Školské fórum

Bodovanie tried

          október november december  január   február   marec     apríl       máj   

počet
bodov

poradie
5. A 33 33 29              
5. B 35 39 28              
5. C 20 37 35              
6. A 26 35 41              
6. B 38 39 40              
7. A 31 34 30              
7. B 29 38 29              
8. A 36 27 33              
8. B 35 37 36              
9. A 31 37 30              
9. B 32 40 50              
9. C 27 33 34              

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria