• PRÁZDNINOVÉ DNI PLNÉ SLNKA, POHODY A POZNÁVANIA

    • praje kolektív SZŠ Dneperská
    • HURÁ PRÁZDNINY

     • VÝBEROVÉ KONANIE

      Dňa 9. 7. 2021 prebehlo na našej škole výberové vykonanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy. Konania sa zúčastnil náš pán riaditeľ Mgr. Peter Ferenčák, ktorý bol úspešný a splnil všetky požadované kritériá. Pánovi riaditeľovi srdečne blahoželáme a do ďalšej päťročnice mu prajeme hlavne veľa zdravia a pracovných úspechov.

     • ĎAKUJEME VÁM ZA VŠETKO

      Do zaslúženého učiteľského dôchodku po 40 ročnej práci s deťmi sme s vďačnosťou vyprevadili naše milé kolegyne Mgr. Nadeždu Dorkovú, Mgr. Blaženu Smolnickú a pani vychovávateľku Dagmar Vilinszkú. Svojou prácou sa zapísali do sŕdc stoviek detí a ich učiteľský život bol takmer celý spätý s touto školou.
      Ďakujeme Naďa, Blažka, Dadka – prežite v zdraví a pokoji jeseň svojho života. Dneperská je na Vás hrdá!

     • Klokanko 2021

      Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže s názvom KLOKANKO. Koncom apríla 66 odvážlivcov z 1. stupňa súťažilo celkovo v 4 kategóriách. Z tohto počtu bolo 15 úspešných riešiteľov, ktorí získali aj rôzne vecné ceny! Školským šampiónom, resp. v tomto prípade školskou šampiónkou, sa stala Saška Velková z 2. D!

     • Výlet do Tatier - odmena za Matematické TA3

      Žiaci 1. stupňa si mali možnosť zmerať sily v riešení matematických úloh v troch kolách školskej súťaži Matematické TA3. Náročnosť úloh sa stupňovala a výstupiť na Rysy, Lomnický štít a nakoniec na Gerlachovský štít sa pododarilo 15 žiakom 3. - 4. ročníka. Po náročných troch kolách úspešní žiaci získali odmenu, výlet do Tatier k vodopádom Studeného potoka. Naši malí matematici si cestu vlakom, spoločné rozprávanie, hry, výstup na Hrebienok zubačkou a túru k vodopádom užili naplno a doniesli si domov okrem malých suvenírov aj zážitky z neobyčajného dňa, ktorý už bol predzvesťou nastávajúcich prázdnin.

     • Školské výlety

      Ku koncu školského roka neodmysliteľne patria školské výlety. Najviac sa na ne tešia naši žiaci, ktorí po celoročnej snahe v nadobúdaní vedomostí a plnení úloh si to aj zaslúžia. Tešíme sa, že po neľahkom období sme sa mohli vybrať na výlety. Žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka sa vybrali do lanového centra v Prešove, kde si zažili deň plný športu, zdolávania strachu z výšok, spolupráce pri prekonávaní prekážok a veľa zábavy pri športových disciplínach. Žiaci 4. B a 2. B sa vybrali na expedíciu do Jasovskej jaskyne a žiaci 2. C a 2. D navštívili jaskyňu Domicu. Dozvedeli sa zaujímavosti o vzniku jaskýň a ich vývoja a zažili deň plný objavovania ale aj oddychu. Zažite spolu s nami pár momentov z týchto výletov vo fotogalérii.

  • Informácie pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a žiackej knižky sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
  • Súkromná základná škola

   Súkromná základná škola Dneperská 1 je zaradená do siete škôl MŠ SR od 1. septembra 2004. Patrí k najväčším školám v MČ Nad jazerom. Nachádza sa v príjemnom prostredí, plnom zelene v blízkosti jazera. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
   • Osemročné súkromné gymnázium
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    • szsdneperska@gmail.com
    • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
    • Dneperská 1, 040 12 Košice
    • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
    • facebook.com/dneperska
   • Prihlásenie