné aktivity zabezpečujeme na multifunkčnom ihrisku v blízkosti školy v spolupráci s MUMČ Nad Jazerom.

Plavecký výcvik našich žiakov sme v tomto školskom roku v 3. roč. realizovali v rámci ŠVP.

Žiaci našej školy sa stravujú v školskej jedálni, ktorú spravuje naša škola.

Nákup učebných pomôcok realizujeme podľa požiadaviek pedagógov a podľa ponuky na trhu. Vybavenie školy učebnými pomôckami je vyhovujúce.

V škole funguje relaxačná miestnosť pre potreby ŠKD, na relaxáciu žiakov, zamestnancov aj pre prácu krúžkov. Modernizáciu výchovnovzdelávacieho procesu sme podporili vybavením mutimediálnych učební ( interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook..}

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

VVP je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch:

1. Dotácie zo štát. rozpočtu na žiakov - v zmysle normatívneho financovania na žiakov

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy

4. Financie získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb v zmysle zákona o 2% z dane pre neziskové organizácie

5. Dotácie od Magistrátu mesta Košice na nähradu režijných nákladov spojených s prevádzkou ŠKD a stravovaním žiakov do 15 rokov

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovnovzdelávacie ciele vytýčené v pláne práce školy na príslušný školský rok boli priebežne splnené vo všetkých ukazovateľoch. Vo výchovnovzdelávacom procese sme venovali maximálnu pozornosť rozvoju kľúčových spôsobilostí , ktoré sme si vytýčili v školskom vzdelávacom programe:

- spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa

- spôsobilosti sociálno - komunikačné

- spôsobilosti občianske, sociálne a personálne

- spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- spôsobiosť uplatňovať zásady matematického myslenia a základné schopnosti v oblasti vedy a techniky a spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti. Pri záverečnom hodnotení školského roka sme mohli koštatovať splnenie naplánovaných úloh, ale nie sme spokojní so všetkými ukazovateľmi. Niektoré výsledky našich žiakov nepovažujeme za dostačujúce, práve týmto problémovým otázkam mienime venovať viac pozornosti v budúcom školskom roku.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Cieľom našej školy je neustále zvyšovať kvalitu vyučovaia a formovať osobnosť žiaka. Výchovu a vzdelávanie našich žiakov zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia a vychovávatelia. Od 1. roč. vyučujeme anglický jazyk a programovanie, výuku ďalšieho jazyka zabezpečujeme podľa požiadaviek žiakov a rodičov.

Veľmi dobré výsledky dosahujeme vo vyučovaní prírodovedných predmetov, cudzích jazykov, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy. Hlavným našim cieľom je pripraviť našich žiakov na úspešné pokračovanie na jednotlivých typoch stredných škôl. Tento cieľ sa nám darilo plniť aj v tomto školskom roku.

Pozitívne hodnotíme aj činnosť školského klubu detí. Jeho aktivity významnou mierou prispievajú ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na 1.stupni. V tomto školskom roku sme prvýkrát otvorili školský klub detí vedený v anglickom jazyku v dvoch oddeleniach. Tento náš pilotný projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom rodičov i detí navštevujúcich tento anglický školský klub.

Za uplynulé roky sme svojou prácou a snahou vytvorili školu , ktorá je plná ľudskosti a osobného prístupu k žiakom.

V našej práci sa nám darí aj vďaka kvalitnej spolupráci s rodičmi.

Dnes má naša škola vysokú dôveru nielen v rámci nášho sídliska ale aj v rámci celého mesta.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické požiadavky pre zabezpečenie prevádzky školy a výchovno-vzdelávací proces sú zabezpečné v súlade s požadovanými normami.

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodinou má výrazný vplyv na školskú úspešnosť žiakov, zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania.

Rodičia so školou pravidelne spolupracujú, prichádzajú na konzultácie s vyučujúcimi, prípadne prichádzajú na základe predvolania.

Spolupracujú s triednymi učiteľmi pri zabezpečovaní podujatí v rámci triedy ale pomáhajú aj pri organizácii a realizácii mimoškolských aktivít.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Dobrá vzájomná spolupráca školy a verejnosti prispieva kzlepšeniu motivácie žiakov k učeniu, ich disciplíne v procese výchovy a vzdelávania a zvyšuje študijnú výkonnosť žiaka. Spoluprácu s rodičmi budujeme na báze rovnocenného partnerstva, ako možnosti získavania spätnej väzby o kvalite školy.

Od rodičov vyžadujeme pravidelnú spoluprácu, stretávame sa s nimi minimálne 1x mesačne prostredníctvom konzultačných dní alebo formou triednych stretnutí. Uskutočňujeme dni otvorených dverí, ale rodičia a záujemcovia o školu, môžu školu kedykoľvek navštíviť a pozrieť si jednak interiér školy ale aj vyučovacie hodiny.

Pre rodičov pripravujeme rôzne aktivity, na ktoré sú prizývaní ( imatrikulácia, besiedky, dramatizácie- vystúpenie jednotlivých tried, karneval,rozlúčka so šlabikárom a pod.)

Spolupráca s inými subjektmi, ciele spolupráce:

Mestská polícia - preventívne programy

múzeá, knižnice - exkurzie a podujatia pre žiakov

CVČ- zabezpečovanie krúžkovej činnosti - SCVČ, Galaktická, environmentálna a ochranárska problematika - CVČ

Domček, súťaže - CVČ Popradská

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Materské školy - poskytovanie informácií na zabezpečenie bezproblémového prechodu detí do školy

Prírodovedecká fakulta UPJŠ- poskytovanie cvičných učiteľov pre prax budúcich učiteľov

Záver

Vypracoval: Mgr. Peter Ferenčák

V Košiciach, 17. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. septembra 2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria