• Záujmová činnosť

     • Ponuka záujmových útvarov SCVČ Dneperská 2020/2021

     • Činnosť SCVČ bude zameraná na:

      • tvorivosť s prírodným materiálom, papierom, potravinami, plastom, kovom
      • netradičné fyzikálne pokusy, exkurzie do fyzikálnych laboratórií a vedeckých inštitúcii
      • stavba Lego robotov, programovanie robotov, ovládanie robotov na pláne, príprava na súťaž s robotmi
      • zábavné a interaktívne hry zamerané na rozvoj komunikácie v tímoch
      • hudobnú a spevácku činnosť
      • cudzie jazyky  
      • športovú a pohybovú činnosť a rôzne zaujímavé činnosti, ktoré si bude môcť žiak vybrať, podľa aktuálnej ponuky

       

       

       

        

       

      Krúžok Kreatívna dielnička

      Milé deti,

       

      Na vašej škole SZŠ Dneperská, sa otvára nový krúžok s názvom „ Kreatívna dielnička“, kde sa môžete naučiť rôzne výtvarné techniky, vylepšiť si tvorivé zručnosti, otvoriť bránu svojej fantázii a objaviť v sebe radosť s tvorby.

      Krúžok Kreatívna dielnička je pre každého, kto by si rád vyskúšal prácu s materiálmi ako sú papier, kartón, textil, vlna...a mnoho ďalších.

      Ak máš záujem stať sa členom nášho krúžku, stačí si podať prihlášku.

       

       

      Prihlaska_Sukromne_CVC_pri_SZS

       

      Suhlas_rodic_OOU_a_cestne_vyhlasenie

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie