• 2 % z dane

     • 2 % z dane

     • Milí rodičia a priatelia našej školy,
      určite vnímate našu snahu poskytovať Vašim deťom kvalitné vzdelávanie a výchovu.
      Preto si dovoľujeme uchádzať sa o 2% z Vašich daní.
      Aj to môže byť spôsob ocenenia a skvalitnenia našej práce.
      Ďakujeme,
      kolektív SZŠ Dneperská.

      Vyhlasenie_2022

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie