• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Šaliansky Maťko

    • 25. 1. 2023
    • Na našej škole sa nedávno konala súťaž v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Vypočuli sme si niekoľko pekných povestí o slovenských historických pamiatkach a prírodných úkazoch.
     Kategória 2. - 3. ročník:
     1. miesto: Stella Grohová z III. C
     2. miesto: Ella Mária Bérešová z III. A
     3. miesto: Tereza Bosáková z II. A

    • Šaliansky Maťko: Čítať viac
    • Divadelné predstavenie O dvanástich mesiačikoch

    • 20. 1. 2023
    • Pretože my vieme, že na našej škole sú šikovní žiaci a našou snahou je ich talent prehlbovať a rozvíjať, a zároveň nás teší, keď svoj talent a šikovnosť môžu predviesť, pripravili sme so žiakmi 4. ročníka v rámci krúžku Zábavné čítanie divadelné predstavenie O dvanástich mesiačikoch. Žiaci si k divadlu sami vyrobili kulisy a vlastné kostýmy. Predstavenia sa zúčastnili pán riaditeľ, pani zástupkyňa, žiaci 1. stupňa so svojimi triednymi učiteľkami a rodičia vystupujúcich detí. Divadielko zožalo veľký úspech, čo našich hercov veľmi potešilo a dodalo im odhodlanie a motiváciu. Divadielko malo aj poučný význam a plynulo z neho ponaučenie, že DOBRO TREBA VŽDY LEN DOBROM ODPLÁCAŤ.

    • Divadelné predstavenie O dvanástich mesiačikoch: Čítať viac
    • Dobrodružná cesta po Dneperskej, alebo Deň otvorených dverí 2023 inak

    • 17. 1. 2023
    • Vo štvrtok 16. 02. 2023 sa pre všetkých záujemcov o štúdium v 1. ročníku na našej škole uskutoční

     Dobrodružná cesta po Dneperskej, alebo Deň otvorených dverí 2023 inak.

     V čase od 8.00 do 16.00 hod. si budete môcť:

     1. prezrieť priestory školy v doprovode našich najstarších žiakov,
     2. chemické a fyz
    • Dobrodružná cesta po Dneperskej, alebo Deň otvorených dverí 2023 inak: Čítať viac
    • Pytagoriáda – školské kolo

    • 16. 1. 2023
    • Naši najrýchlejší počtári sa stretli už tradične na decembrovom školskom kole Pytagoriády. Súťaž sa konala v súlade s pokynmi organizátorov výlučne prezenčne, nakoľko vyučovanie v tomto školskom roku konečne prebieha bez akýchkoľvek obmedzení. Úlohou súťažiacich bolo vyriešiť 15 matematických úloh s využitím svojich vedomostí a kombinačných schopností v časovom limite 60 minút. O celkovom výsledku súťažiaceho rozhodovala nie len správnosť, ale aj čas riešenia úloh. Do súťaže sa zapojilo 61 žiakov 1. stupňa a 58 žiakov 2. stupňa. V tomto ročníku dosiahli najvyššie percento úspešnosti ôsmaci, až 75%. Prekvapením bolo víťazstvo piataka Jožka Zeleňáka v piatackej, ale aj šiestackej kategórii a siedmaka Jurka Ferenčíka v ôsmackej kategórii. Úspešným riešiteľom blahoželáme, píšeme jednotku do matematiky a držíme palce v ďalšom kole, kde o postupujúcich rozhodne okresná komisia. Svoj výsledok s

    • Pytagoriáda – školské kolo: Čítať viac
    • Zápis prvákov na školský rok 2023/2024

    • 12. 1. 2023
    • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa SZŠ Dneperská 1, Košice sa osobný zápis detí do 1. ročníka uskutoční

     14. apríla 2023 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod.

     Zápis bude prebiehať prezenčne za osobnej prítomností detí a obidvoch zákonných zástupcov. So sebou je potrebné priniesť občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov a kópiu rodného listu dieťaťa.
     Pre zjednodušenie zápisu uprednostňujeme elektronické podávanie prihlášok, ktoré je možné vyplniť na webovej stránke školy. Prosíme o dodržanie diakritiky pri uvádzaní osobných údajov v súlade s platnými dokumentami (rodný list a občiansky preukaz zákonných zástupcov).

    • Zápis prvákov na školský rok 2023/2024: Čítať viac
    • Oznam - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

    • 4. 1. 2023
    • Vážení stravníci, rodičia žiakov Súkromnej základnej školy, školská jedáleň Dneperská 1 vám oznamuje, že od 1. 1. 2023 došlo zvýšeniu cien na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií.
     Poplatky za stravu:
     1. – 4. ročník (1. stupeň): 1,50€
     5. – 9. ročník (2. stupeň): 1,70€

    • Oznam - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ: Čítať viac
    • POĎAKOVANIE

    • 4. 1. 2023
    • Milý kolektív učiteľov, milí rodičia, žiaci a priatelia školy.

     Dovoľte nám, aby sme sa Vám všetkým touto cestou srdečne poďakovali za Váš dar.

     Nesmierne si vážime, že aj po 6 rokoch od úrazu nášho syna Dávida na nás stále myslíte, vytrvalo nás podporujete a venujete Váš vzácny čas výrobe nádherných vianočných pozdravov a rôznych výrobkov s myšlienkou podporiť Dávida v napredovaní za jeho snom byť zdravý a schopný študovať, stať sa samostatným a pomáhať druhým. Aj vďaka Vašej podpore pokračujeme v rehabilitáciách na dennej báze a absolvujeme pravidelné intenzívne rehabilitačné pobyty, ktoré sú pre Dávida veľmi dôležité a prospešné.

    • POĎAKOVANIE: Čítať viac
    • Anglické Vianoce na Dneperskej

    • 29. 12. 2022
    • I am a little snowman

     Predvianočné obdobie bolo pre našich žiakov veľmi bohaté na zážitky. Žiaci, ktorí navštevujú anglický školský klub detí sa stretli online s Edwardom. Odpovedali na jeho zvedavé otázky, naučili sa slovíčka spojené s Vianocami a vianočný vinš v anglickom jazyku. Vyskúšali, či Edward nájde všetky odpovede na vianočné hádanky a Edwarda naučili slovenský vianočný vinš. Náš pán riaditeľ Mgr. Peter Ferenčák tiež pozdravil Edwarda, poďakoval mu za spoluprácu a poprial príjemné vianočné sviatky.

    • Anglické Vianoce na Dneperskej: Čítať viac
    • Vianočné poďakovanie

    • 22. 12. 2022
    • Milí rodičia, milí učitelia a všetci, ktorí ste pomohli.
     Tak ako minulý rok, tak aj tento predvianočný čas sa naša škola spojila pre dobrú vec.
     Kúpou vianočných pozdravov a výrobkov z vianočných dielní vo vestibule našej školy, ktoré s láskou vyrábali Vaše deti s ich pani učiteľkami ste ukázali svoju štedrosť a veľké srdce. Suma 560 € hovorí za všetko. V mene Dávida a jeho rodiny Vám veľmi pekne ĎAKUJEME a prajeme krásne Vianoce.

    • Vianočné poďakovanie: Čítať viac
    • Vianočné trhy

    • 16. 12. 2022
    • Rok sa pomaly blíži k záveru a naše domovy sa začínajú odievať do slávnostného šatu vianočnej výzdoby. V nejednom dome rozvoniava vianočné pečivo, počúvajú sa vianočné piesne a rodina sceľuje svoju lásku k jej členom. K tejto atmosfére patria aj vianočné trhy v našej škole, na ktoré vás srdečne pozývame.
     Naše pani učiteľky, asistentky a vychovávateľky pre vás pripravili rôzne vianočné dekorácie, výrobky z dreva či keramiky, pohľadnice a mnoho iných krásnych vecí. Veríme, že si každý z vás vyberie niečo, čím si spríjemní toto vianočné obdobie.

    • Vianočné trhy: Čítať viac
    • Dejepisná olympiáda

    • 15. 12. 2022
    • 7. decembra sa na našej škole uskutočnil už XV. ročník školského kola Dejepisnej olympiády.
     34 žiakov 6. až 9. ročníka si zmerali svoje dejepisné vedomosti v teste, ktorý pozostával z monotematickej časti, učiva príslušného ročníka a regionálnych dejín. Do okresného kola postupujú prví dvaja v každej kategórii. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Dejepisná olympiáda: Čítať viac
    • Dominikova vianočná pieseň

    • 14. 12. 2022
    • V tomto čarovnom predvianočnom období sa dve žiačky našej školy Petra Zetyáková z I. A a Lea Töröková z III. C zúčastnili súťaže v speve vianočných piesní s názvom Dominikova vianočná pieseň, ktorú už šiesty rok organizuje CZŠ sv. Gorazda v Košiciach. V príjemnej a pokojnej atmosfére sa spolu s ďalšími spevákmi naladili na vianočnú atmosféru. Domov si odniesli diplomy a ceny za krásne umiestenenie v striebornom pásme.
     Dievčatám blahoželáme

    • Dominikova vianočná pieseň: Čítať viac
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

    • 13. 12. 2022
    • Už po tretí rok sa žiaci, rodičia a učitelia z našej školy zapojili ku krásnej iniciatíve, zbierke pre seniorov, s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

     Naozaj bolo krásne vidieť koľko sa tej lásky nachádza v každom jednom z nás.

     Chceme sa poďakovať všetkým rodičom, rodinným príslušníkom, učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto zbierky a darovali svoj čas, energiu, úsilie a v podstate samých seba. Z tohto úsilia sa podarilo za krátky čas pripraviť neuveriteľných 49 krabíc! Tieto darčeky sú krásnym symbolom lásky a spolupatričnosti medzi nami v spoločnosti. Aj vďaka tejto iniciatíve sa my všetci učíme byť citlivejší na potreby druhých a v konečnom dôsledku sme veľmi radi, že sme sa takto mohli podeliť o radosť s tými, ktorí sa v týchto časoch často cítia opustene. Balíčky sa postupne dostávajú k seniorom z domovov sociálnych služieb v

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?: Čítať viac
    • Predaj vianočných pohľadníc pre Dávida

    • 11. 12. 2022
    • Milí rodičia a priatelia školy, budeme radi, ak sa v predvianočnom čase zastavíte pri našom vianočnom stánku s pohľadnicami, ktoré s láskou vyrábali vaše deti. Zakúpením vianočného pozdravu prejavíte štedrosť, lásku, pomoc, spolupatričnosť, ktoré patria k Vianociam. Prispejete ľubovoľnou sumou na podporu a rehabilitáciu mladého chlapca Dávida, syna našej pani učiteľky, ktorý utrpel autonehodu s vážnymi následkami.
     Ďakujeme veľmi pekne.

    • Predaj vianočných pohľadníc pre Dávida: Čítať viac
    • Lomihlav

    • 11. 12. 2022
    • Matematické združenie STROM pripravilo po trojročnej prestávke pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl i odpovedajúcich tried osemročných gymnázií ďalší ročník súťaže v riešení matematických úloh, hlavolamov a hádaniek s názvom Lomihlav. V silnej konkurencii 48 štvorčlenných tímov z celého Slovenska obsadilo naše družstvo v zložení Patrik Pahulyi (VIII. B), Karin Szabová (VIII. B), Juraj Ferenčík (VII. A) a Samuel Brotka (V. A) vďaka schopnosti aplikovať získané matematické vedomosti pri riešení neštandardných úloh, ale aj perfektnej vzájomnej spolupráci celkové 14. miesto a medzi základnými školami 6. miesto. Od prvej desiatky odmeňovaných tímov delilo našich žiakov iba 2,4 bodov. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej úrovni.

    • Lomihlav: Čítať viac
    • Sudoku

    • 11. 12. 2022
    • V predvečer Mikuláša sa konal už jedenásty ročník Majstrovstiev školy v riešení sudoku. Všetci nadšenci tohto hlavolamu si preverili svoje zručnosti v dvoch kategóriách. Zišlo sa ich štyridsaťosem, sudoku zvládlo v časovom limite 30 minút vyriešiť dvadsaťosem z nich.

     V kategórii žiakov 4. – 5. ročníka zvíťazil Jožko Zeleňák z V. B, ktorý na sudoku nepotreboval ani tri minúty. Ďalšie dve miesta na stupňoch víťazov si v tejto kategórii rozdelili žiaci V. A triedy Matej Birka a Saška Čabáková.

    • Sudoku: Čítať viac
    • Mikuláš

    • 7. 12. 2022
    • Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený hlavne medzi deťmi. A aj tie naše dneperské deti čakali či príde aj tento rok. A veru prišiel. Sane síce nemal, no doniesol plné vrece sladkostí pre všetkých. Nezabudol so sebou vziať ani čerta, pretože ten okrem čertovín, ktoré povystrájal musel sedieť aj v lavici, aby sa čo to naučil. Anjel na všetko dával pozor hlavne teda na čerta, aby veľmi deti nestrašil. Mikuláš nám sľúbil, že o rok sa určite vráti. Pripomínať nám ho budú fotky v našej fotogalérii.

    • Mikuláš: Čítať viac
  • Súkromná základná škola

   Súkromná základná škola Dneperská 1 je zaradená do siete škôl MŠ SR od 1. septembra 2004. Patrí k najväčším školám v MČ Nad jazerom. Nachádza sa v príjemnom prostredí, plnom zelene v blízkosti jazera. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Osemročné súkromné gymnázium
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
    • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
    • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
    • facebook.com/dneperska
   • Prihlásenie