• Konzultačné hodiny učiteľov

     • 1. STUPEŇ

     •  

       

      Deň

       

      Čas

      Meno vyučujúceho

       

      trieda

       

      miestnosť

      utorok 13:00 - 14:00 Mgr. Kokoruďová A.  I. A I. A
      pondelok 12:00 - 12:30 Mgr. Pastulová D.  I. B I. B
      pondelok 12:45 - 13:30 Mgr. Tarnóciová M.  I. C I. C
      pondelok 12:45 - 13:30 Mgr. Kiraľvargová S.  II. A II. A
      pondelok 12:45 - 13:30 Mgr. Urbanová I.  II. B II. B
      pondelok 12:45 - 13:30 Mgr. Cicoňová M.  II. C II. C
      utorok 13:30 - 14:00 Mgr. Buráková K.  III. A III. A
      utorok 12:45 - 13:30 Mgr. Sonogová V.  III. B III. B
      piatok 11:50 -12:35 Mgr. Fidlerová P.  III. C III. C
      utorok 11:50 - 12:35 PaedDr. Ďurišová M.  IV. A IV. A
      utorok 11:50 - 12:35

      Mgr. Kupcová O. 

       IV. B IV. B
      štvrtok 11:50 - 12:35 Mgr. Muchová Ľ.  IV. C IV. C
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie