• Informácie

     • Pokyny

     • SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA – Školská jedáleň – DNEPERSKÁ 1,

      040 12 KOŠICE,  TEL. ŠJ: 055/6743631, TEL. SZŠ: 055/6744838

       

      POKYNY PRE STRAVNÍKOV K OBEDOM "ZADARMO"

      Dotácia na obed v sume 1,20 € bude poskytnutá vtedy, ak sa dieťa žiak, zúčastní minimálne na jednej vyučovacej hodine a odoberie obed.

      Odhlasovanie zo stravy je možné cez EDUPAGE, TELEFONICKY alebo OSOBNE ŠJ maximálne do 8:00 hod. ráno.  

      Ak dieťa ochorie má nárok na obed v prvý deň choroby odoberie rodič do obedára.

      Rodič nesmie odoberať obed s obedárom počas ďalších dní choroby.

      Tie deti, ktoré nemajú záujem o obedy nebude im poskytnutá dotácia.

      Deti, žiaci ktorí majú zdravotné problémy /alergie, atď./ a nevyhovuje im školské stravovanie, sú povinní doložiť potvrdenie od lekára špecialistu gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.

      Rodičom týchto žiakov, zriaďovateľ školy vyplatí dotáciu na stravu v sume 1,20 € prevodom na účet alebo v hotovosti.

      Čipové karty: Každý stravník v našej školskej jedálni je povinný si zakúpiť čipovú kartu. Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50€.Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

      Stravná jednotka:  
      I. stupeň : 1,30 € (1,20 € dotácia  + 0,10 € rodič
      )
      II. stupeň:  1,30 € (1,20 € dotácia +  0,10 € rodič
      )

      Stravné sa bude uhrádzať 2 x za rok. Súčet pracovných dní bez prázdnin x 0,10 €.

      V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať Školskú jedáleň.

      Kontakt ŠJ:  tel. č. 055/6743631       Email: szssjdneperska@gmail.com

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie