• Záujmová činnosť

     • Ponuka záujmových útvarov SCVČ Dneperská 2023/2024

     • Činnosť SCVČ bude zameraná na:

      • tvorivosť s prírodným materiálom, papierom, potravinami, plastom, kovom
      • netradičné fyzikálne pokusy, exkurzie do fyzikálnych laboratórií a vedeckých inštitúcii
      • stavba Lego robotov, programovanie robotov, ovládanie robotov na pláne, príprava na súťaž s robotmi
      • zábavné a interaktívne hry zamerané na rozvoj komunikácie v tímoch
      • hudobnú a spevácku činnosť
      • cudzie jazyky  
      • športovú a pohybovú činnosť

       

       

      Prihlaska_Sukromne_CVC_pri_SZS(5).docx

      Suhlas_rodic_OOU_a_cestne_vyhlasenie(4).docx

       

      Súkromné centrum voľného času, pri SZŠ Dneperská 1, Košice  2023/2024
      Deň Čas Záujmový útvar Vedúci ZÚ Miestnosť
      Pondelok        
        14,00 - 15,30 Čo ja viem Mgr. Jana Sabolová Učebňa FYZIKY
        16,00 - 17,30 Ping pong Mária Haberová  
               
      Utorok        
        13,30 - 15,00 Spevácky Mgr. Alena Ferenčíková Hudobná
        14,00 - 15,30 Matematika pre deviatakov Mgr. Katarína Staňová trieda IX. B
               
      Streda        
        14,00 - 15,30 EASY ENGLISH Mgr. Silvia Barlogová trieda
        14,00 - 15,30 Slovenčina hrou Mgr. Jana Gičová trieda
        14,00 - 15,30 Z každého rožku trošku Mgr. Patrícia Fidlerová  
        14,00 - 15,30 MIŠ - MAŠ Mgr. Dagmar Pastulová  
      Štvrtok        
        13,00 - 14,30 Matematický tréning Mgr. Gabriela Lipovcová trieda V. A, V. C
        13,45 - 15,15 Zvládneme to! Mgr. Iveta Timárová trieda IX. A
               
      Sobota        
        1 x mesačne Šľapajko Mgr. Ľubica Muchová exter.
        1 x mesačne Túlavé topánky Mgr. Katarína Buráková exter.
        1 x mesačne Pohybom si ma nájdi PaedDr. Miroslava Ďurišová exter.

       

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie