• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    • Telefón
    • +421 55 674 48 38
     Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
    • Adresa školy
    • Dneperská 1, 040 12 Košice
     Slovakia
    • Bankové spojenie
    • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186
     Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme.

     platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540
     školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
    • Facebook
    • facebook.com/dneperska
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie