• Organizácia šk. roka 2023/2024

    • Vnutorný poriadok školy 2023-2024

     Riaditeľstvo SZŠ Dneperská 1 oznamuje žiakom a rodičom našej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. 9. 2023.

     I. ročník
     8:00 príchod prváčikov do tried do prvého ročníka, stretnutie a zoznámenie sa s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou
     9:10 presun prváčikov s triednou pani učiteľkou do átria školy, prehliadka kultúrneho programu
     10:00 ukončenie slávnostného otvorenia a odchod prvákov domov

     II. - IX. ročník
     8:00 triednická hodina s triednymi učiteľmi
     9:00 - 9:30 slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy
     10:00 ukončenie prvého dňa v škole, odchod žiakov domov

     Stravovanie v školskej jedálni a činnosť ŠKD začína od 5. 9. 2023

     V týždni od 5. 9. do 8. 9. sa vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou. V prípade ak majú žiaci v rozvrhu 4 vyučovacie hodiny, tak ukončenie je po 4. vyučovacej hodine. Žiaci 1. ročníka končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou.


     Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023.
     Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023.
     Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2023.
     Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 25. januára 2024.
     Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 20. júna 2024.


     TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN 2023/2024

     Jesenné
     30. október až 31. október 2023
     Školské vyučovanie sa začne . novembra 2023.

     Vianočné
     23. december 2023 až 7. január 2024
     Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2024.

     Jarné
     Košický kraj – 26. február až 1. marec 2024
     Školské vyučovanie sa začne 4. marca 2024.

     Veľkonočné
     28. marec až 2. apríl 2024
     Školské vyučovanie sa začne 3. apríla 2024.

     Letné
     1. júl až 31. august 2024
     Vyučovanie sa začne 2. septembra 2024.


     DNI PRACOVNÉHO POKOJA A ŠTÁTNE SVIATKY

     Deň ústavy SR - 1. 9.
     Sedembolestná Panna Mária - 15. 9.
     Sviatok všetkých svätých - 1. 11.
     Vianočné sviatky - 24. - 26. 12.
     Deň vzniku SR - 1. 1.
     Traja králi - 6. 1.
     Sviatok práce - 1. 5.
     Deň víťazstva nad fašizmom - 8. 5.


     HARMONOGRAM ZVONENIA

        

     1. vyučovacia hodina

     08,00 - 08,45 hod.

     2. vyučovacia hodina

     08,55 - 09,40 hod.

     3. vyučovacia hodina

     09,50 - 10,35 hod.

     4. vyučovacia hodina

     10,55 - 11,40 hod.

     5. vyučovacia hodina

     11,50 - 12,35 hod.

     6. vyučovacia hodina

     12,45 - 13,30 hod.

     7. vyučovacia hodina

     14,00 - 14,45 hod.

        
        
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie