MATEMATICKÉ POPOLUDNIE

24. máj 2016 o 14:00 hod.
klikni na viac informácií TU

Výsledky súťaže PANGEA

Výsledky školského kola MAT olympiády PANGEA nájdu súťažiaci na stránke
http://www.pangea-sutaz.sk/vysledky- sutaze/
po zadaní svojich identifikačných údajov. Žiaci, ktorí ich stratili, nech navštívia kabinet MAT.

ZBER PAPIERA

ukončený

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Ak ste nestihli svoje dieťa nikam zapísať, u nás môžete kedykoľvek!
VIAC INFO TU

IT prípravka pre piatakov

bližšie informácie: IT-piataci.pdf

Piatok 6. 5. 2016

Už prileteli!
Viete, kde na Slovensku je najviac bocianích hniezd? Zistite a odpoveď pošlite na adresu školy. Odmena je zaujímavá!

         PRANOSTIKA NA DNES

 

Ak v prvý majový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody.

Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.

Aká je chvíľa na Vstúpenie (Nanebevstúpenie Krista Pána, štyridsiaty deň po Veľkej noci), taká bude v celé podjasenie.

O svatém Duše choď ještě v kožiše.

Déšť o letnicích (svätodušné sviatky, po 50 dňoch po Veľkej noci - pohyblivé sviatky) - slunce na Boží tělo.

Keď je teplé, jasné nebo na Vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie.

Aj malý dážď na Vstúpenie škodí senu, naproti tomu jasný deň osoží.

Svätý Kríž – ovce striž.

Na Krížové dni sadená fazuľa bude mať veľa strukov.

Máj – pôjdem v háj.

Máj, chleba daj!

Chladný máj – pre ovocie raj.

V máji chladno – bude vína na dno.

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.

Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.

Máj chladný, jahody zrelé na Turíce, jasný Urban (25. 5.) vínom (na)plní pivnice.

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.

Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.

Studený máj – v stodole raj.

Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.

Anketa

Pozor!

Ak chcete hlasovať v ankete, musíte sa najprv hore prihlásiť! Ďakujeme.

Hlasovať môžete aj v starších anketách.

 

ZBIERKA PRE PSÍKOV V ÚTULKU SKONČILA. Pozrite si fotky.

Koľko ľudí videlo našu stránku?

Počet návštev: 7258501

ČO UŽ JE ZA NAMI

čo bolo, ale ešte niekedy bude

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

10. 12. 2015 - školské kolo

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

10. 12. 2015 štvrtok

 

Zbierka Školy pre Afriku = 85,08 €

  ĎAKUJEME

ORLY, SUPY - 7. 10. 2015

 BOLI SUPER!

ÚPLNÉ ZATMENIE MESIACA

28. 9. 2015 t.j. v PONDELOK

maximum o 4,55 hod. ráno

14. 9. 2015 ÚČELOVÉ CVIČENIE 8,00 - 12,00 HOD.

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 21. 4. 2015 V NAŠEJ ŠKOLE

Partnerom krajského kola GEO OLYMPIÁDY

            

Partneri

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.

 • Zmena miesta odchodu autobusu do ŠvP - Milí rodičia, meníme miesto pristavenia autobusu z dôvodu, že na parkovisku pri splave sú momentálne kolotoče.
  Pre triedy 3. A, B, C a 4. B: Autobus bude pristavený na parkovisku pri supermarkete TESCO (Nad Jazerom) o 7:45 hod, odchod je o 8:00 hod – čas sa nemení. Rovnako aj príchod zo ŠvP bude na parkovisko k supermarketu TESCO, predpokladaný príchod je o 14:30 hod.
  Pre triedy 4. A a 4. C: Autobus bude pristavený na parkovisku pri Kauflande (Nad Jazerom) o 7:45 hod, odchod je o 8:00 hod – čas sa nemení. Rovnako aj príchod zo ŠvP bude na parkovisko ku Kauflandu - predpokladaný príchod je o 14:30 hod.

 • Že Braňovi Pastulovi (9. C) sa už dva roky výrazne darí v oblasti prírodných vied, sme už informovali. Dnes prinášame opäť správu, potvrdzujúcu toto odvážne tvrdenie. Po víťazstve v okresnom kole 52. ročníka chemickej olympiády kategórie D sa Braňo 21. 4. 2016 zúčastnil jej krajského kola. Súťaž sa uskutočnila v  Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici v Košiciach a prebiehala v dvoch častiach. Chemické vzorce, riešenie a  zápis chemických rovníc, kombinované chemické výpočty vrátane úloh praktickej časti Braňo zvládol výborne. Spomedzi 27 súťažiacich sa umiestnil na 7.-8. mieste. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu.

 • Opäť sme sa zúčastnili basketbalového turnaja v telocvični ŠH Dopravná priemyslovka dňa 30. 4. 2016. Vyhrali sme všetky zápasy, umiestnili sme sa na prvom mieste! Športu zdar - basketbalu zvlášť!

 • Každého z nás potešia úspechy našich žiakov, zvlášť také, ktoré sa neopakujú každoročne. Len výnimočne sa darí objavovať talenty, ktoré vo vedomostných olympiádach rok po roku obsadzujú popredné miesta. Dňa 13. 4. 2016 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach hostila 32 účastníkov krajského kola fyzikálnej olympiády kategórie E - žiakov deviateho ročníka ZŠ, medzi nimi aj nášho Braňa Pastulu. V závere školskej dochádzky Braňo spečatil svoje doterajšie úspechy a obsadil najvyššiu a ťažko dosiahnuteľnú priečku. Stal sa najlepším z najlepších, patrí mu 1. miesto v krajskom kole 57. ročníka tejto súťaže. Úprimne mu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Rozhovor medzi ôsmakmi cez prestávku:
  „Počuj, ty už vieš, na ktorú strednú školu by si chcel ísť?“
  „Nie, prečo?“
  „Lebo mám kamoša v deviatke a on už čaká na pozvánku na prijímačky. Tak mi napadlo, že o rok aj my budeme deviataci..."
  „Nooo, ja som sa už doma o tom s rodičmi rozprával, ale oni majú úplne inú predstavu o mojom ďalšom štúdiu ako ja. A ja nechcem ísť na školu, ktorú mi oni vybrali. Mám pocit, že by som mohol v živote robiť niečo iné.“
  „Fakt? No keď nám už neporadia vlastní rodičia, kto teda?“

  Nebojte sa, žiaci, určite sa nájde niekto, kto vám pomôže s týmto neľahkým výberom. Určite sú medzi vami takí, ktorí presne vedia, kam po skončení základnej školy. Dokonca majú už aj predstavu o svojom budúcom povolaní. Ale je medzi vami aj mnoho tých, ktorí potrebujú poradiť a ukázať správny smer. Riešenie? PhDr. Denisa Pavlinská – psychologička CPPPaP Zuzkin park – pravidelne spolupracuje s našou školou už niekoľko rokov. Čítajte VIAC...

 • Po zverejnení výsledkov došlo k oprave umiestnenia našich šiestakov, preto prinášame aktuálne výsledky. Dňa 5. 4. 2016 sa na ZŠ Družicová uskutočnilo Obvodné kolo Matematickej olympiády. Tohto kola sa zúčastnilo našich 16 výborných matikárov z ročníkov 6, 7 a 8. V kategórií šiesteho ročníka zabojovali šiesti naši žiaci a spomedzi 41 zúčastnených boli najšikovnejší Danka Semancová (VI. A) a Erik Lazár (VI. B), ktorí skončili na 9.-13. mieste. Ďalší úspešný riešiteľ boli z triedy VI. B - Lukáš Boguský, ktorý sa umiestnil na 22.–26. mieste. V kategórií siedmeho ročníka medzi 36 zúčastnenými žiakmi zabojovali siedmi žiaci našej školy. Najúspešnejšia bola Daniela Hudáková (VII. B), ktorá skončila na 10.-12. mieste.  Ďalším siedmackym hlavičkám šťastie toľko neprialo. A do poslednej kategórie ôsmeho ročníka sme zapojili našich troch žiakov, ktorí si zmerali sily v najmenej početnej skupine – 20 súťažiacich. Kým v ostatných kategóriách boli úspešnejšie dievčatá, v tejto skupine bol úspešnejší chlapec – Marek Kuruc (VIII. B), ktorý skončil na 6. mieste. Marek ale stratil iba jeden jediný bod z celkového počtu bodov. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme, menej úspešným riešiteľom prajeme nabudúce viac šťastíčka.

 • Deň Zeme sme si v našej škole pripomenuli zaujímavými aktivitami. Prváci sa počas dramatizácie príbehu z lesa naučili triediť odpad do malých kontajnerov podľa farieb. Na asfalt pred školou nakreslili pestrofarebnú Zem, na ktorej zobrazili zvieratká a rastliny. Druhákov zaujali plastové vrchnáčiky a vytvárali z nich kreatívne obrazy z našej prírody. Zahrali si aj rôzne hry, pri ktorých využili odpadový materiál. Tretiaci napísali úprimné želania našej Zemi a pozreli si prezentácie o ochrane životného prostredia. Štvrtákom sa veľmi páčila beseda s včelárom. Oboznámili sa so životom včiel a na záver si pochutili na domácom medíku. Pozreli si aj výukové CD – Recyklácia. Triedy II. C a III. C zažili pekný Deň Zeme s CVČ Dúha. Žiaci 1. stupňa do školy priniesli plastové fľaše a s úžasom sledovali, ako veľký Eko-stroj stláča fľaše, ktoré budú pripravené na recykláciu. Ako prežili Deň Zeme žiaci 2. stupňa? Čítajte VIAC!

 •    

  Už sedem rokov sa teší veľkému záujmu učiteľov i žiakov projekt Botanikiáda. Pripravuje ho tím pracovníkov Botanickej záhrady, vysokoškolských učiteľov a študentov UPJŠ v Košiciach. Projekt je určený žiakom piateho ročníka s cieľom motivovať ich k štúdiu prírodných vied, najmä rastlín. Absolvovaním školského kola formou testu si žiaci preveria svoje vedomosti z hodín biológie, ale získajú i nové informácie o význame rastlín a ochrane ich prírodného prostredia. Najlepší dvaja piataci majú možnosť postúpiť do regionálneho kola, kde si porovnajú svoje teoretické vedomosti i praktické zručnosti s rovesníkmi približne zo 100 slovenských základných škôl. V tomto školskom roku boli do riešenia školského testu zapojení žiaci V. A a V. C triedy. Najlepšie si s úlohami v ňom poradili Bianka Gurská (V. A) a Olívia Kukľová (V. C). Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole. Kompletné výsledky školského kola nájdu všetci súťažiaci tu: botanikiada_2016_skolske_kolo.pdf.

 • „Mať myšlienky na budúcnosť je pre mňa nesmierny luxus.“

  Touto vetou nám začala rozprávať svoj príbeh pani, ktorá ochorela na rakovinu. A tak sme sa zamysleli. Každodenné starosti a problémy nám už prišli ako nepodstatné. Obyčajná, no hlboká myšlienka zmenila nazeranie na naše problémy. Preto sme sa stali narcisom aspoň na jeden deň v roku. Už 20-ty krát sa uskutočnila jedinečná celoslovenská zbierka, zameraná na pomoc ľuďom, trpiacim na rakovinu. Naši deviataci: T. Joščáková, P. Majoroš, D. Čobej, L. Sedlický, M. Polášeková, A. Királyiová, E. Dvorščáková, N. Kéryiová, L. Lengerová a S. Lenártová vyzbierali v našej škole a v uliciach nášho mesta 630 €, ktoré budú použité práve na pomoc ľuďom, trpiacim týmto ochorením. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

 • O tom, že máme šikovných a múdrych žiakov, sme sa presvedčili na rôznych olympiádach a súťažiach už veľakrát. No vedeli ste, že našu školu navštevujú aj budúci známi umelci? Je to tak. Presvedčili nás o tom na 23. ročníku „Talent show“, súťaže talentov o cenu starostky MČ Košice – Nad jazerom. Čítajte VIAC!

 • Braňo Pastula (IX. C) v tomto školskom roku žne úspechy! Dňa 22. 3. 2016 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pokoril 4 ťažké matematické úlohy krajského kola Matematickej olympiády v kategórií Z9. Spomedzi vyše 100 účastníkov Košického kraja s počtom 20 bodov z 24 možných skončil na krásnom 4. mieste. Braňovi gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

 • Dňa 13. 4. 2016 sa žiaci 7. ročníka v čase vyučovania zúčastnili exkurzie v košickej botanickej záhrade v rámci hodín Svet práce. Naživo sme si mohli utvrdiť poznatky z tohto predmetu o pestovaní rastliniek - kvetov, stromov, krov, úpravu skalky, trávnika, ale aj exotických rastlín v skleníkoch. Zároveň sme videli, ako sa chystá výstava kaktusov. Botanická záhrada má aj malú ZOO s domácimi zvieratkami, jazierko s rybkami a domček pre hmyz do záhrady. Zaujali nás najmä záhony so skalničkami a jarnými cibuľovinami. Usporiadanie kvetov v nich môžeme využiť pri skrášľovaní areálu našej školy, čo bol zámer tejto exkurzie.

 • Dňa 11. 4. sme sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v CVČ Domino na Popradskej ulici. Reprezentovali nás víťazky školského kola - Zuzka Kavečanská, Andrejka Kaššaiová zo 4. C, Barborka Vaľková z 8. A, Bianka Gurská z 5. A a Liliana Kočišová zo 7. B vo všetkých troch kategóriách. Podarilo sa nám získať aj nejaké cenné trofeje. V druhej kategórii získala ocenenie poroty žiačka Bianka Gurská z 5. A. V prvej kategórii v prednese poézie bola na 3. mieste Zuzka Kavečanská a za prednes prózy získala 1. miesto a postup do krajského kola Andrejka Kaššaiová zo 4. C. Dievčatám srdečne blahoželáme.

 • Milé pani učiteľky, milí výtvarní nadšenci. Skončila Veľká noc a tým aj naša pravidelná školská súťaž s názvom Jar. V kategórii 1.-2. ročníka sa umiestnili: 1. miesto Štvartáková Petra - 2. A, 2. miesto Sun Jiaqi - 2.C, 3. miesto Holcer Alex - 2. A. V kategórii 3.-4. ročníka sa umiestnili: 1. miesto Miškovičová Natália - 4. B, 2. miesto Petrovská Timea - 4. A, 3. miesto Nagyová Gabika - 4. A. Vy ostatní nebuďte smutní a už teraz sa môžete tešiť na posledné školské súťažné kolo pod názvom Moje mesto Košice. Na vaše práce sa už teraz veľmi tešíme.

 • Naši biológovia už niekoľko rokov obsadzujú prvé priečky v okresnom kole Biologickej olympiády kategórie E. Je určená žiakom druhého stupňa, ktorí majú možnosť súťažiť v troch odbornostiach: botanika, zoológia a geológia. Každá z odborností od súťažiacich vyžaduje teoretické vedomosti presahujúce výkonový štandard učiva ZŠ, schopnosť identifikovať predložené prírodniny – rastliny a živočíchy aj v latinskom názvosloví, minerály a horniny spolu so vzorcami a zaradením do systému alebo skupín podľa ich vzniku. Dôležitou súčasťou úspechu na súťaži je aj vlastná práca, založená na pozorovaní organizmov v ich prirodzenom biotope, či mapovaní geologického odkryvu spojeným s odberom a pomenovaním vzoriek minerálov a hornín vyskytujúcich sa v ňom. Čítajte VIAC - o ich úspechoch!

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria