• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Vyhrali sme T Kids výzvu v Deutsche Telekom

    • 19. 6. 2023
    • Aj keď posledné dni v škole boli plné skúšania, písomiek a opravovania známok, žiaci V. A triedy si našli čas a zapojili sa do T Kids výzvy, ktorú vyhlásil Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia s. r. o. Podmienkou bolo vytvoriť 2 - 3 minútové video o tom, čomu sa spoločnosť Deutsche Telekom IT venuje, čo je to AGILITA a prečo by práve naši žiaci mali byť tými, ktorí dostanú príležitosť, stráviť deň v našej spoločnosti.
     Na základe interného hlasovania spoločnosti sa video V. A stalo jedným zo štyroch najlepších videí. Výhrou sa stáva deň strávený v spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia s tímom T KIDS, ktorý si pre žiakov pripraví zaujímavý program plný aktivít zameraný na rozvoj digitálnych a mäkkých zručností.
     Veľké poďakovanie patrí p. Libovej - mamke nášho spolužiaka Patrika Libu, ktorá nás na túto výzvu upozornila a pomohla nám ju celú zrealizovať. A taktiež jeho dedkov

    • Vyhrali sme T Kids výzvu v Deutsche Telekom: Čítať viac
    • Čisté hory aj vďaka nám

    • 19. 6. 2023
    • Jednu z posledných hodín biológie v tomto školskom roku sa žiaci VIII. B triedy rozhodli stráviť priamo v prírode. Aby neostalo iba pri slovách o jej znečistení a ochrane, priložili ruky k dielu a zapojili sa do akcie „Čisté hory“. Hneď po vystúpení zo zubačky na Štrbskom plese sa k nim pripojil lesník z TANAPu. Po úvodných informáciách o Štrbskom plese boli okamžite rozchytané pomôcky na čistenie lesa, ktoré priniesol. Akcia sa tak mohla začať. Prechádzkovým krokom stúpali ôsmaci takmer tri hodiny k Popradskému plesu a do vriec zbierali všetky v prírode nerozložiteľné odpadky. Sprevádzalo ich pri tom pútavé rozprávanie lesníka o význame lesa, lesných živočíchoch a rastlinách, histórii i súčasnosti Štrbského plesa či známych vodopádoch a tatranských štítoch. Zvedavosť vzbudili informácie o medveďoch – ako si robia brlohy sotva dva metre od chodníkov, ako sa treba pri stretnutí s nim sprá

    • Čisté hory aj vďaka nám: Čítať viac
    • Výchovný koncert

    • 16. 6. 2023
    • Vo štvrtok 15. júna mali žiaci 2. stupňa trošku iný deň ako inokedy. Do školy prišli pekne a slávnostne vyobliekaní a spolu s p. učiteľkami sa presunuli do Domu umenia, kde sa zúčastnili výchovného koncertu s názvom Spoznaj hudobné nástroje v podaní Košickej filharmónie.

     A tú sú postrehy žiakov po skončení koncertu:

    • Výchovný koncert: Čítať viac
    • OZNAM - záujmová činnosť

    • 16. 6. 2023
    • Posledné krúžky SCVČ budú od 19. 6. 2023 - 26. 6. 2023. V týchto termínoch, keby škola mala akcie a krúžky by sa neuskutočnili, nahradené už nebudú.

    • OZNAM - záujmová činnosť: Čítať viac
    • Záverečné stretnutie ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

    • 16. 6. 2023
    • Školský parlament sa 15. júna 2023 stretol v tomto školskom roku naposledy. Predsedovia tried a ich zástupcovia sa stretli v školskej knižnici. Za aktívnu prácu prítomným členom poďakoval pán riaditeľ Mgr. Peter Ferenčák. Na tomto stretnutí boli vyhodnotené aj najlepšie kolektívy celoročnej súťaže čistoty a úpravy tried. Diplom si prevzal zástupca VIII. B triedy, ktorá s počtom bodov 312 zvíťazila. Veľké poďakovanie patrí aj odchádzajúcej členke, predsedníčke IX. B Rebece Szilassyovej. Tá svojou prácou, aktivitou a zodpovednosťou ukazovala celý školský rok všetkým, ako má pracovať člen parlamentu. Ďakujeme a prajeme všetkým pekné prázdniny.

    • Záverečné stretnutie ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU: Čítať viac
    • EXPEDÍCIA  MEDÍKOVO

    • 15. 6. 2023
    • Usmialo sa na nás šťastie. Trieda III. A sa zapojila do súťaže Expedícia Medíkovo a spomedzi 1 300 súťažiacich vyžrebovali práve nás. Vyhrali sme skvelý koncoročný výlet do Včelieho kRaja do Kokavy nad Rimavicou od spoločnosti LIDL. Neverili sme vlastným očiam, keď nám LIDL poslal krásne darčeky na spríjemnenie cesty na výlet. Bolo to od nich veľmi pozorné, že chceli aj touto formou spríjemniť deťom cestu autobusom. Vytúženého výletu sme sa dočkali a skoro ráno už čakali pred školou s očakávaním, čo nás čaká. Cesta bola dlhá, no pán šofér nás zabával veselými pesničkami a rozospieval celý autobus. V Kokave nad Rimavicou nás už čakal pán včelár Dávid s manželkou Soničkou, ktorí nám pripravili bohatý program na spoznanie života včiel. Všetci sme si obliekli včelárske kombinézy a nedočkavo sa presunuli k úľom. Pán včelár nám ukazoval a vysvetľoval, ako žijú včielky v spoločenstvách, čo im š

    • EXPEDÍCIA  MEDÍKOVO: Čítať viac
    • Zvieratkovo

    • 15. 6. 2023
    • Utorok (13. 6.) študenti SOŠ veterinárnej vedení pánom učiteľom Ing. Mirgusom boli dnes u nás a pripravili si pre štvrtákov úžasné zážitkové vyučovanie. Žiaci boli nesmierne nadšení z celej ukážky, možnosti dotknúť sa rôznych zvierat a prekonať možno aj svoj strach či preukázať odvahu pri exotických tvoroch. Bolo super, že mohli vidieť aj študentov tejto školy v praxi a počuť z ich úst rôzne zaujímavé fakty a informácie o daných živočíchoch. Veríme, že sa takto dokážu navzájom inšpirovať aj k tomuto povolaniu.
     V neposlednom rade si žiaci vyskúšali aj prácu so psíkmi, aportovanie, základné povely, beh cez prekážky či malý kúsok
     Canisterapie. Myslíme, že to bol zážitok pre všetkých :)

    • Zvieratkovo: Čítať viac
    • Výlet na Štrbské Pleso

    • 14. 6. 2023
    • V piatok 9. 6. 2023 sme išli na triedny výlet do Tatier. Pocestovali sme tam vlakom. Zo stanice nás zubačka vyviezla na Štrbské Pleso. Cestou na Štrbskom Plese sme išli okolo Jazierok Lásky. Voda bola tak priezračná že sme videli až na dno. Videli sme aj veľa zvieracích sôch a stretli aj rezbára. Odfotili sme sa pri soche vodníka, no zrazu z minúty na minútu sa zatiahlo a o chvíľu začalo pršať. Výlet sme si však veľmi užili či vo vlaku, či vonku.
     žiačka V.C

    • Výlet na Štrbské Pleso: Čítať viac
    • Veľké finále MAT TA3!

    • 14. 6. 2023
    • Matematici, ktorým sa svojou šikovnosťou podarilo vystúpiť až na najvyšší vrchol Tatier, sa už teraz chystajú na krásny výlet do našich veľhôr. Je to ich odmena za húževnatosť pri prekonávaní prekážok - riešení náročných úloh v súťaži. Najúspešnejšími riešiteľmi sú 7 tretiaci: Samuel P., Ema K., Michal F., Janka B. z III. A a Lea T., Lukáš K. a Ján O. z III. C. Medzi štvrtákmi „zahviezdili“ Adam M., Barbora H. a Peter P. zo IV. B, Zoe Š. a Margaréta B. zo IV. C a Peter H. a Saška V. zo IV. D. Srdečne všetkým blahoželáme a prajeme nádherný turistický zážitok.

    • Veľké finále MAT TA3!: Čítať viac
    • Rozlúčková ako má byť

    • 14. 6. 2023
    • Naši „krúžkari“ z MIŠ-MAŠ a z Každého rožku trošku ukončili svoju celoročnú činnosť naozaj veľkolepo. Spoločne navštívili Prírodovedné múzeum, kde im lektorka porozprávala zaujímavosti o vzniku Zeme a jej vývojových obdobiach, o kryštáloch a kameňoch. Neobišli ani prehliadku prírodných spoločenstiev spolu so zaujímavými zvieratami a rastlinami. Po múzeu sa prešli mestom a nakoniec zavítali do najobľúbenejšej cukrárni. Koláčiky a zmrzlina im chutili. Neodradil ich ani dážď a opäť strávili príjemné popoludnie s kamarátmi.

    • Rozlúčková ako má byť: Čítať viac
    • Učíme sa na deke

    • 14. 6. 2023
    • Slniečko sa už na nás usmieva a silno hreje, preto sme sa rozhodli vymeniť triedu za chládok pod košatým dubom. Našimi lavicami sa stali deky, na ktoré sme vysypali pestrofarebné kocky. Vďaka nim sme v skupinách riešili úlohy na delenie, stavali stavby podľa plánov a riešili ďalšie logické úlohy. Takáto hodina sa nám veľmi páčila a veríme, že si to ešte zopakujeme.

    • Učíme sa na deke: Čítať viac
    • Čo sme si vypestovali, to sme si aj zjedli

    • 14. 6. 2023
    • Po prvýkrát sme si v apríli zasiali semienka zeleniny do nových vyvýšených záhonov, ktoré nám pripravili naši šikovní školníci. S veľkým záujmom sme sa o nich starali – polievali, vyplievali burinu a okopávali. Zelenina nám vyrástla a my sme si na nej výborne pochutili. Pripravili sme si zdravé jednohubky, ktorými pohostilii aj pani učiteľky. Zistili sme, že si vieme pripraviť chutné „mňamky“.

    • Čo sme si vypestovali, to sme si aj zjedli: Čítať viac
    • Dejepisno-literárna exkurzia našich deviatakov

    • 14. 6. 2023
    • Dňa 13. 6. 2023 sa naši deviataci zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie. Zážitkovou formou nazreli do čias, ktoré zmenili životy mnohých slovenských rodín.
     Exkurzia pozostávala z dvoch častí. V tej prvej žiaci navštívili Múzeum obetí komunizmu, v ktorom ich prednášajúci oboznámili s dôsledkami totalitného režimu na život človeka. Prostredníctvom spomienkových výpovedí svedkov a politických väzňov pochopili význam budovania hodnôt a odkrývanie pravdy.
     V druhej časti exkurzie žiaci pracovali s mobilnou aplikáciou IWalk. Navštívili miesta v centre Košíc, ktoré boli venované obetiam holokaustu. Spoznávanie týchto miest obohatila pani učiteľka Halčáková svojím odborným a skutočne zaujímavým výkladom.

    • Dejepisno-literárna exkurzia našich deviatakov: Čítať viac
    • Turnaj vo vybíjanej – štvrtáci

    • 13. 6. 2023
    • Naši športovo zdatní štvrtáci si po poctivej príprave počas hodín telesnej výchovy zmerali sily v turnaji vybíjanej. Súťažili medzi sebou štyri triedy, kde spoločne v tímoch spolupracovali a bojovali o víťazstvo. Každé družstvo dalo zo seba to najlepšie a bolo na nich vidieť odhodlanosť, tímovosť a bojovnosť. Družstva si vybojovali medaily, prívesok a sladkosť.

    • Turnaj vo vybíjanej – štvrtáci: Čítať viac
    • Vyhodnotenie projektu v anglickom jazyku Bee a Reader

    • 13. 6. 2023
    • Všetci žiaci 3. ročníka sa počas vyučovacích hodín angličtiny zúčastnili projektu Bee a Reader a usilovne pracovali pri čítaní piatich krátkych príbehov v anglickom jazyku. Každý príbeh bol venovaný zvieratkám a okrem textu obsahoval zaujímavé informácie, obrázky a úlohy, ktoré žiaci hravo zvládli. Poslednou úlohou v každom príbehu bolo vyfarbiť, alebo nakresliť zvieratko z príbehu. Žiaci spoznali pandu veľkú, koníky, žirafy, slony, škrečka, ktorý sa volal Nibbles, psíka Snoopyho a mačku Whiskers.

    • Vyhodnotenie projektu v anglickom jazyku Bee a Reader: Čítať viac
    • Rozlúčka so šlabikárom

    • 12. 6. 2023
    • Koniec roka je predo dvermi a naši malí prváci sa môžu pochváliť, že spravili veľký pokrok od začiatku školského roka. Naučili sa čítať, písať aj počítať. Cesta to bola zaujímavá spojená so spoznávaním nových písmen, ich skladaním do slabík, čítaním a písaním prvých slov, neskôr viet i vlastných myšlienok. Naučili sa nevzdávať sa pri malých neúspechoch a vytrvalo trénovali, aby sa mohli predviesť na slávnostnej Rozlúčke so šlabikárom. Každá trieda si pripravila malý program s poďakovaním pre rodičov, ktorí ich na tejto ceste školským rokom podporovali a pomáhali im. Ukázali sme rodičom ako trénujeme čítanie nových slov hravo a nakoniec každý prváčik prečítal niektorú časť príbehu zo šlabikára. Žiaci odchádzali domov so zapečatenými šlabikármi, novou knihou plnou veselých básničiek a príbehov a pamätným listom na túto udalosť. Rodičia i my učitelia sme hrdí na našich žiakov a prejeme im

    • Rozlúčka so šlabikárom: Čítať viac
    • Mamut

    • 7. 6. 2023
    • Mamut je matematická súťaž pre päťčlenné tímy žiakov 4. – 6. ročníka základných škôl. Úlohou súťažiacich v tíme je v priebehu dvoch hodín vyriešiť 30 ľahkých, 20 stredných a 10 ťažkých úloh hodnotených príslušnou bodovou hodnotou (ľahká 1, stredná 3 a ťažká 5 bodov), ktoré pre nich pripravujú súčasní i bývalí študenti Gymnázia na Poštovej i Alejovej ulici v spolupráci s matematickým združením STROM a UPJŠ. Na začiatku dostáva každý tím päticu úloh (3 ľahké, 1 strednú a 1 ťažkú). Novú úlohu je možné získať iba po bezchybnom vyriešení predchádzajúcej úlohy. Súťaží sa v prírode za každého počasia. Počas riešenia úloh si členovia jednotlivých tímov môžu aj zašportovať, za čo získavajú bonusové úlohy.

    • Mamut: Čítať viac
    • Naša nová partnerská škola v Poľsku

    • 5. 6. 2023
    • S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že v naša SZŠ Dneperská v týchto dňoch začína spoluprácu v anglickom jazyku s partnerskou základnou školou Szkoła Podstawowa Im. Piotra Michałowskiego v Krakove v Poľsku. Do partnerskej spolupráce sa zapoja vybraní žiaci 2. stupňa SZŠ pod vedením Mgr. S. Mrázovej a Mgr. P. Bognára. Prvé žiacke stretnutia sa uskutočnia online a veríme, že po čase vyústia do vzájomneho výmenného pobytu žiakov.

    • Naša nová partnerská škola v Poľsku: Čítať viac
  • Súkromná základná škola

   Súkromná základná škola Dneperská 1 je zaradená do siete škôl MŠ SR od 1. septembra 2004. Patrí k najväčším školám v MČ Nad jazerom. Nachádza sa v príjemnom prostredí, plnom zelene v blízkosti jazera. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Osemročné súkromné gymnázium
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
    • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
    • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
    • facebook.com/dneperska
   • Prihlásenie