• Financovanie

    • Výška poplatkov spojených so štúdiom na škole

     Školné                           150,- €/rok     1. polrok platba 75,-  €         do 20.09. príslušného školského  roka 

                                                                      2. polrok platba 75,- €          do 20.01.  príslušného školského roka

     Platba v hotovosti  u hospodárky školy.

     Platba na účet: SK22 1100 0000 0029 4703 2186, uvádzať  Variabilný symbol  (Zmluva o vzdelávaní žiaka)

     Na základe vzájomnej dohody je školné možné platiť aj mesačne.

     Zriaďovateľ školy garantuje, že výška školného sa počas celého štúdia meniť nebude, za predpokladu, že zo strany štátu nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania základných škôl.

      

     Preplatky za ŠKD počas pandémie budú vrátené na účet  počas mesiaca september 2020, ďakujeme

     Školský klub detí        100,- €/rok      1. polrok platba 50,-  €         do 20.09. príslušného školského  roka 

                                                                      2. polrok platba 50,- €          do 20.01.  príslušného školského roka

     Platba v hotovosti nie je možná.

     Platba na účet: SK 12 5200 0000 0000 1141 8680, uvádzať  Variabilný symbol  (Zmluva o vzdelávaní  žiaka)

     Platba na účet šekom na pošte:   (predtlačený šek sa nachádza u hospodárky alebo u vedúcej ŠKD)

     Na základe vzájomnej dohody je školné možné platiť aj mesačne.

     Zriaďovateľ školy garantuje, že výška poplatku za ŠKD sa meniť nebude, za predpokladu, že zo strany mesta nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania základných škôl.

     Anglický  Školský klub detí         400,- €/rok     Platby mesačné po 40,- € do 20. dňa v mesiaci

     Platba v hotovosti nie je možná.

     Platba na účet: SK 12 5200 0000 0000 1141 8680, uvádzať  Variabilný symbol  (Zmluva o vzdelávaní  žiaka)

     Platba na účet šekom na pošte:   (predtlačený šek sa nachádza u hospodárky alebo u vedúcej ŠKD)

     Zriaďovateľ školy garantuje, že výška poplatku za ŠKD sa meniť nebude, za predpokladu, že zo strany mesta nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania základných škôl.

     Školská jedáleň                  cena obeda pre I.stupeň   je 1,30 €   z toho 1,20 dotácia ÚPSVaR

                                                                        pre II.stupeň  je 1,30 €    z toho 1,20 dotácia ÚPSVaR

     Doplatok rodiča činí 0,10 € /obed  , šeky budú vydané 2x vždy za I. a II. polrok  príslušného  š.r.

     Platba šekom alebo cez účet: SK 84 5200 0000 0000 0797 0974

     Jednorazové platby

     Záloha za skrinky na topánky od 3.ročníka až do 9. ročníka  - jednorázovo 2,50 €

     Záloha za čipovú kartu do školskej  jedálne 3,50 €

     - pri odchode žiaka zo školy sa záloha vráti, ak žiak odovzdá kľúč alebo čipovú kartu nepoškodenú

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie