• Deň otvorených dverí

    • Vo štvrtok 16. 02. 2023 sa pre všetkých záujemcov o štúdium v 1. ročníku na našej škole uskutoční

     Dobrodružná cesta po Dneperskej, alebo Deň otvorených dverí 2023 inak.

     V čase od 8.00 do 16.00 hod. si budete môcť:

     - prezrieť priestory školy v doprovode našich najstarších žiakov,

     - chemické a fyzikálne pokusy v školskom laboratóriu a Experimentáreň,

     - zažiť atmosféru vyučovacích hodín počas projektového dňa,

     - stretnúť sa s našimi žiakmi a pedagogickými zamestnancami,

     - zapojiť sa do aktivít spolu s našimi žiakmi,

     - získať informácie o štúdiu na našej škole,

     - zúčastniť sa aktivít v Školskom klube detí v slovenskom a anglickom jazyku v čase od 14.00 – 16.00 hod.

      

     Budúci prváčikovia, ktorí našu školu navštívia, si budú môcť zozbierať trofeje a po návšteve všetkých stanovíšť získať malý darček. Neváhajte a príďte!

      

     Tešíme sa na Vašu návštevu!

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie