• Projekty

     • Spolu múdrejší 3

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.

      Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

      https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-3-vyhodnotenie//

      Projekt sa realizuje z Plánu obnovy a odolnosti SR.

      https://www.zstrebisovska10.sk/wp-content/uploads/2021/10/sm2.jpg

       

      Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice

      sa zapája do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom Spolu múdrejší 3.
       

      Cieľom doučovania bude:

      • zlepšovať vedomosti a zručnosti   žiakov,
      • rozvíjať nadanie žiakov,
      • pomáhať so zameškaným učivom žiakom, ktorí ho z rôznych dôvodov nezvládajú,
      • vytvoriť žiakom príjemné a pokojné prostredie pri učení sa mimo vyučovania, realizované v malej skupine (4 – 6 detí),
      • naučiť žiakov nebáť sa pýtať J.

      Doučovanie v rámci spomenutej výzvy bude na pôde našej školy prebiehať v mesiacoch január až jún 2022.

       

      Leták

      Vyhodnotenie

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie