• Novinky

      • VÝBEROVÉ KONANIE

      • Dňa 9. 7. 2021 prebehlo na našej škole výberové vykonanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy. Konania sa zúčastnil náš pán riaditeľ Mgr. Peter Ferenčák, ktorý bol úspešný a splnil všetky požadované kritériá. Pánovi riaditeľovi srdečne blahoželáme a do ďalšej päťročnice mu prajeme hlavne veľa zdravia a pracovných úspechov. 

      • ĎAKUJEME VÁM ZA VŠETKO

      • Do zaslúženého učiteľského dôchodku po 40 ročnej práci s deťmi sme s vďačnosťou vyprevadili naše milé kolegyne Mgr. Nadeždu Dorkovú, Mgr. Blaženu Smolnickú a pani vychovávateľku Dagmar Vilinszkú. Svojou prácou sa zapísali do sŕdc stoviek detí a ich učiteľský život bol takmer celý spätý s touto školou.
       Ďakujeme Naďa, Blažka, Dadka – prežite v zdraví a pokoji jeseň svojho života. Dneperská je na Vás hrdá!

      • Klokanko 2021

      • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže s názvom KLOKANKO. Koncom apríla 66 odvážlivcov z 1. stupňa súťažilo celkovo v 4 kategóriách. Z tohto počtu bolo 15 úspešných riešiteľov, ktorí získali aj rôzne vecné ceny! Školským šampiónom, resp. v tomto prípade školskou šampiónkou, sa stala Saška Velková z 2. D!

       Všetkým súťažiacim gratulujeme a veríme, že budúci rok bude pre našich súťažiacich opäť úspešný!

      • Výlet do Tatier - odmena za Matematické TA3

      • Žiaci 1. stupňa si mali možnosť zmerať sily v riešení matematických úloh v troch kolách školskej súťaži Matematické TA3. Náročnosť úloh sa stupňovala a výstupiť na Rysy, Lomnický štít a nakoniec na Gerlachovský štít sa pododarilo 15 žiakom 3. - 4. ročníka. Po náročných troch kolách úspešní žiaci získali odmenu, výlet do Tatier k vodopádom Studeného potoka. Naši malí matematici si cestu vlakom, spoločné rozprávanie, hry, výstup na Hrebienok zubačkou a túru k vodopádom užili naplno a doniesli si domov okrem malých suvenírov aj zážitky z neobyčajného dňa, ktorý už bol predzvesťou nastávajúcich prázdnin.

      • Školské výlety

      • Ku koncu školského roka neodmysliteľne patria školské výlety. Najviac sa na ne tešia naši žiaci, ktorí po celoročnej snahe v nadobúdaní vedomostí a plnení úloh si to aj zaslúžia. Tešíme sa, že po neľahkom období sme sa mohli vybrať na výlety. Žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka sa vybrali do lanového centra v Prešove, kde si zažili deň plný športu, zdolávania strachu z výšok, spolupráce pri prekonávaní prekážok a veľa zábavy pri športových disciplínach. Žiaci 4. B a 2. B sa vybrali na expedíciu do Jasovskej jaskyne a žiaci 2. C a 2. D navštívili jaskyňu Domicu. Dozvedeli sa zaujímavosti o vzniku jaskýň a ich vývoja a zažili deň plný objavovania ale aj oddychu. Zažite spolu s nami pár momentov z týchto výletov vo fotogalérii.

      • GEO projekty - Typy krajín

      • Už ste videli naše projekty? Tie, ktoré vyrobili piataci. Celý rok bojovali s novými predmetmi a jedným z nich bola aj geografia. Spoznávali cez ňu množstvo zaujímavých vecí o Zemi a v závere roka si posvietili na rôzne typy krajín. Vytvorili zaujímavé projekty – plagáty či modely, porozprávali o nich spolužiakom zaujímavé veci a nám vytvorili možnosť preniesť sa do dažďového lesa, púšte, saván, lesov mierneho pásma či dokonca sa môžeme schladiť v tundrách či polárnych krajinách.

       Tak čo? Už ste ich videli? Nájdete ich na druhom poschodí ;)

     • MAŠO - Malá školská olympiáda
      • MAŠO - Malá školská olympiáda

      • Žiaci 1. stupňa sa konečne po roku dočkali, najkrajšieho dňa v školskom roku a to je MAŠO – Malá školská olympiáda. Veď prečo by aj nie. Mohli si zašportovať úplne všetci v rôznych atletických disciplínach. Súťažili v behu na 50 m, v slalomovom behu, v prekážkovom behu, v skoku do diaľky z miesta, v hode tenisovou loptičkou, v hode loptičkou na cieľ. 

       Utorok 22.6. nám vyšlo aj počasie, kedy bolo síce teplo, ale slniečko ostalo schované za mrakmi, aby nás nespálilo a samozrejme aj nálada bola skvelá.  A olympiáda? Tá sa naozaj vydarila! Medaily, diplomy a vecné ceny rozžiarili očká našich malých športovcov. A tí, ktorí ste nevyhrali? Nevadí, všetci ste boli úžasní a o rok sa vám to určite podarí! Veľké poďakovanie patrí aj našim deviatakom, ktorí boli celý deň nápomocní pri disciplínach a spríjemnili deň a zároveň vďaka patrí aj siedmačkám, ktoré rozprúdili super zábavu svojím tancom. Bol to jeden skvelý deň a príjemné zavŕšenie školského roka.

     • Biologická olympiáda – krajské kolo
      • Biologická olympiáda – krajské kolo

      • V májovom krajskom kole biologickej olympiády reprezentovali našu školu dvaja žiaci:  Dávid Kassai (6. B) v odbornosti geológia a Sarah Mirušková (8. B) v odbornosti zoológia.

       Celú prípravu ako aj samotnú súťaž ovplyvnila situácia spojená s koronavírusom. Okresné aj krajské kolá preto prebehli dištančnou formou.

       Dávid mal pred sebou neľahkú úlohu – porovnať svoje vedomosti so súťažiacimi z vyšších ročníkov, keďže geológia je na základnej škole náplňou učiva deviatackej biológie. V náročnom teste plnom odborných pojmov, chemických vzorcov, geologických lokalít, fotografií minerálov, hornín i skamenelín nechýbala ani geologická mapa. Súčasťou tohto kola súťaže bola aj práca založená na mapovaní geologického odkryvu v blízkom okolí, ako aj vlastná zbierka prírodnín. Čas venovaný príprave trávil Dávid s odbornou literatúrou, pred počítačom, v teréne či vo Východoslovenskom múzeu a premenil ho na perfektné 4. miesto.

       Sárka zvládla pri príprave oboznámiť sa s odbornými informáciami o 50 živočíchoch žijúcich na poliach, lúkach a pasienkoch. Svoje vedomosti využila pri poznávaní a odbornom pomenovaní živočíchov ako aj pri náročnom teste. V početnej konkurencii obsadila 15. miesto.

       Našim biológom - nádejnému  geológovi ako aj zoologičke blahoželáme o to viac, že zvládli bravúrne nielen školské povinnosti, ale si našli čas v náročnom období aj na rozšírenie ďalších svojich vedomostí.

      • Deviataci realizovali štatistický prieskum

      • V živote často vypĺňame rôzne formuláre, do ktorých zapisujeme požadované údaje. V súvislosti s tým počúvame slovo štatistika. Štatistika predstavuje samostatný vedný odbor, ktorý sa zaoberá metódami štatistického zisťovania, spracovania a vyhodnocovania štatistických údajov.

       V blízkosti našej skvelej školy sa nachádza frekventovaná križovatka. Skvelí žiaci IX. A a IX. B realizovali v rámci hodín matematiky zaujímavý štatistický prieskum. Štatistickým zisťovaním získavali štatistické údaje - zisťovali početnosť áut, ktoré prejdú križovatkou v priebehu 30 minút a to na základe vopred určených vlastností (štatistických znakov), napr. aký typ auta križovatkou prejde; koľko ľudí sa v aute vezie; akú ŠPZ auto má; kto šoféruje auto - žena alebo muž; akej farby prechádzajúce auto je; o aký druh auta ide.
       Po štatistickom spracovaní v exceli, štatistické údaje žiaci vyhodnocovali. A aké boli výsledné čísla? Dozviete sa onedlho.

     • Zber pomarančovej kôry
      • Zber pomarančovej kôry

      • Počas tohto školského roku sme si prvýkrát vyskúšali netradičný zber sušenej pomarančovej a citrónovej kôry. Podarilo sa nám vyzbierať 9 kg pomarančovej kôry0,5 kg citrónovej kôry. Nie je to veľa ale na prvýkrát celkom pekne. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu ďakujeme. Zároveň ste urobili viac dobrých vecí naraz. Zjedli ste veľa vitamínov, sušením ste rozvoňali celý byt a zároveň ste prispeli k výrobe liekov či kozmetických výrobkov. Najviac až skoro 8 kg pomarančovej kôry nasušila Peťka Takáčová z 2. A a Martin Kalla tiež z 2. A nasušil ako jediný 0,5 kg citrónovej kôry. Verím, že v budúcom školskom roku sa nám podarí vyzbierať oveľa viac. Takže papajte pomaranče a citróny a kôru nevyhadzujte!

      • Projekt Eko Alarm

      • Vedeli ste, že na Slovensku sa ročne predajú milióny zubných kefiek, ktoré po použití skončia v odpade?

       Spoločnosť Curaprox vo svojom projekte Eko Alarm zbiera použité zubné kefky a následne z nich vyrába koše na triedený zber odpadu, ktoré daruje slovenským školám. Tento rok sa prvýkrát  do tohto projektu zapojil aj prvý stupeň našej školy. Podarilo sa nám vyzbierať neuveriteľných 1004 zubných kefiek a získali sme koše na triedenie odpadu do piatich tried. Pokračujeme v tomto projekte aj v budúcom školskom roku. Preto svoje už nepotrebné použité kefky zbierajte ďalej!

      • Osmijankova literárna záhrada


      • Možno ste to nevedeli, no naši žiaci tretieho ročníka sa v tomto roku učili aj trochu ináč. Celý školský
       rok sa venovali Osmijankovi a jeho rozprávkovým krajinám. Zapojili sa do celoslovenskej súťaže –
       Osmijankova literárna záhrada, kde niekoľko mesiacov usilovne zbierali z odporúčaných kníh literárne
       semienka a „ukladali“ ich do súťažných kapsičiek. Každá z tretiackych tried – 3. A, 3. B a 3. C spolu so
       svojimi pani učiteľkami plnili zaujímavé úlohy: stavali domček pre ježka, na niekoľko dní sa z nich stali
       záchranári, ktorí zachraňovali svoje okolie, tvorili knihy, leporelá, obrázkový „film“, humorné príbehy
       i rozprávania o svojich najbližších, poznávali mestá na Slovensku s hlavným hrdinom jednej z kníh –
       Denisom a zisťovali, či vedia ako triedy držať za jeden povraz.
       Boli to mesiace plné aktivít, usilovnosti, kreativity ale aj zábavy a poučných informácií. Všetky svoje práce starostlivo zabalili a poslali na vyhodnotenie až do Bratislavy. Sme veľmi radi, že Vás môžeme informovať aj o tom, že trieda 3. A bola jednou z ocenených školských kolektívov spomedzi všetkých takmer 300 prác, ktoré boli do súťaže poslané. Tešíme sa s nimi a aj keby sa nijaká trieda neumiestnila, stálo to určite za to
       a prinieslo to veľmi veľa zážitkov a pekných chvíľ pri spoločných prácach ale aj pri čítaní kníh.

      • Výberové konanie

      • DOBRÁ ŠKOLA n.o. Dneperská 1, 040 12 Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromnej základnej školy Dneperská 1, Košice.

       Termín podania prihlášky: do 25. 06. 2021

       Bližšie informácie v priloženom dokumente.

       Výberové konanie

      • Matematické TA3

      • ČAKÁ ŤA GERLACHOVSKÝ ŠTÍT.

       Od víťazstva ťa delí už len posledný výstup. Príď si zmerať svoje sily a zistiť, či bude aj zdolanie najvyššieho štítu pre teba hračkou.
       Kedy: 10. 6. (štvrtok) o 14:00
       Kde: triedy 3. A a 4. B

       Matematické TA3

     • Detský čin roka
      • Detský čin roka

      • Aj tento rok sme sa ako škola zapojili do celoslovenského projektu Detský čin roka, ktorého cieľom je podporovať detí v konaní dobra, ktoré možno práve v týchto dňoch potrebujeme viac ako inokedy.

       Zo všetkých dobrých skutkov, o ktorých písali deti z celého Slovenska, vybrala porota v kategórií Pomoc prírode do nominácie aj list – a teda dobrý skutok našej žiačky 6. A triedy Tamary Blaževskej. Tamarka, ďakujeme za reprezentáciu a za to, že si aj týmto drobným skutkom aspoň trošku prispela k zlepšeniu nášho sveta.

       A čo vy? Už ste dnes urobili nejaký dobrý skutok?

      • Výberové konanie

      • DOBRÁ ŠKOLA n.o. Dneperská 1, 040 12 Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromnej základnej školy Dneperská 1, Košice.

       Termín podania prihlášky: do 25. 06. 2021

       Bližšie informácie v priloženom dokumente.

      • Knižnica rozdáva

      • Vôňa nových kníh nás už prilákala do dlho očakávanej školskej knižnice. A veru má čo ponúknuť! Krásne prostredie je pripravené na príjemné chvíle so zaujímavými knižkami. Hľadali sme... a aj našli. Upútala nás farebná knižka Dovidenia, Zuzanka. V polici ich ležalo hneď niekoľko a tak sme sa pustili do pútavého čítania. Spolu s hlavným hrdinom Ivankom sme prežívali veselé i poučné chvíle. S knižkou sme sa rozlúčili zaujímavým projektom. Takže nabudúce – Dovidenia v knižnici!

      • Máme radi prvouku

      • O tom, čo sa vôkol nás deje, zaujíma asi všetky deti. Ale ako chápať súvislosti medzi rôznymi javmi v prírode? Na to je tu objavovanie! A najlepšie sa báda u nás v škole na hodinách prvouky. A nie obyčajných. Ale takých - pre veľkáčov. Druháci si vyskúšali prácu v odbornej učebni chémie a skúmali, čo všetko sa ukrýva v pôde. V ochranných plášťoch s lupou v ruke pripomínali ozajstných vedátorov. A ktovie... možno sa tu naozaj zrodil budúci vedec.

     • Otvorená školská knižnica
      • Otvorená školská knižnica

      • Je nám potešením oznámiť Vám, že naša školská knižnica je otvorená. Školská knižnica je určená pre žiakov a zamestnancov našej školy, požičiavanie kníh je bezplatné, po prečítaní treba knihu čím skôr vrátiť, aby mohla byť k dispozícii ďalším čitateľom. Výpožičný čas je maximálne 1 mesiac a predĺženie tohto času je možné len po dohode s knihovníčkou. V prípade poškodenia alebo straty knihy je čitateľ povinný nahradiť škodu podľa dohody s knihovníčkou jedným z 2 spôsobov: – kúpou rovnakej knihy; – náhradnou knihou v rovnakej hodnote poškodenej/stratenej knihy.

       Veríme, že sa k zariadeniu a knihám budete správať, čo najlepšie, aby knižnica mohla čo najdlhšie a najefektívnejšie plniť svoju funkciu. Ďakujeme.

       Výpožičné hodiny

       Utorok 13:00 – 14:00

       Streda 13:00 – 14:00

       Štvrtok 12:30 – 13:30

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie