• Novinky

     • Zoznamovací piknik V. B triedy

     • 25. 9. 2023
     • Začal sa nový školský rok a prvý mesiac je za nami. V V. B triede sme si zvolili netradičnú formu zoznámenia sa navzájom. Usporiadali sme 22. 9. 2023 v popoludňajšom čase „Zoznamovací piknik“.

      Stretnutia sa zúčastnili nielen žiaci, ale aj rodičia. Ak nemohli prísť rodičia, v ich zastúpení prišli babky, či staršie sestry.
      No a o čom to bolo? Porozprávali sme sa, ako si zvykáme na nové podmienky 2. stupňa, o nových učiteľoch, o nových skúsenostiach zo školy. Prezreli sme si školskú záhradu a rodičia boli udivení úrodou, akú vypestovali ich deti. Aby sme sa nenudili a stále sa rozprávali len o škole, pohostili sme sa na domácich sladkých dobrotách, zašportovali si, jednoducho zabavili v krásnom prostredí školského areálu. Bolo nám tak dobre, že naše stretnutie musela ukončiť až pani upratovačka zamykaním školy.
      Dohodli sme sa, že podobné spoločné aktivity si isto ešte zopakujeme. Tešíme sa všetci.

    • Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

     • 25. 9. 2023
     • Aj my deti zo školského klubu sme si pripomenuli Európsky týždeň mobility. Do školy sme dorazili na kolobežkách a bicykloch a vydali sme sa na cestu. Cyklisti sa vybrali na cyklotúru do neďalekej obce Krásna nad Hornádom, kde prestávku využili na zmrzlinové osvieženie. Zvládli spolu na bicykloch prejsť viac ako osem kilometrov. Naši kolobežkári si zasúťažili na školskom dvore  spoločne s pani vychovávateľkou Luciou. Veríme, že aj my sme tak nemalou mierou prispeli k ochrane životného prostredia. Naším cyklistom a kolobežkárom sa akcia veľmi páčila a nič iné týmto deťom nemôžme odkázať iba to, že im Ďakujeme!

     • 21. september – Medzinárodný deň mieru

     • 22. 9. 2023
     • Medzinárodný deň mieru ustanovilo Valné zhromaždenie OSN na 21. septembra. Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 1982 a odvtedy každoročne zvoní v New Yorku Mierový zvon „Peace Bell“, ktorý je odliaty z mincí, ktoré darovali deti zo všetkých kontinentov. My sme si tento deň pripomenuli kreslením na asfalt pred školou, kde prváci a druháci vyjadrili svoje pocity na tému MIER, tretiaci a štvrtáci vyrobili papierovú holubicu, ktorá je symbolom mieru a žiaci druhého stupňa, majú možnosť prejaviť svoju kreativitu, tvorbou krátkej básne s danou témou. 

      „Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením.“ Albert Einstein

    • Archeoskanzen v Nižnej Myšli
     • Archeoskanzen v Nižnej Myšli

     • 22. 9. 2023
     • Dňa 20.09.2023 sa naši piataci zúčastnili exkurzie do Archeoskanzenu v Nižnej Myšli. V rámci predmetu dejepis sa oboznámili s archeologickými pamiatkami po najstarších obyvateľoch obce Nižná Myšľa. Mali možnosť vypočuť si, ako ľudia nájdené artefakty, napr. nože, dýky, zbrane z kameňa či ozdoby nielen vyrábali, ale aj to, ako a na čo ich používali. Navštívili aj osadu, typický zrubový príbytok, či nahliadli do makety jamy, ktorá slúžila na obety bohom. Vydarilo sa nielen počasie, ale naši piataci získali cenné informácie, ktoré im nový predmet predstavil v úplne inom duchu. 

      Za celú akciu ďakujeme vyučujúcim dejepisu p. Mgr. A. Halčákovej a Mgr. J. Pachingerovi 

      tr. uč. V. A, V. B, V. C a V. D

     • Krúžková činnosť - oznam

     • 22. 9. 2023
     • Začíname! Prvé stretnutia v krúžkoch prebiehajú práve v týchto týždňoch.

      Od 18.09.2023 začali krúžky organizované Súkromným CVČ pri SZŠ, Dneperská 1.

      Pre krúžky organizované Súkromným CVČ, Galaktická 9 platia nasledujúce termíny prvých stretnutí:

      Futbal 1 - 25.09.2023, 15:00 - 16:30
      Karate 1 - 25.09.2023, 14:00 - 15:30
      Keramika - 27.09.2023 (streda) všetky skupiny spolu Keramika 1, 2, 3, 14:00 - 15:30
      Florbal 2 - 28.09.2023, 16:00 - 17:30
      Tanečná - 28.09.2023, 14:00 - 15:30
      Karate 2 - 29.09.2023, 14:00 - 15:30
      Basketbal - 03.10.2023, 15:30 - 17:00

     • Zážitková hodina biológie v Botanickej záhrade

     • 22. 9. 2023
     • Vedeli ste, že Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najväčšia na Slovensku? Vo štvrtok sme sa o tom presvedčili aj my, žiaci VIII. A triedy. Prehliadka a odborný výklad nás veľmi zaujali. Mnoho rastlín sme spoznávali hmatom, čuchom ale aj chuťou. Niektoré voňali a chutili ako čokoláda, cola, citrón, ananás,... Iné mali korenistú vôňu. Ochutnali sme aj kapucínku, ktorá je prírodným antibiotikom. Okrem liečivých účinkov sa vyznačuje zvláštnym fyzikálnym javom nazývaným "lotosový efekt", vďaka ktorému sa kvapky rosy kotúľajú po povrchu jej listov. Na záver sme navštívili skleník Victoria, v ktorom sme videli veľa krásnych motýľov. Pozreli sme si aj výstavu zaujímavých plodov vypestovaných v areáli botanickej záhrady. Z exkurzie sme si okrem zakúpených rastlín odniesli aj veľa nových poznatkov.
      Karin a žiaci VIII. A triedy.

     • Piknik v tráve

     • 19. 9. 2023
     • Tradícia piknikového posedenia v tráve, pri ktorom sa stretla celá rodina i priatelia pochádza z Anglicka. Teplé slnečné lúče sme využili v školskom klube detí a na malú chvíľku sme odložili povinnosti. Príjemný vánok, ktorý nám do nášho „družinárskeho“ pikniku povieval, nás jemne osviežil a pomohol našim deťom pri súťažení s pani vychovávateľkami. Čaro nášho stretnutia bolo vidieť na úsmevoch detí i na dobrej nálade, ktorá sa bude s nami niesť ešte dlho.

     • Anglická školská knižnica

     • 19. 9. 2023
     • Naša anglická školská knižnica je v novom školskom roku opäť otvorená!

      Milí žiaci,
      anglické knihy si budete môcť vypožičať vždy v utorok od 14:00 - 14:45 hod. v anglickej školskej knižnici v VII. B na 2. poschodí. 

      Tešíme sa na vás!

      Our English School Library Is Open Again in 2023/2024!

      Dear pupils, 
      you are welcome to visit our English School Library and borrow some English books. It is open in room VII.B every Tuesday from 2 p.m. to 2:45 p.m. on the 2nd floor.

      We are looking forward to your visit!

    • Oznam - záujmové krúžky
     • Oznam - záujmové krúžky

     • 18. 9. 2023
     • Informácie ku krúžkom Súkromného centra voľného času, Galaktická 9, 040 12 Košice:

      Futbal 1 - 2 voľné miesta

      Keramika 1, Keramika 2, Karate 1 - obsadené

      Pre veľký záujem Keramika 3 - Utorok od 14:00 - 15:30 - 7 detí.

      Do krúžkov je možné sa prihlasovať do 21.09.2023.
      Ak potrebujete doplňujúce informácie ku krúžkom volajte po 15:00 hod.

     • Školy poháňané Slnkom

     • 12. 9. 2023
     • Minulý školský rok sa naši mladší žiaci zapojili do výtvarnej súťaže: „Školy poháňané slnkom“ vyhlásenej spoločnosťou ZSE. Žiaci preniesli svoje predstavy na výkresy o tom, ako vyzerajú školy poháňané Slnkom. Niektoré boli naozaj originálne, veď ktorý žiačik by nechcel, aby mu aktovka poháňaná slnečnou energiou sama išla do školy. Za originálne nápady a pekné výkresy boli ocenené dve triedy, II. B a II. C, ktoré získali veľké Lego City. Veríme, že niektoré nápady neostanú iba v detskej fantázii ale budú onedlho aj realitou.

    • Nezabudnutí susedia
     • Nezabudnutí susedia

     • 11. 9. 2023
     • Hlasné zvuky sirén a hneď za tým hlahol zvonov. A minúta ticha...

      Touto zvláštnou kombináciou zvukov sa začínalo v piatok 8. septembra celoslovenské podujatie s názvom Nezabudnutí susedia,  ktorého sa pod vedením p. uč. A. Halčákovej zúčastnili aj naši žiaci 8. a 9. ročníka. Pretože september  to nie je len začiatok školského roka. V septembri máme v kalendári pamätný deň SR Deň obetí holokaustu a rasového násilia. A dôvod? 9. septembra 1941 bol na Slovensku vydaný židovský kódex, ktorý obsahoval súbor protižidovských zákonov. 

      Nezabudnúť, pripomenúť si a uctiť nevinné obete holokaustu a rasového násilia bolo cieľom tohto celoslovenského spomienkového podujatia. Naši žiaci si vypočuli príhovor preživšieho Ladislava Welwarda, rovnako aj arcibiskupa Róberta Bezáka. Nepochybne veľmi pôsobivou bola modlitba za zosnulých, ktorú predniesol hlavný rabín na Slovensku Michail B. Kapustin v aramejčine.

      Niekoľko našich žiakov potom prečítalo 70 mien slovenských obetí holokaustu, ktoré nezmyselne zahynuli. Na uctenie ich pamiatky po prečítaní každý zapálil sviečku a podľa židovského zvyku k nej pridal aj kamienok. Následne bolo prečítaných aj 70 mien záchrancov – ľudí, ktorí si nechceli nevšímať, ktorí nechceli zabudnúť. Práve naopak.

      Aj v tom spočíva  odkaz pre dnešok – nezabudnúť na hrôzy minulosti a zároveň nedovoliť, aby si neľudské správanie našlo svoje miesto v spoločnosti. Všímať si svojich „susedov“ a nezabudnúť im podať pomocnú ruku. My na Dneperskej určite nezabudneme!

     • Didaktické hry

     • 11. 9. 2023
     • V piatok sa žiaci prvého stupňa zúčastnili didaktických hier v prírode pri jazere. Učitelia pripravili rôzne stanovištia, kde žiaci v skupinách riešili úlohy z oblasti zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, ochrany prírody a mimoriadnych životných situácii. Zopakovali si čísla potrebné v prípade ohrozenia zdravia alebo života, nasadli do imaginárnej sanitky, bezpečne prešli trasu na kolobežke, previedli nevidiaceho kamaráta labyrintom, zašportovali si a trénovali svoju výdrž a zručnosť v športových disciplínach. Žiaci si pomáhali, povzbudzovali sa a po splnení úlohy získali žetóny, ktoré nakoniec zamenili za malú odmenu. Dúfajme, že mimoriadnych situácií ohrozujúcich život bude čo najmenej, ale ak sa vyskytnú zachovajú žiaci chladnú hlavu a rozumne sa zúčastnia na ich riešení.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

     • 25. 8. 2023
     • Riaditeľstvo SZŠ Dneperská 1 oznamuje žiakom a rodičom našej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. 9. 2023.

      I. ročník
      8:00 príchod prváčikov do tried do prvého ročníka, stretnutie a zoznámenie sa s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou
      9:10 presun prváčikov s triednou pani učiteľkou do átria školy, prehliadka kultúrneho programu
      10:00 ukončenie slávnostného otvorenia a odchod prvákov domov

      II. - IX. ročník
      8:00 triednická hodina s triednymi učiteľmi
      9:00 - 9:30 slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy
      10:00 ukončenie prvého dňa v škole, odchod žiakov domov

      Stravovanie v školskej jedálni a činnosť ŠKD začína od 5. 9. 2023

      V týždni od 5. 9. do 8. 9. sa vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou. V prípade ak majú žiaci v rozvrhu 4 vyučovacie hodiny, tak ukončenie je po 4. vyučovacej hodine. Žiaci 1. ročníka končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou.

    • Školské potreby v školskom roku 2023/2024
     • Školské potreby v školskom roku 2023/2024

     • 25. 8. 2023
     • Ak očakávate od vašej ratolesti dobré známky, musí si do školy nosiť nielen veľa vedomostí, ale aj veľa pomôcok. Ťahák sme nemysleli :)
      Ponúkame prehľad školských potrieb, hlavne pre žiakov I. stupňa a pre piatačikov. Máte možnosť zistiť, čo už máte kúpené a čo vám ešte chýba. Školské potreby pre žiakov II. stupňa budú zverejnené na stránkach jednotlivých učiteľov, alebo sa ich dozviete pri stretnutiach s vyučujúcimi na prvých vyučovacích hodinách.

      Normatív 2023_24

     • II. B na opekačke

     • 29. 6. 2023
     • Ako môžeme krajšie zavŕšiť školský rok, pokiaľ praje počasie, než zámerne zablúdiť do prírody? Tá veru v našom kraji bohato ponúka na obdiv svoje zákutia.
      Preto sme sa celá II. B vybrali na výlet spojený s opekačkou na Bankove.
      A skutočne, zážitok bol úžasný! Čerstvý vzduch, radosť z prechádzky a samotné opekanie špekáčikov bolo sprevádzané dobrou náladou a úsmevom našich žiakov.

     • Naše talenty

     • 29. 6. 2023
     • Naša škola je plná šikovných žiakov. Mnohí z nich sa pýšia vysvedčením s čistými jednotkami alebo diplomami za úspech v predmetových olympiádach. Sú medzi nimi aj takí, ktorí popri príprave na vyučovanie, venujú svoj voľný čas rôznym aktivitám, ktoré sa stali ich každodennou záľubou. 

      Ôsmakovi Ľudevítovi Zuštinovi prirástla k srdcu atletika, najmä behy, no v poslednom čase skúša aj rýchlu chôdzu ako člen atletického klubu AK Slávia TU Košice. Športové gény podedil po mamke, ktorá bola tiež aktívnou pretekárkou v spomínanej športovej disciplíne a dokonca trénovala aj s olympijským víťazom Jozefom Pribilincom. Na tréningoch i prvých súťažiach zbiera skúsenosti, buduje kondíciu a cibrí techniku, ktorá je na pretekoch prísne posudzovaná niekoľkými rozhodcami na trati. 

      Ľudevítov spolužiak z triedy Tomáš Fiačan je už niekoľko rokov aktívnym šermiarom s kordom. Po minuloročnom majstrovskom titule v rámci Slovenska rozšíril tento rok svoju medailovú zbierku o bronz v kategórii mladší žiaci. V Športove hale Mladosť v Bratislave mu v konkurencii 22 šermiarov uniklo finále iba o jeden bod.

      Dievčatá Nikolka KorytiakováKarin Szabová z tej istej triedy sa už od detstva venujú tancu. Nikolka začala tancovať ako trojročná v D. S. Studiu, kde pôsobila 7 rokov, neskôr prestúpila do tanečnej školy Outbreak, ktorá sa tancu venuje profesionálne s možnosťou získania základného umeleckého vzdelania.  Náročné tréningy sa jej darí zvládať vďaka skvelým trénerom, tanečnej partii i rodičom, ktorí pri nej stoja v dobrom aj v zlom. Tancovala na mnohých akciách: otvárací ceremoniál ME v malom futbale či Dní mesta Košice, SPIRIT FASHION, zatancovala si aj s hviezdami populárnej hudby ako je EGO, TINA, GAPPA,... Po úspechoch ako tanečná skupina roka 2023 a majstri Slovenska 2023 postúpila s tanečnou školou na ME v Chorvátskej Rijeke, kde obsadili 3. miesto. Hovorí, že: „Tanec je drina, veľa cestovania, ale aj zábavy, no všetko to stojí zato.“

      Ôsmačky Karin Szabová a Nella Gumanová a deviatačky Veronika Počatková, Soňa Sedláčeková a Sofi Strassburgerová tancujú v tanečnej škole Gmini Dance Team už od jej vzniku. Tréningy sú síce náročné, no tanec sa stal ich vášňou a tanečná ich druhým domov. Každý rok prekonávajú svoje očakávania a spoločne sa umiestňujú na tých najlepších priečkach. Majú za sebou aj mnohé výlety do zahraničia. Zatancovali si v Lucerne v Prahe, odkiaľ si odniesli víťazstvo. Tento rok sa umiestnili na Európskom finále v konkurencii 6 krajín na úžasnom 1. a 2. mieste.   

     • Štvrtáci v Škole v prírode

     • 27. 6. 2023
     • Naši štvrtáci sa rozlúčili s 1. stupňom veľkolepo. Prežili 5 nezabudnuteľných dní v lone prekrásnej prírody pohoria Čergov. Ráno už po otvorení očí nabehli na rytmickú rozcvičku s najlepšími cvičiteľkami. Po chutných raňajkách sa začali diať veci... vozenie sa na koníkoch, vyrábanie náramkov, tvorenie veselého trička, súťaž o najdlhšiu šnúru z oblečenia. Veľký úspech mali trhy, na ktorých si kupovali super darčeky. Zarábali si švpky – peniažky v rôznych športových disciplínach. Športové aktivity sa niesli celým pobytom – bavil nás futbal, vybíjaná, volejbal, skákanie cez švihadlo aj bedminton. Fantastické bolo každodenné plávanie v bazéne. Čerešničkou na torte bolo hľadanie pokladu v nočnej hre... jednoducho bolo super!
      Našim štvrtákom prajeme veľa úspechov a radosti na 2. stupni. Budete nám chýbať.

      Vaše triedne p. učiteľky

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie