• Triedy

    • I. A
    • I. ATriedny učiteľ Miroslava Ďurišová
    • I. C
    • I. CTriedny učiteľ Ľubica Muchová
    • II.A
    • II.ATriedny učiteľ Andrea Kokoruďová
    • II.B
    • II.BTriedny učiteľ Dagmar PastulováFotoalbum
    • II.C
    • II.CTriedny učiteľ Miroslava Tarnóciová
    • II.D
    • II.DTriedny učiteľ Veronika Sonogová
    • III. A
    • III. ATriedny učiteľ Jana Uličná
    • III. B
    • III. BTriedny učiteľ Ingrid Urbánová
    • III. C
    • III. CTriedny učiteľ Mária Cicoňová
    • IV. A
    • IV. ATriedny učiteľ Lucia Kondášová
    • IV. B
    • IV. BTriedny učiteľ Blažena Smolnická
    • IV. C
    • IV. CTriedny učiteľ Nadežda DorkováFotoalbum
    • V. A
    • V. ATriedny učiteľ Alena Ferenčíková
    • V. B
    • V. BTriedny učiteľ Ľudmila Jakubová
    • VI. A
    • VI. ATriedny učiteľ Eva Šafranková Konečná
    • VI. B
    • VI. BTriedny učiteľ Katarína Staňová
    • VII. A
    • VII. ATriedny učiteľ Iveta TimárováFotoalbum
    • VII. B
    • VII. BTriedny učiteľ Gabriela LipovcováFotoalbum
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie