• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • MATEMATICKÝ KLOKAN
    • 3. 2. 2023
    • Milí žiaci!

     aj tento rok sa na našej škole uskutoční celosvetová matematická súťaž s názvom MATEMATICKÝ KLOKAN. Ak máte chuť a chcete si preveriť svoje matematické vedomosti a zručnosti a preskákať tak jednotlivé úlohy Vašej kategórie, neváhajte sa zapojiť do tejto súťaže. Tá sa uskutoční v pondelok 27. marca 2023. Pre tých najúspešnejších sú pripravené aj zaujímavé ceny.

    • MATEMATICKÝ KLOKAN: Čítať viac
    • Projektový deň Finančná gramotnosť
    • 2. 2. 2023
    • Pre žiakov 1. stupňa sme pripravili projektový deň zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti. Žiaci na základe už osvojených teoretických poznatkov prakticky vyriešili problémy v oblasti financií na stanovištiach v jednotlivých triedach. Zahrali si hru na bankomat, nakupovali a platili za tovar v malých obchodoch, vyrobili si rozpočet na nákup potravín, manipulovali s mincami a bankovkami. Snažili sa vypočítať sumy za nákupy, určovali, čo je drahé a čo lacnejšie. V reklamných časopisoch hľadali tovar, ktorý mali na zozname a vyberali z nich najvýhodnejší. Deti nikdy nebudú dostatočne pripravené na život, ak ich nenaučíme aj gramotnosť finančnú.

    • Projektový deň Finančná gramotnosť: Čítať viac
    • Prvé vysvedčenie prvákov
    • 2. 2. 2023
    • 31. januára si všetci žiaci prišli do školy pre polročné hodnotenie. Pre našich najmenších to bolo prvé vysvedčenie. Prváci dostali slovné hodnotenie všetkých predmetov ale aj pochvalný diplom za usilovnú prácu v školských laviciach. Dúfajme, že dosiahnuté výsledky budú motivujúce pre učenie sa v ďalšom polroku.Všetkým žiakom prajeme veľa síl!

    • Prvé vysvedčenie prvákov: Čítať viac
    • Zlaté kura - divadelné predstavenie
    • 1. 2. 2023
    • V našom školskom klube detí sa uskutočnilo divadelné predstavenie pod názvom Zlaté kura v podaní hercov z divadelnej scény v Prešove. Výborné herecké výkony troch hlavných hrdinov nám poskytli príjemné rozptýlenie, ale aj dôvod na zamyslenie. Deti si pozreli príbeh o tom, že výchova a rodičovstvo nesúvisí s drahými autami, domami a peniazmi, ale ich jedinou hodnotou je dobré srdce a láska.
     Správanie a konanie zvierat totiž až nápadne pripomínalo správanie a konanie ľudí. Našťastie, ako v každej rozprávke vždy s dobrým koncom.

    • Zlaté kura - divadelné predstavenie: Čítať viac
  • Súkromná základná škola

   Súkromná základná škola Dneperská 1 je zaradená do siete škôl MŠ SR od 1. septembra 2004. Patrí k najväčším školám v MČ Nad jazerom. Nachádza sa v príjemnom prostredí, plnom zelene v blízkosti jazera. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Osemročné súkromné gymnázium
   • {#1508} 4