• Plán práce

 • Plán práce

  na školský rok 2023/2024

  Základné identifikačné údaje

  Názov školySúkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice
  Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
  Telefón+421 55 6744838
  E-mailszsdneperska@gmail.com
  WWW stránkawww.dneperska.sk
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Peter Ferenčák   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  Mgr. Peter FerenčákRiaditeľ  
  Mgr. Júlia KydonováZástupkyňa  
  Ing. Jana MesarčováZástupkyňa  
  Mgr. Sandra MrázováZástupkyňa  
  Mgr. Peter AlbertUčiteľ  
  Jitka AntožyVychovávateľka  
  Mgr. Lucia BakšiováVychovávateľka  
  Mgr. Silvia BarlogováUčiteľka  
  Mgr. Michal BodnárUčiteľ  
  Mgr. Peter BognárUčiteľVII.A 
  RNDr. Dušan BosákUčiteľ  
  Mgr. Katarína BurákováUčiteľkaIII.A 
  Mgr. Mária CicoňováUčiteľkaII.C 
  PaedDr. Miroslava ĎurišováUčiteľkaIV.A 
  Mgr. Olha DykunetsUčiteľka  
  Mgr. Alena FerenčíkováUčiteľkaV.C 
  Mgr. Patrícia FidlerováUčiteľkaIII.C 
  Mgr. Richard FučkoUčiteľ  
  Mgr. Dávid GaľaUčiteľVII.B 
  Mgr. Jana GičováUčiteľkaVIII.A 
  Michaela GrockáVychovávateľka  
  Mgr. Mária HáberováVychovávateľka  
  Mgr. Adriana HalčákováUčiteľkaVI.B 
  Mgr. Zuzana Hamzová, PhD.Špeciálny pedagóg  
  Mgr. Eva HolendováUčiteľka  
  Mgr. Lucia Hurová HomolováVychovávateľka  
  Mgr. Ľudmila JakubováUčiteľkaVIII.B 
  Mgr. Jana Kátlovskáiný pedagogický zamestnanec  
  Mgr. Sláva KiraľvargováUčiteľkaII.A 
  Mgr. Lenka Kmakováiný pedagogický zamestnanec  
  Mgr. Andrea KokoruďováUčiteľkaI.A 
  PaedDr. Gabriela KulhováUčiteľka  
  Mgr. Oľga KupcováUčiteľkaIV.B 
  Mgr. Monika Labancováiný pedagogický zamestnanec  
  Mgr. Samuel LinkeschUčiteľ  
  Mgr. Gabriela LipovcováUčiteľkaV.A 
  Ing. Zuzana Madárová, PhD.Učiteľka  
  RNDr. Miriam Melišová-ČugováUčiteľka  
  Mgr. Ľubica MuchováUčiteľkaIV.C 
  Mgr. Jozef PachingerVychovávateľ  
  Mgr. Monika PachingerováVychovávateľka  
  Monika Pástorováiný pedagogický zamestnanec  
  Mgr. Dagmar PastulováUčiteľkaI.B 
  Mgr. Adriana PoľákováVychovávateľka  
  Mgr. Alena RapaváUčiteľkaV.D 
  Mgr. Jana SabolováUčiteľkaVI.A 
  Mgr. Lucia SekerákováUčiteľka  
  Mgr. Jana SlivkováVychovávateľka  
  Mgr. Veronika SonogováUčiteľkaIII.B 
  Mgr. Katarína StaňováUčiteľkaIX.B 
  Mgr. Eva Šafranková KonečnáUčiteľkaIX.A 
  PaedDr. Elena ŠimováUčiteľka  
  Mgr. Miroslava TarnóciováUčiteľkaI.C 
  Mgr. Iveta TimárováUčiteľkaV.B 
  Mgr. Ingrid UrbánováUčiteľkaII.B 
  Alena VargováVychovávateľka  
  Marcela HarčarikováIná nepedagogická zamestnankyňa  
  Eva LeinsteinováIná nepedagogická zamestnankyňa  
  Petra MaximováIná nepedagogická zamestnankyňa  
  Ľudmila TkáčováIná nepedagogická zamestnankyňa  
  Peter ZeleňákŠkolník  
  Ľudmila BodnárováKuchárka  
  Marcela GeorgievaKuchárka  
  Janette HatasováUpratovačka  
  Valentína JakšováKuchárka  
  Dana JeremiašováUpratovačka  
  Silvia KlemováKuchárka  
  Alexandra PollákováKuchárka  
  Iveta SabováKuchárka  
  Iveta TakáčováKuchárka  
  Eva VšivákováUpratovačka  

  Údaje o počte žiakov

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried33334222224
  počet žiakov          
  z toho ŠVVP          
  z toho v ŠKD          

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023.

  Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2023.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2023.

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024.

  Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2024.

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024 a končí sa 28. júna 2024.

  Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2024.


  PrázdninyTermín prázdnin
  jesenné 
  vianočné 
  polročné 
  jarné 

  Kalendár akcií školy

  DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

  Kalendár porád

  TermínČasDruh porady

  SWOT analýza

  Silné stránky školy

  Slabé stránky školy

  Príležitosti

  Hrozby

  Projekty

  Názov projektu: .....

  Cieľ: .....

  Zodpovedná osoba: .....

  Termín: .....

  Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  Ranná ŠKDMichaela Grocká
  ŠKD I.Michaela Grocká
  ŠKD II.Jitka Antožy
  ŠKD III.Mgr. Jozef Pachinger
  ŠKD IV. Mgr. Lucia Hurová Homolová
  ŠKD IX. Mgr. Monika Pachingerová
  ŠKD V.Mgr. Jana Slivková
  ŠKD VI.Alena Vargová
  ŠKD VII.Mgr. Adriana Poľáková
  ŠKD VIII.Mgr. Mária Háberová
  ŠKD X.Mgr. Lucia Bakšiová

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  Funkčné   
  Adaptačné   
  Aktualizačné   
  Inovačné   
  Špecializačné   
  Kvalifikačné   

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Peter Ferenčák

  V Košiciach, 21. septembra 2023

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie