• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Dovidenia, Edward!

    • 5. 6. 2023
    • V stredu 31. mája 2023 sme sa na poslednom online stretnutí symbolicky rozlúčili s Edwardom. Každý žiak sa mu osobne poďakoval za čas, ochotu a veľa zábavy pri konverzácii na všetky témy počas školského roka. Pán riaditeľ Mgr. Peter Ferenčák sa osobne zúčastnil nášho online stretnutia a v mene vedenia školy a rodičov žiakov mu poďakoval a zaželal mu pekné leto. Edward s dojatím poďakovanie opätoval a vyjadril spokojnosť s príjemnou konverzáciou s našimi deťmi.

    • Dovidenia, Edward!: Čítať viac
    • Spelling Bee - školské kolo starších žiakov

    • 5. 6. 2023
    • Spelling Bee - The School Round for Older Pupils

     During this school year we organized the 2nd Annual school round of the competition Spelling Bee. Our older pupils competed in teams, spelling English words and searching for the hidden words. The winners are:

     The Cathegory of 5th - 6th year:

     1. miesto - V. A (Simona Miškufová, Peter Mačuga, Aleš Hlaváč, Jakub Hanuščalka)

    • Spelling Bee - školské kolo starších žiakov: Čítať viac
    • Divadelné predstavenie Soľ nad zlato

    • 5. 6. 2023
    • Žiaci 4. ročníka sa v rámci krúžku Zábavné čítanie už po druhýraz postavili na "divadelné dosky" našej školy a predviedli svoj divadelný talent v predstavení Soľ nad zlato. Predstavenia sa zúčastnili pán riaditeľ, pani zástupkyňa, žiaci 1. stupňa so svojimi triednymi učiteľkami a rodičia vystupujúcich detí. Bolo vidieť, obrovský posun vo výkonoch, čím divadielko zožalo veľký úspech. Našich hercov to veľmi potešilo a dodalo im odhodlanie a motiváciu aj naďalej pokračovať touto cestou. Divadielko malo aj poučný význam a plynulo z neho ponaučenie, že TREBA SI VÁŽIŤ AJ MALIČKOSTI.

    • Divadelné predstavenie Soľ nad zlato: Čítať viac
    • MAŠO

    • 5. 6. 2023
    • Dňa 1. 6. na MDD si žiaci 1. stupňa, tak ako každý rok vyskúšali svoje pohybové zdatnosti na MAŠO – Malej školskej olympiáde. Počasie nám prialo, slniečko nás hrialo a dodávalo pozitívnu energiu. Čo by to bol za Deň detí, bez detskej radosti a smiechu. Deti si zasúťažili v behu na 50 m, v slalomovom behu, v prekážkovom behu, v skoku do diaľky z miesta, v hode tenisovou loptičkou, v hode loptičkou na cieľ.

    • MAŠO: Čítať viac
    • Projekt Curaprox

    • 2. 6. 2023
    • Na Slovensku sa ročne predajú milióny zubných kefiek, ktoré po použití končia v odpade.

     Spoločnosť Curaprox vo svojom projekte Eko Alarm zbiera použité zubné kefky a následne z nich vyrába koše na triedený zber odpadu, ktoré daruje slovenským školám. Tento rok sa prvému stupňu našej školy podarilo vyzbierať až 1 046 zubných kefiek, čo je ešte o 40 kefiek viac ako pred dvoma rokmi. Získali sme 5 košov na zber papiera a 5 košov na zber plastu.

    • Projekt Curaprox: Čítať viac
    • Zbierali sme papier

    • 31. 5. 2023
    • V dňoch 9. 5. - 12. 5. 2023 sa na našej škole konal zber papiera. Žiaci mohli priniesť rôzne typy papiera. Dokopy sa vyzbieralo 7 196 kg. Medzi triedami zvíťazila II. A, ktorá priniesla 1 579 kg. Medzi jednotlivcami zvíťazil Patrik Szedák z XI. B triedy, ktorý vyzbieral 837 kg. Všetkým žiakom ďakujeme a veríme, že aspoň takýmto spôsobom sme mohli pomôcť našej planéte.

    • Zbierali sme papier: Čítať viac
    • Exkurzia v jazdiarni - druháci 

    • 31. 5. 2023
    • Je štvrtok ráno. Môj dlho očakávaný deň. Pani učiteľky pre nás pripravili výlet do jazdiarne. Cesta autobusom bola krátka. Čakali nás tam dvaja ošetrovatelia, ktorí sa starajú o kone. Rozdelili sme sa do skupín, kde nám povedali základné pokyny. Po chvíľke prišiel rad na mňa. Môj koník bol svetlohnedej farby a volal sa Jerry. Bol veľmi krásny, pokojný a mal veľké a milé oči. Odjazdila som štyri kolá. Mala som pre svojho koníka prekvapenie. Ocko vravel, že koníky ľúbia mrkvu a jabĺčka. No najprv sme sa opýtali ošetrovateľov, či im to môžeme dať. Boli veľmi prekvapení, a samozrejme súhlasili. Koníkom veľmi chutilo. Sú to krásne, inteligentné a majestátne zvieratká.

    • Exkurzia v jazdiarni - druháci : Čítať viac
    • Dneperské záhrady

    • 29. 5. 2023
    • Vybudovanie záhrad je skvelým prostriedkom na to, aby sme aj my na Dneperskej svojou malou časťou prispeli k zlepšeniu životného prostredia. Zelenú oázu, ktorú sa nám podarilo vytvoriť sme spoločne s našimi rodičmi za prítomnosti pani starostky MČ Sídliska nad Jazerom p. Lenky Kovačevičovej otvorili minulý týždeň v piatok v krásne slnečné popoludnie. Nájdete u nás ovocné stromy i kríky, úžitkové záhony, relaxačné miesta, záhradný altánok i „jedáleň“ pre všetok hmyz a včielky. Podarilo sa nám takto naplniť náš spoločný sen o tom, aby naše deti vyrastali a vzdelávali sa v zdravom prostredí.

    • Dneperské záhrady: Čítať viac
    • Hodina angličtiny v školskej záhrade

    • 29. 5. 2023
    • Viete, čo všetko žije na lúke? Žiaci II. A a III. A sa na hodinách angličtiny naučili pomenovať rôzne druhy živočíchov, ktoré potom hľadali a pozorovali v našej školskej záhrade. Malí objavitelia si svoje objavy zaznačili do pozorovacích hárkov a zistili, že lúka je plná života.

     English Class in the School Garden

    • Hodina angličtiny v školskej záhrade: Čítať viac
    • Experimentáreň

    • 29. 5. 2023
    • Dlhoročnou tradíciou našej školy je májová prezentácia prírodovedných predmetov prostredníctvom akcie s názvom EXPERIMENTÁREŇ. V tomto školskom roku si naši mladší žiaci opäť mohli vychutnať atmosféru chemických a fyzikálnych pokusov v odborných učebniach či rozhýbať svoje mozgové závity riešením hlavolamov tešiacich sa celosvetovej obľube.

    • Experimentáreň: Čítať viac
    • Poľsko

    • 29. 5. 2023
    • 45 žiakov deviateho a ôsmeho ročníka sa v dňoch 25. - 26. mája zúčastnilo poznávacieho zájazdu do Poľska. Bližšie sa tak mohli zoznámiť s informáciami, ktoré získali na hodinách dejepisu. Prvý deň navštívili koncentračný tábor v Osvienčime a Brezinke, kde si pripomenuli tragické obdobie v moderných dejinách ľudstva - obdobie holokaustu. Druhý deň sa žiaci vybrali spoznávať históriu a súčasnosť Krakova. Wisla, Wawel, Rynek Glowny, Sukiennice - to sú miesta, ktoré na všetkých urobili veľký dojem. Teoretické poznatky si tak mohli všetci prepojiť so zážitkami, skúsenosťami, či emóciami.
     Do widzenia Polska, dziękujemy.

    • Poľsko: Čítať viac
    • Oznam - záujmová činnosť

    • 29. 5. 2023
    • Dňa 29. 6. 2023 sa forbal neuskutoční.

     Futbal: dňa 31. 5. 2023 sa bude konať.

     Florbal: v dňoch 5. 6., 12. 6., 19. 6. 2023 bude prebiehať do 17:00.

    • Oznam - záujmová činnosť: Čítať viac
    • Rovesníci pomáhajú

    • 29. 5. 2023
    • Na kamarátskych vzťahoch musíme stále pracovať. Že je to v súčasnosti nutnosťou vidíme na každom kroku. Naši rovesníci Juraj, Marek a Matúš prišli medzi druhákov sa nielen „zahrať“, ale ukázať im aké dôležité je pestovať si medzi sebou vzájomnú úctu, porozumenie a láskavosť.

    • Rovesníci pomáhajú: Čítať viac
    • Deň včiel

    • 29. 5. 2023
    • Vedeli ste, že včelia kráľovná žije 2 až 6 rokov, robotnice iba 1 až 4 mesiace a trúdy 30 až 60 dní? Toto všetko a mnoho iného sme sa dnes dozvedeli od pána včelára Michala z Opátky, ktorý poctil svojou návštevou náš školský klub detí. Priblížil nám život a význam včielok a oboznámil nás, čo robí včelár v jednotlivých obdobiach a ako sa o včielky stará. Celkom zblízka sme mohli vidieť živé včely v pozorovacom úli, spoznali sme včelie produkty, včelárske pracovné pomôcky, ochutnali sme pravý slovenský med a na záver si každý z nás mohol vyrobiť sviečku z včelieho vosku. Návšteva nás veľmi potešila.

    • Deň včiel: Čítať viac
    • Turnaj vo vybíjanej - prváci

    • 29. 5. 2023
    • Naši prváci sa na niekoľkých hodinách telesnej výchovy oboznámili s pravidlami vybíjanej a vyskúšali si hru v družstvách. Nastal čas zmerať si sily v turnaji medzi prvákmi. Všetci bojovali naplno a tešili sa z výhry. Každé družstvo získalo medailu a sladkosť. Pre triedu vybojovali gymnastické obruče, ktoré využijú na hodinách telesnej aj v ŠKD na školskom dvore. Ceny pre žiakov venovalo Súkromné centrum voľného času Galaktická, za čo ďakujeme.

    • Turnaj vo vybíjanej - prváci: Čítať viac
    • Súťaž v hláskovaní v anglickom jazyku 

    • 22. 5. 2023
    • Dňa 18. 5. 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v hláskovaní v anglickom jazyku " Speeling Bee" pre žiakov 1. stupňa SZŠ. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v štvorčlenných triednych družstvách. Súťažilo sa v štyroch kolách. V 1. kole žiaci hláskovali jednotlivé slová po písmenách. V 2. kole žiaci zapisovali slová, podľa diktovaných hlások, v 3.kole prepísali slová z vyhláskovanej formy a v 4. kole tvorili nové slová z daných písmen. Po sčítaní bodov sa rozhodlo o poradí víťazov. Žiaci boli veľmi šikovní, tešili sa zo spolupráce a peknej odmeny.

    • Súťaž v hláskovaní v anglickom jazyku : Čítať viac
    • DVOJNÁSOBNÉ VÍŤAZSTVO v krajskom kole BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

    • 18. 5. 2023
    • V utorok 16. mája bojovali na pôde Gymnázia na Poštovej ulici v našom meste žiaci z celého Košického kraja o čo najlepšie umiestnenie v 57. ročníku Biologickej olympiády kategórie E. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých odbornostiach - botanike, zoológii aj geológii vďaka mladým biológom, ktorí si zabezpečili postup víťazstvom v okresnom kole. O objektívne hodnotenie jednotlivých častí súťaže sa starala odborná komisia pozostávajúca z vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov Východoslovenského múzea. Botanici a zoológovia museli zvládnuť náročný teoretický test, identifikovať predložené rastliny a živočíchy v slovenskom i latinskom názvosloví, vysvetliť postup pri ich identifikácii komisii, odpovedať na jej otázky k tematickému zameraniu tohto ročníka súťaže a predložiť svoje zbierky prírodnín spolu s popisom a mapkami ich výskytu v našom okolí. Geológov čakalo navyše zvládnut

    • DVOJNÁSOBNÉ VÍŤAZSTVO v krajskom kole BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY: Čítať viac
    • VSE CITY RUN - DNEPERSKÁ

    • 16. 5. 2023
    • Jeden z najväčších slovenských charitatívnych behov, VSE CITY RUN, vnímaný aj ako súčasť programu a aktivít spojených s Medzinárodným maratónom mieru, rozbehal vo štvrtok 11. mája Košice.

     Počas slnečného štvrtkového dňa prilákal do centra Košíc opäť množstvo ľudí s rýchlymi nohami a veľkým srdcom pripraveným pomôcť iným. V poradí už pätnásty ročník jedného z najväčších benefičných športových podujatí na Slovensku spojil športové kluby, známe osobnosti, deti i širokú verejnosť pre dobrú vec.

    • VSE CITY RUN - DNEPERSKÁ: Čítať viac
  • Súkromná základná škola

   Súkromná základná škola Dneperská 1 je zaradená do siete škôl MŠ SR od 1. septembra 2004. Patrí k najväčším školám v MČ Nad jazerom. Nachádza sa v príjemnom prostredí, plnom zelene v blízkosti jazera. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Osemročné súkromné gymnázium
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
    • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
    • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
    • facebook.com/dneperska
   • Prihlásenie