• Konzultačné hodiny učiteľov

     • 1. STUPEŇ

     •   Deň Čas Miesto
      Mgr. Dagmar Pastulová utorok 1150 - 1235 II. B
      Mgr. Mária Cicoňová štvrtok 1245 - 1330 III. C
      Mgr. Jana Uličná streda 1245 - 1330 III. A
      Mgr. Oľga Kupcová piatok 1150 - 1235 I. B
      Mgr. Ľubica Muchová piatok 1245 - 1330 I. C
      Mgr. Inga Urbánová piatok 1245 - 1330 III. B
      Mgr. Nadežda Dorková utorok 1245 - 1330 IV. C
      Mgr. Blažena Smolnická streda 1245 - 1330 IV. B
      Mgr. Miroslava Tarnóciová streda 1245 - 1330 II. C
      PaedDr. Miroslava Ďurišová streda 1150 - 1235 I. A
      Mgr. Lucia Kondášová streda 1245 - 1330 IV. A
      Mgr. Andrea Kokoruďová štvrtok 1245 - 1330 II. A
      Mgr. Veronika Sonogová piatok 1150 - 1235 II. B

       

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie