• Novinky

     • Letné účelové cvičenie

     • 27. 6. 2023
     • V dňoch 22. 6. a 23. 6. bolo na našej škole cítiť, že sa nezadržateľne blíži koniec školského roka. Absolvovali sme tradičné Letné účelové cvičenie. Vo štvrtok sme si prehĺbili teoretické vedomosti zo Zdravotnej prípravy, Civilnej ochrany, Dopravnej výchovy a z oblasti Pohyb a pobyt v prírode.
      Tieto nadobudnuté vedomosti a zručnosti sme prakticky precvičili v piatok. Piatkovú praktickú časť sme započali nácvikom poplachu a evakuácie školy. Zvládli sme to na jednotku. Rýchlo a organizovane. Následne sme absolvovali krátku cca 4 km prechádzku. Okrem preukázania teoretických vedomostí, si žiaci aj zasúťažili v netradičnej pohybovej aktivite - prevaľovanie pneumatiky a slalomový beh s fúrikom. Novinkou bolo vytvorenie obrázkov z prírodnín, ktoré deti našli na prechádzke, resp. na dvore - LandArt. Deti ukázali svoju fantáziu a tvorivosť.

    • Jazero na jednej vlne
     • Jazero na jednej vlne

     • 26. 6. 2023
     • Prijali sme pozvanie Verejnej knižnice Jána Bocatia na akciu, ktorú organizovali pre deti z jazerských materských a základných škôl. Čakalo na nás množstvo zábavných i tvorivých aktivít. Vyskúšali sme si vodné dobrodružstvá, zážitkové čítanie o vodnom bohatstve Slovenska s Lenkou Šingovskou. Život včiel deťom priblížili pani knihovníčky prostredníctvom rozprávky Eleny Čepčekovej Meduška. V rámci tvorivej dielne si žiaci vyskúšali aj výrobu vlastných sviečok z včelích plástov. Pripravená bola aj EkoZóna, kde sa deti dozvedeli o ochrane prírody z prvej ruky. Regionálne centrum ochrany prírody z Prešova a spoločnosť KOSIT si pripravili hravé aktivity, zábavnú envirovýchovu, kvízy, skladačky a omaľovanky. K nim sa pridala aj iniciatíva Save nature by Čivas so svojim ostrovom odpadov. Pozvanie na podujatie prijali aj zvieratká z košickej zoologickej záhrady, ktoré očarili nás všetkých.
      Organizátormi podujatia Jazero na jednej vlne boli MČ Košice - Nad jazerom, o. z. Priatelia knižnice Jána Bocatia a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Partnermi podujatia boli Ryba Košice, Black Sport, ÚVP Košice, ZOO Košice, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, KOSIT, Save nature by Čivas.
      ĎAKUJEME, BOLO NÁM SUPER!

     • Hudba nás spája

     • 26. 6. 2023
     • Po troch rokoch prestávky sa v stredu 21. 6. na našej škole opäť koncertovalo. V poradí už štvrtý ročník koncertu Hudba nás spája sa konal v priestoroch  školy a predstavili sa na ňom takmer všetky dneperské talenty. Malí aj veľkí speváci a hudobníci sa spojili a vytvorili krásny program, ktorý veríme, že vo všetkých prítomných zanechal len tie najpríjemnejšie pocity. Všetkým účinkujúcim,ale  aj divákom ďakujeme za podporu a tešíme sa už na budúci rok.

     • Matematické Tatry - odmena

     • 23. 6. 2023
     • Víťazi Matematických Tatier sa dočkali svojej odmeny! Po troch kolách náročnej súťaže sa 14 žiakov prebojovalo až na samý koniec a zúčastnilo sa výletu do Vysokých Tatier. V Starom Smokovci sme spoločne navštívili Múzeum Tatranskej kinematografie, ktoré sa všetkým veľmi páčilo. Pani sprievodkyňa nám dovolila vyskúšať si staré fotografy, či kamery. Odmenu sme zavŕšili prechádzkou a spoločným obedom. Cesta vlakom bol zážitok sám o sebe.
      Už teraz sa tešíme na budúcich účastníkov súťaže Matematické Ta3! :)

     • Letný drink!

     • 23. 6. 2023
     • V týchto horúcich letných dňoch je najlepšie osviežiť sa nejakým chladeným nápojom. Nemusíme naň chodiť do reštaurácie, môžeme si ho spokojne urobiť aj sami. Nie je to nič náročné. Stačí pár ingrediencií – ovocie, voda, ľad a ešte niečo na ozdobenie. Presne tak, ako si ho namiešali aj chlapci zo VII. A na záverečnej hodine techniky. Hoci to pôvodne mala byť aj súťaž, po ochutnávke pripravených ovocných drinkov usúdili, že vyhrali všetci.

     • Didaktické hry

     • 23. 6. 2023
     • Vo štvrtok sa žiaci prvého stupňa zúčastnili didaktických hier v prírode pri našom jazere. Žiaci plnili úlohy v štvorčlenných tímoch, ktoré si aj výstižne pomenovali. Úlohou žiakov bolo nájsť niektoré prírodniny, súčasť neživej prírody, ale aj to, čo do lesa nepatrí. Hľadali niečo v prírode, čo by podľa fantázie mohli k niečomu prirovnať. Nakoniec sme sa ešte prešli a vychutnali si krásne letné počasie.

     • Školský výlet prvákov a druhákov v lanovom centre

     • 23. 6. 2023
     • Naši prváci a druháci boli na školskom výlete v lanovom centre v Prešove. Prváci, pod vedením animátorov, prekonávali 10 zábavných stanovíšť, pri ktorých pomáhali psím záchranárom odvrátiť od lanového centra nebezpečenstvo. Šikovnosť, odvaha detí sa prejavila a žiaci našli aj schovaný poklad. Druháci, stroskotali v Atlantickom oceáne a ostali uväznení na tajuplnom ostrove. Prekonali však všetky nástrahy, našli zlatý kompas, ktorý im pomohol nájsť cestu späť. Tieto školské výlety boli zamerané hlavne na podporu tímového ducha v ročníkoch, rozvoj základných pohybových zručností, ale hlavne na sprostredkovanie zábavného zážitku ako odmenu za celoročnú prácu.

     • Divadelný kostým

     • 22. 6. 2023
     • Divadelný kostým má svoju dlhú históriu. Jeho tvorcami sú divadelní kostyméri. Aj naše mesto ich má niekoľko. No má ich aj naša škola. Žiaci VII. A triedy sa na niekoľkých hodinách výtvarnej výchovy popasovali s neľahkou úlohou a vytvorili skvosty pre hudobno-literárne pásmo. Posúďte sami. Nie sú nádherné?

    • Historický úspech školy na celoštátnom kole biologickej olympiády
     • Historický úspech školy na celoštátnom kole biologickej olympiády

     • 21. 6. 2023
     • V čarokrásnom prostredí Tatranskej Lomnice, priamo pod Lomnickým štítom, sa v dňoch 16. – 17. júna konalo celoslovenské kolo biologickej olympiády v kategórii E. Našu školu reprezentovali víťazi okresného i krajského kola – botanička Karin Szabovágeológ Dávid Kassai (obaja z VIII. B triedy). Už úvodný deň súťaže bol nesmierne náročný. Po príchode na miesto konania čakal na 23 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska hodinový 100-bodový test z teoretických vedomostí o lesných rastlinách pre botanikov a neživej prírode so zameraním na vulkanizmus pre geológov. Väčšina otázok v ňom prekračovala rámec učiva biológie základnej školy a dokonca nekorešpondovala ani s metodickým materiálom na prípravu zostaveným organizátormi. Po teste Karin potrápila identifikácia rastlín v slovenskom i latinskom názvosloví, ktoré bolo treba rozlíšiť iba na základe časti ich olistených stoniek bez kvetov či plodov. Dávid musel 16 minerálom a 8 horninám priradiť ich názvy i chemické vzorce, zaradiť ich do systému podľa zloženia a vzniku, napísať po dvoch lokalitách ich výskytu na Slovensku. Po oboch častiach súťaže si účastníci mohli konečne oddýchnuť na zaujímavom výlete do štôlne Strieborná v Kvetnici. Oboznámili sa s históriou baníctva v tejto oblasti, ktorá bola spojená s ťažbou medenej rudy, striebra i zlata a ako suvenír si mohli na halde pri štôlni pohľadať minerál či horninu. Biologická komisia ešte do neskorých nočných hodín študovala a hodnotila práce a zbierky súťažiacich, ktoré boli povinnou súčasťou praktickej časti. Druhý deň hneď po raňajkách pokračovala súťaž ústnou časťou, kde okrem poznávania ďalších prírodnín museli súťažiaci odpovedať na neľahké otázky odbornej komisie, pozostávajúcej z vedeckých pracovníkov a pedagógov vysokých škôl. Na záver druhého súťažného dňa ešte mladí biológovia navštívili vynovené Múzeum TANAPuExpozíciu tatranskej prírody – botanickú záhradu zameranú na vysokohorskú flóru. Po dobrom obede čakalo súťažiacich už iba to najnapínavejšie – vyhodnotenie. V odbornosti botanika obsadila Karin vynikajúce 4. miesto, ktoré je spolu s 3. miestom geológa Dávida historickým úspechom našej školy v predmetovej olympiáde, k čomu im všetci srdečne blahoželáme. S bronzovou medailou na krku si Dávid ešte prevzal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za perfektne spracovanú zbierku vlastných vzoriek. Zavŕšil tak trojročné obdobie hľadania minerálov a hornín po celom Slovensku. Po týchto fantastických výsledkoch sa obaja naši žiaci spoločne so svojimi najbližšími, ktorí ich počas prípravy na súťaž podporovali i s pani učiteľkou triednou, ktorá ich pripravovala, pobrali do neďalekej cukrárne doplniť chýbajúcu energiu. A potom už nasadli do áut a nabrali smer Košice. Aj napriek mimoriadnej náročnosti olympiády si obaja naši biológovia želajú zasúťažiť na celoslovenskej úrovni aj o rok. My im budeme pri plnení ich sna držať palce. Veľmi sa tešíme, že na našej škole máme takých talentovaných žiakov. Sme na nich hrdí.

     • Po stopách osobností nášho mesta

     • 21. 6. 2023
     • Dňa 20. 6. 2023 sa naši deviataci vydali „Po stopách osobností nášho mesta“.
      Hravou a súťaživou formou blúdili po Hlavnej ulici ako detektívi a pomocou indícii odhaľovali tajomstvá pamätných tabúľ. Vzdelávanie ako zábavu si užili plnými dúškami. Veď posúďte sami. 

     • Budú z nich architekti?

     • 21. 6. 2023
     • Súčasťou hodín výtvarnej výchovy je aj priestorové vytváranie. Je na to potrebná značná predstavivosť a priestorové videnie. S týmito a ďalšími problémami sa popasovali tak žiaci siedmeho, ôsmeho aj deviateho ročníka. Témy boli rozdielne: koncertná sieň, objekt pre verejný priestor a mosty. A tu sú výsledky ich šikovnosti a tvorivosti. Budú z nich projektanti, návrhári, či architekti? Istý čas si na to budeme musieť počkať, no nič nie je nemožné...

    • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Aj my, piataci, už bádame...
     • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Aj my, piataci, už bádame...

     • 20. 6. 2023
     • Nie každý vie, ako sa pestuje ľuľok zemiakový. Ani my sme to nevedeli, pokiaľ sme ho nezačali pestovať s p. učiteľkou na pozemku v školskej záhrade. Najprv sme sadili naklíčené hľuzy, potom sme ich chodili pozorovať a nedočkavo čakali, pokiaľ sa objaví prvá rastlinka. Po troch týždňoch majú rastlinky už 40 cm. Prvýkrát sme ich okopali. Do konca roka sa budeme o nich vzorne starať. Myslíte si, že v septembri nás budú čakať zemiakové hľuzy? My tomu veríme a už sa tešíme na hranolky z vlastnoručne vypestovaných zemiakov.
      žiaci V. A

    • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Pestovateľské skúsenosti ôsmakov
     • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Pestovateľské skúsenosti ôsmakov

     • 20. 6. 2023
     • Každý z nás iste vie, že pestovanie nie je ľahká činnosť. O tom, sme sa presvedčili my, ôsmaci, ktorí sme mali za úlohu odrezkami rozmnožiť a vypestovať izbové rastlinky. O rastlinky sme sa pravidelne starali, fotili sme ich a koncom mája sme začali prezentovať svoje pestovateľské skúsenosti pred spolužiakmi v triede. Zistili sme, že viacerým z nás rastlinky na prvý pokus nevyrástli a bolo preto potrebné urobiť viac pokusov. Poučili sme sa aj na svojich chybách, ktoré sme spravili počas pestovania. Ďalšie pokusy sa ale vydarili a sme radi, že sme sa touto aktivitou naučili a dozvedeli niečo nové, čo v našej budúcnosti určite všestranne využijeme.
      Vivienne, Xénia a ôsmaci

    • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Čo ukrýva naše telo?
     • ::TVORIVÁ BIOLÓGIA:: Čo ukrýva naše telo?

     • 20. 6. 2023
     • Náplňou učiva biológie v siedmom ročníku je ľudské telo. Práve preto, sme my, žiaci VII. A triedy, dostali na začiatku školského roka zaujímavú úlohu – vyrobiť priestorové modely rôznych orgánov nášho tela. Úlohy sme si medzi sebou v triede podľa záujmu rozdelili. Každý svoj model doma samostatne vyrobil a pri učive o danom orgáne ho prezentoval pred pani učiteľkou a spolužiakmi. Modely nám spestrili vyučovanie a zároveň sme sa prostredníctvom nich naučili niečo nové a zaujímavé. Na ich výrobu sme využili rôzny materiál: polystyrén, plastelínu, modulit, kartón, vatu, slamky, drôtiky, látky, vlnu,... Naše výtvory zdobia učebňu biológie a neskôr ich pani učiteľky vedia využiť pri vysvetľovaní učiva budúcim siedmakom.
      Karin a žiaci VII. A 

    • Súťaž ENGLISHSTAR
     • Súťaž ENGLISHSTAR

     • 19. 6. 2023
     •  V tomto školskom roku si naši žiaci mohlii opäť overiť svoje vedomosti z anglického jazyka v súťaži ENGLISHSTAR. Do súťaže sa zapojilo 22 105 žiakov zo 672 škôl z celého Slovenska. Žiaci súťažili v deviatich kategóriách, každý ročník mal svoju vlastnú kategóriu a test. Do súťaže sa zapojilo 40 našich žiakov, ktorí dosiahli spolu úspešnosť 94,75 %. 

      V tomto školskom roku súťažili a 100 % úspešnosť dosiahli títo žiaci:

      Ján Lukáč z I. B, Zuzana Madárová z II. A, Luca Sebastián Flores z II. B, Ema Kačeňáková z III. A, Jana Birková z III. A, Samuel Pitoňák z III. A, Roman Bruňacký z III. B, Emma Némethová zo IV. A a Aoede Rajan zo IV. A.

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme k peknému výsledku a veríme, že ich to povzbudí v ďalšom štúdiu!

      ENGLISHSTAR

      Our younger pupils had another wonderful chance to compete in the English competition ENGLISHSTAR. Taking the test in one of 9 cathegories, they competed together with 22 105 pupils from 672 schools in Slovakia.In our school, 40 pupils participated and were very successful reaching total 94,75 % as one team.

      Our pupils who hit the top of 100 % were:

      Ján Lukáč (I. B), Zuzana Madárová  (II. A), Luca Sebastián Flores (II. B), Ema Kačeňáková (III. A), Jana Birková (III. A), Samuel Pitoňák (III. A), Roman Bruňacký (III. B), Emma Némethová (IV. A) a Aoede Rajan (IV. A).

      Congratulations to all contestants and we believe their success will motivate them in their further studies!

    • Anglická školská knižnica bude počas prázdnin zatvorená
     • Anglická školská knižnica bude počas prázdnin zatvorená

     • 19. 6. 2023
     • Milí čitatelia, 

      prosíme o vrátenie vypožičaných kníh do anglickej knižnice. Knihy môžete vrátiť cez prestávky, aj mimo výpožičných hodín, v školskej anglickej knižnici, resp. Mgr. Barlogovej.

      Ak máte doma knihy v anglickom jazyku, ktoré už nepotrebujete a chcete podarovať, naša školská anglická knižnica sa ich rada ujme :-)

      Prajeme všetkým krásne prečítané leto.

      English School Library Closes for Summer

      Dear readers, 

      We are kindly asking our pupils to return the books to the English School Library, which closes for summer. You can return the books during the breaks or anytime during the day to Mrs. Barlogová. If you have English books at home you do not need anymore, you can donate them to our English School Library.

      We wish all our readers a beautiful summer.

    • Naše prvé online stretnutie s partnerskou školou
     • Naše prvé online stretnutie s partnerskou školou

     • 19. 6. 2023
     • V stredu 13. júna 2023 sme sa prvýkrát online stretli s vedením a učiteľmi našej novej partnerskej školy Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego v Krakove v Poľsku.

      Mgr. S. Mrázová, zástupkyňa riaditeľa školy, a pán učiteľ Mgr. P. Bognár sa poďakovali pánovi riaditeľovi Piotrovi  Czieczurovi  a jeho kolegom za prijatie ponuky na spoluprácu v anglickom jazyku. Na online stretnutí sa s poľskými pani učiteľkami dohodli na spôsobe vzájomnej spolupráce. Do nej budú zapojení žiaci, ktorí v súčasnosti navštevujú piaty a šiesty ročník. Projekt vzájomnej spolupráce začne emailovou korešpondenciou dvojíc žiakov a bude pokračovať online stretnutiami v novom školskom roku. V budúcnosti plánujeme realizovať aj výmenný pobyt žiakov na našej partnerskej škole.

      Veľmi sa tešíme, že spoznáme našich poľských rovesníkov!

      Our First Online  Meeting  with Our Partner School

      On Wednesday 13th June 2023 we were pleased to meet the representatives of  our new partner school, Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego in Krakow, Poland for the first time.

      Mgr. S. Mrázová, the vice - principal and Mgr. P. Bognár, our English teacher, thanked the principal Mr. Piotr Czieczura and his colleagues for accepting our offer to participate in the partnership of our schools in English language. During the online meeting they talked about the ways of cooperation.

      At the beginning, our pupils attending the 5th and 6th year will start  email correspondence with their Polish peers and in the new school year the partnership will continue with three online sessions. In future we would like to start a Student Exchange Programme with our partner school.

      We are looking forward to meeting our Polish peers!

       

                                           Úvodná stránka             Szkoła Podstawowa TSSP

    • Zbierali sme pomarančovú a citrónovú kôru
     • Zbierali sme pomarančovú a citrónovú kôru

     • 19. 6. 2023
     • Tento školský rok sa nám podarilo spolu usušiť 15 kg pomarančovej kôry a 1,8 kg citrónovej kôry. Nie je to veľa ale ja verím, že budúci rok sa zapojí viac žiakov a nazbierame oveľa viac.

      1. miesto: IV. A -  5,5 kg pom. k. a 1,55 kg citr. k.
      2. miesto: I. B - 4,3 kg pom. k. 
      3. miesto:  II. A - 2,4 kg  pom. k. a 0,3 kg citr. k.
      4. miesto: V. B - 1,4 kg pom. k.
      5. miesto: III. A - 0,5 kg pom. k.
      6. miesto: IV. D - 0,25 kg pom. k.

      Najlepší zberači

      Takáčová Petra IV. A
      Majerský Matias  IV. A
      Franková Žaneta Vivien I. B
      Pješčáková Terezka II. A
      Kokoruďa Šimon V. B

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie