• Úspechy našich žiakov

     • Slovenský jazyk a literatúra

     • 2022/2023

      Šaliansky Maťko - okresné kolo

      Stella Grohová (III. C) – 2. miesto


      2021/2022

      Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

      Stella Grohová (II. C) – 3. miesto
      Hugo Havaš (IV
      . A) – čestné uznanie

      Šaliansky Maťko - obvodné kolo
      Aneta Feketeová (V. A) – 2. miesto


      2020/2021

      Osmijankova literárna záhrada - celoslovenská literárna súťaž triednych kolektívov

      III. A - úspešný kolektív

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

      Andrea Kaššaiová (IX. B) – online účasť


      2019/2020

      Hádanková štafeta /školská súťaž/

      Výherkyňa: Zoe Škovránková (I. C)


      Sarah Mitrušková zo VII. B – vďaka svojej tvorbe v súťaži Medziriadky sa zúčastní literárneho pobytu

       

      Čitateľský oriešok /čitateľsko-výtvarná súťaž/

      zapojila sa veľká väčšina žiakov prvého stupňa v rámci triedy a do celoslovenskej súťaže sme odoslali 60 prác detí. Z vyše 35 000 detských prác z celého Slovenska porota vybrala do finále až 18 prác žiakov našej školy.

      Vo finále sa nám však uspieť nepodarilo, nezískali sme dostatočný počet hlasov ani od širokej verejnosti ani od poroty. Napriek tomu túto akciu hodnotím veľmi kladne z hľadiska rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov ako aj ich výtvarného prejavu a rozvoja ich fantázie.

       

      Šaliansky Maťko /školské kolo/

      1. kategória: 
      1. miesto:
      Hugo Havaš (II. A), 2. miesto: Lilly Melody Exlerová (III. B), 3. miesto: Šimon Kokoruďa (II. B)

      2. kategória: 
      1. miesto:
      Radka Mužíková (IV. A), 2. miesto: Xénia Gramatová (V. C), 3. miesto: Natália Mirgusová (V. A)

       

      Šaliansky Maťko /okresné kolo/
      cena poroty:
      Hugo Havaš  (II. A)


      2018/2019

      Šaliansky Maťko /obvodné kolo/

      3. miesto: Viktória Ferenčáková (IV. C)

       

      Dobšinského Košice

      cena poslanca NR SR D. Čaploviča: Nina Nepšinská (III. C)

       

      Hviezdoslavov Kubín /obvodné kolo/

      čestné uznanie: Natália Mirgusová (IV. A) a Viktória Ferenčáková (IV. C)


      2017/2018

      Dobšinského Košice - okresné kolo:

      cena Matice slovenskej - Andrea Kaššaiová 6. B

      Olympiáda zo SJL - obvodné kolo:

      úspešný riešiteľ - Tamara Štofková 9. B

      Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo:

      2. miesto - Monika Rusinková 5. A

      Šaliansky Maťko - okresné kolo:

      2. miesto - Andrea Kaššaiová 6. B

      Kukučínova literárna Revúca (celoslovenská):

      Tamara Štofková 9. B - zlaté pásmo

      Margaréta Kuľbagová 9. B - bronzové pásmo

      Daniela Čechová 9. A - bronzové pásmo


      2016/2017

      Šumenie (literárna súťaž s vlastnou tvorbou) - krajské kolo:

      II. kategória: 2. miesto - Emily Semancová 5. C

      Dobšinského Košice - okresné kolo:

      II. kategória: Čestné uznanie - Andrea Kaššaiová 5. B

      Olympiáda zo SJL - okresné kolo:

      3. miesto - Marek Kuruc 9. B

      Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo:

      II. kategória poézia: 3. miesto - Zuzana Kavečanská 5. B

      II. kategória próza: Čestné uznanie - Lea Pohlová 5. C

      III. kategória poézia: Čestné uznanie - Martina Sedláková 9. A

      Šaliansky Maťko - okresné kolo:

      I. kategória: 3. miesto - Daniela Rendeková 3. B

      II. kategória: Čestné uznanie - Alexandra Válentová 6. B

                            Čestné uznanie - Monika Rusinková 4. A

      Kukučínova literárna Revúca (celoslovenská):

      kategória poézia: Diplom za bronzové pásmo - Tomáš Bodnár 9. B


      2015/2016

      Dobšinského Košice - okresné kolo:

      II. kategória: 2. miesto - Bianka Gurská 5. A

      III. kategória: Čestné uznanie - Barbora Vaľková 8. A

      Šaliansky Maťko - okresné kolo:

      II. kategória: 2. miesto - Bianka Gurská 5. A

      Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo:

      II. kategória próza: Čestné uznanie - Bianka Gurská 5. A


      2014/2015

      Dobšinského Košice - okresné kolo:

      II. kategória: Cena Matice slovenskej - Ema Lukáčová 5. B

      III. kategória: Cena primátora Košice - Natália Beliová 7. B

      Šaliansky Maťko - okresné kolo:

      III. kategória: 3. miesto - Barbora Vaľková 7. A

      Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo:

      II. kategória próza: Čestné uznanie - Jakub Baláž 5. B

      III. kategória poézia: 2. miesto - Barbora Vaľková 7. A

      Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo:

      III. kategória poézia: Čestné uznanie - Barbora Vaľková 7. A

      Európa v škole

      II. kategória: Čestné uznanie - Eva Melichová 5. A

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie