• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Krajské kolo geografickej olympiády

    • 11. 5. 2023
    • Veľmi nás teší, že máme šikovných žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach. Na krajskom kole geografickej olympiády nás tento rok reprezentovali Rebeca Szilassyová (IX. B) a Lea Lazárová (VII. B). Obe dievčatá sa usilovne pripravovali v rôznych témach aj v praktických zručnostiach. A oplatilo sa, nakoľko obe dosiahli veľmi pekný počet bodov. V rámci kategórie F (6. a 7. ročník) sa dokonca Lea umiestnila na 3. mieste. Obom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a prajeme im, aby pri spoznávaní sveta s ľahkosťou zdolávali všetky prekážky.

    • Krajské kolo geografickej olympiády: Čítať viac
    • Týždeň zdravia

    • 10. 5. 2023
    • Uplynulý týždeň v ŠKD prebiehal Týždeň zdravia. V pondelok sme s deťmi cestovali na pomyselnú dovolenku do Egypta a cez pamiatky sme sa dostali až k potravinovej pyramíde. Potešilo nás, že väčšina detí má dobrý prehlaď o zdravých a nezdravých potravinách. Od utorka mali deti možnosť svoje vedomosti predviesť aj v praxi v podobe zdravého olovrantu. V stredu sme si zostavili „Moje zdravé menu“ kreslením a maľovaním na papierové tanieriky. Vo štvrtok sme vysvetlili termín duševné zdravie a formou aktivity „Cítim sa dobre keď...“ sme sa naučili cielene vnímať dobré pocity. Tiež si deti vyskúšali, či dychové relaxačné cvičenia naozaj fungujú. Počasie nám prialo a na piatok prinieslo slniečko, ktoré je pre naše fyzické a psychické zdravie nenahraditeľné rovnako ako pobyt vonku a preto v tento deň sme sa spoločne stretli na školskom ihrisku pri aerobiku pre skúsených a každý z nás zvládol aj pá

    • Týždeň zdravia: Čítať viac
    • Talent show

    • 9. 5. 2023
    • Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do talentovej prehliadky, ktorú organizuje MČ Nad jazerom. V rôznych umeleckých kategóriách – recitácia, hra na hudobný nástroj, sólo aj skupinový tanec, výtvarné práce – sa na Talent show 28. apríla predstavili aj naše deti. Sme radi, že svoje nadanie a talent rozvíjajú a zdokonaľujú a aj takýmto spôsobom reprezentujú našu školu.

    • Talent show: Čítať viac
    • Krajské kolo chemickej olympiády

    • 9. 5. 2023
    • Dňa 27. 4. 2023 sa v chemickom laboratóriu Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici č. 17 v Košiciach konalo krajské kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovala víťazka okresného kola tejto súťaže Antonina Konyk. V konkurencii 27 žiakov Košického kraja obsadila 12. miesto. Srdečne blahoželáme a veľmi sa tešíme z jej úspechov. Nech sú pomyselným počiatkom vstupu do sveta chémie, ktorá jej otvorí cestu k ďalším úspechom a radosti z objavovania nového.

    • Krajské kolo chemickej olympiády: Čítať viac
    • Slovenské a anglické krstné mená s Edwardom

    • 9. 5. 2023
    • English and Slovak First Names with Edward

     On 3rd May2023 our pupils had another wonderful chance to spend an amazing time with Edward online. He told them about his family and our pupils shared some information about their families. They were talking about some traditional Slovak and American first names and their translations. Edward said a letter from the alphabet and our pupils came up with many first names starting with that letter. Would you guess how many names Edward has? Six! We are looking forward to meeting Ed online again!

    • Slovenské a anglické krstné mená s Edwardom: Čítať viac
    • Moje mesto - celomestská výtvarná súťaž

    • 9. 5. 2023
    • Aj malí žiaci dokážu veľké veci, o to viac sa tešíme a gratulujeme Adamkovi Vancákovi z I. C triedy za čestné uznanie v celomestskej výtvarnej súťaži: MOJE MESTO. V konkurencii 155 prác sa porote zapáčila Urbanova veža, ktorú Adamko kreslil uhlíkom. Prajeme ti ešte veľa ďalších úspechov, nielen výtvarných. Len tak ďalej!

    • Moje mesto - celomestská výtvarná súťaž: Čítať viac
    • Sľubica už čaká

    • 8. 5. 2023
    • Blíži sa nám ďalšia túra a s ňou druhý výhľad na Tatry.
     Keďže sa potrebujeme dostať na Spiš (tretí najvyšší vrch Braniska), vyrážať budeme skôr. Stretneme sa 20. mája pri našej škole o 7:00 (objednaný autobus bude odchádzať 7:15). Cesta do našej východzej dedinky Dúbravy trvá okolo hodiny. Odtiaľ sa už vyberieme pešo po modrej k Humencu (sedlo) a pokračovať budeme po zelenej až na vrchol Sľubice. Celkové prevýšenie tejto trasy je cca 500 m (mierny kopec), no očakávame krásne výhľady po celom Spiši. Určite budú dobrou pomôckou turistické paličky, no pôjde to aj bez nich.

    • Sľubica už čaká: Čítať viac
    • IQ olympiáda

    • 4. 5. 2023
    • Súťaž určená žiakom základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Pozostáva z logických úloh, nie je teda zameraná na zisťovanie vedomostí získaných štúdiom. Jej cieľom je preverenie schopnosti rýchlo a logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov či samostatného vyvodenia logického úsudku. Súťažiacim umožňuje využiť vlastnú kreativitu pri riešení 25 zadaných problémov v časovom úseku 30 minút.

    • IQ olympiáda: Čítať viac
    • Zdravie na tanieri/Gesundheit auf dem Teller

    • 2. 5. 2023
    • Na hodinách nemeckého jazyka sa posledné týždne deviataci museli popasovať s lekciami týkajúcimi sa zdravia a zdravého životného štýlu. Riešili nielen rôzne ochorenia, návštevu lekára, ale pozreli sa aj na to, ako si zdravie udržať a podporiť ho, či už cvičením alebo stravovaním. Ako deviataci vyriešili úlohu, zostaviť niečo zdravé na tanier – to už prináša galéria fotiek ich nápadov s bonusom – obsahom vitamínom. Pokojne sa môžete inšpirovať, a pripraviť si niečo pod zub, či už na raňajky, obed alebo večeru.
     Mgr. Rapavá a žiaci IX. B a IX. A

    • Zdravie na tanieri/Gesundheit auf dem Teller: Čítať viac
    • Olympiáda mladých vedcov

    • 28. 4. 2023
    • Dňa 29. 3. 2023 sa konal 20. ročník Olympiády mladých vedcov kvalifikácie IJSO, ktorá pozostávala z domáceho experimentu a online testu.
     Ako prvý z našej školy mal odvahu zúčastniť sa tejto náročnej súťaže Martin Jenčík, žiak IX. B triedy.
     V konkurencii 108 žiakov z celého Slovenska riešil náročné úlohy z chémie, fyziky a biológie. V tejto súťaži obsadil krásne 36. miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Olympiáda mladých vedcov: Čítať viac
    • Pani policajtka v 4. ročníku

    • 27. 4. 2023
    • V mesiaci apríl našich štvrtákov p. policajtka zasvätila do témy environmentálnych trestných činov. Táto, na prvý pohľad náročná téma, rozprúdila živú debatu. Veď kto by už nepočul o nelegálnom vyrúbaní stromov, nelegálnych skládkach, o týraní zvierat a predávaní šteniat na čiernom trhu. Žiaci sa dozvedeli ako postupovať, ak sa s niečím takým stretnú v živote. Samozrejme, nikdy sa nesmie konať na vlastnú päsť. O pomoc treba poprosiť dospelých alebo príslušníkov verejnej polície.

    • Pani policajtka v 4. ročníku: Čítať viac
    • Malý čitateľ

    • 27. 4. 2023
    • Dňa 12. 4. 2023 si žiaci prvého stupňa zmerali svoje sily v školskom kole súťaže „Malý čitateľ“. Prelúskali sa zaujímavými literárnymi textami a museli odpovedať na neľahké otázky z textov.
     Žiaci sa s textami popasovali statočne a všetci súťažiaci boli úspešní. O víťazoch v takmer všetkých kategóriách, tak rozhodol čas.

    • Malý čitateľ: Čítať viac
    • Deň otvorených záhrad

    • 26. 4. 2023
    • V piatok sa dvere našej školskej záhrady otvorili nielen pre našich žiakov, ale aj pre dospelých návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť, čo sa nám v nej zatiaľ podarilo vybudovať. Po záhrade ich sprevádzali vyškolení sprievodcovia Dianka Pavlásková a Šimon Sedláček zo VI. B a ukázali im napr. ovocný sad, kvetinovú lúku, jedlý les, či bylinkové záhony a vysvetlili ako tieto prvky pomáhajú klíme. Do vyvýšených záhonov tretiaci a štvrtáci po prvýkrát zasadili zeleninu. Ich starostlivosť im neskôr prienesie zdravú odmenu plnú vitamínov.

    • Deň otvorených záhrad: Čítať viac
    • 3 výhľady na Ta3 – spoločná turistika na Hrešnú

    • 26. 4. 2023
    • Na našej škole sme odštartovali novú tradíciu – spoločné výlety pre žiakov, rodičov, učiteľov... všetkých kamarátov Dneperskej. Prvá turistika sa uskutočnila minulú sobotu. Na otvorenie sezóny a náš prvý výhľad na Tatry sme vybrali jednoduchú prechádzku na chatu Hrešná. Aj keď nás nebolo veľa, dobrá nálada bola celý čas a všetci sme si to nesmierne užili. Veď prečítajte si krátku správu Terezky a Kristínky:

    • 3 výhľady na Ta3 – spoločná turistika na Hrešnú: Čítať viac
    • Deň Zeme

    • 25. 4. 2023
    • V piatok 21. 04. 2023 sme si na našej škole pripomenuli DEŇ ZEME. Porozprávali sme sa o tom, prečo a ako sa treba starať o našu Zem. Deti si vyskúšali rôzne zaujímavé a zábavné aktivity. Precvičili sa v triedení odpadu, zabavili sa pri skladaní puzzle, ruky si zašpinili pri hľadaní ukrytých predmetov v pôde a zasadili zeleninu do našich vyvýšených záhonov. Teraz deti čaká staranie sa o zasadené semienka, aby sa dočkali aj úrody. Celý deň sa niesol v príjemnom duchu, nakoľko nám prialo aj počasie. Veríme, že aj takýmto dňom sme deti motivovali, aby sa o našu Zem starali a nie len v jeden deň, ale počas celého roka.

    • Deň Zeme: Čítať viac
    • Cesta slovenskou históriou

    • 25. 4. 2023
    • Už sa vám niekedy ktosi prihovoril „po ovečkovsky?“ Veruže ani nám nie (a myslím tým žiakov a ich učiteľov). Až do štvrtkového dopoludnia – 20. 4. 2023. Vo veľkej telocvični našej školy sa objavila – vážne i veselo – história nás – Slovákov. Dôležité historické momenty pred nami striedali úsmevy na tvárach žiakov aj učiteľov. A to všetko vďaka Šermiarsko-divadelnej kumpánii Via Historica, ktorá ponúkla dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach (a ešte do svojho programu zapojila aj divákov).

    • Cesta slovenskou históriou: Čítať viac
    • Svetový deň skautingu 

    • 24. 4. 2023
    • Pri príležitosti svetového dňa skautingu (24. 4.) si pani asistentka Merčáková pripravila pre všetkých žiakov druhého ročníka krásnu prednášku. Na nej žiakom vysvetlila čo skauting je, kto ho vykonáva a podľa čoho sú udeľované šatky. Na jej rovnošate si žiaci mohli všimnúť rôzne odznaky, ktoré získala splnením rôznych výziev a tie nám aj bližšie opísala. Bolo to veľmi pútavé a pani asistentke ďakujeme. Veríme, že si to čoskoro zopakujeme.

    • Svetový deň skautingu : Čítať viac
    • McDonald Cup 

    • 24. 4. 2023
    • V stredu 19. 04 .2023 sa naši štvrtáci zúčastnili futbalovej súťaže s názvom McDonald Cup. Žiaci podali skvelé výkony a tie nám zaručili jednu výhru (6:1), prehru (7:8) a remízu (4:4). Tieto výsledky stačili na 3. miesto v skupine a 5. miesto celkovo. Zo súťaže si aj napriek tomu odniesli pozitívnu náladu a radosť pre ďalšie turnaje! :)

    • McDonald Cup : Čítať viac
  • Súkromná základná škola

   Súkromná základná škola Dneperská 1 je zaradená do siete škôl MŠ SR od 1. septembra 2004. Patrí k najväčším školám v MČ Nad jazerom. Nachádza sa v príjemnom prostredí, plnom zelene v blízkosti jazera. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Osemročné súkromné gymnázium
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
    • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
    • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
    • facebook.com/dneperska
   • Prihlásenie