Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 55 6744838
E-mailszsdneperska@gmail.com
WWW stránkawww.dneperska.sk
ZriaďovateľDobrá škola, n.o.

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Peter Ferenčák0556744838 pferencak@pobox.sk
ZRŠMgr. Kydonova Júlia0915933938 kydonova@azet.sk
ZRŠMgr. Čeljusková Dagmar0556744838 dceljuskova@gmail.com
Vedúca ŠKDMgr. Pachingerová Monika0556744838 Monika.Pachingerova@gmail.com
Vedúca ŠJJozefína Nováková0556743631 joja.novakova11@gmal.com
ZRŠIng. Jana Mesarčová0556744838 jmesarcova@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr,Pachingerová Monika0556744838
pedagogickí zamestnanciMgr.Fodorová Patrícia0556744838
nepedagogický zamestnanecNováková Jozefína0556743631
zástupcovia rodičovMoravská Adriana 
 Ing.Kurucová Dagmar 
 Szedáková Gabriela 
zástupca zriaďovateľaRNDr.Bosák Dušan0905654490
 Ing.Madárová Zuzana,Phd. 
 Mgr.Schurgerová Mária - do 28.2. 20170556744838
 Michaela Grocká - od 1.3.20170556744838
 Mgr. Melichová Ingrid 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDMgr. Pachingerová MonikaŠKD 
MZ 1.st.Mgr. Polačková JanaMAT, VYV, TEV, HUV,ETV, PRI 
PK SJLMgr .Polyaková AlicaSJL 
PK MATMgr. Staňová KatarínaMAT, FYZ, CHE, INF 
PK prírodov.predm.Mgr. Zaťovičová-Pčolinská JanaBIO, GEG 
PK výchovMgr. Timárová IvetaVYV, TSV, HUV, VUM, TEH, SEE, THD 
MZ 1. stMgr. Pastulová DagmarSJL, PVC, VLA, DRA, IFV, PRV 
PK dejepisMgr. Halčáková AdrianaDEJ, OBN, ETV, NBV, PUB 
PK CJPaedDr. Kulhová GabrielaANJ, NEJ, FRJ 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 492

Počet tried: 24

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333232224
počet žiakov506465655335705040492
z toho ŠVVP  13 152416
z toho v ŠKD44595850     211

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 58 / 31 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 50 / 25 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 8 / 4 dievčat

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.ročGym 4.ročSOŠInéSpolu
prihlásení2111824468
prijatí1911824466
% úspešnosti90,5%100%100%100%100%98%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOBPRCMECZSDJZDRAENVETVFJ2FYZGEGGORGGPHRC
I.A1             1
I.B1             1
I.C1             1
II.A1,09              
II.B1              
II.C1,08              
III.A1,17              
III.B1,21              
III.C1,22              
IV.A1,37     1        
IV.B1,78     1        
IV.C1,38     1        
V.A1,482,041,12  1,48     2,08   
V.B1,451,551  1,36     1,73   
V.C1,482,221,13  1,22     2,04   
VI.A2,142,551,59  2,14   1 2,23   
VI.B1,211,921,04  1,54   1,14 1,79   
VII.A1,842   1,8   1,41,82,12   
VII.B1,762,08   2   2,331,962,04   
VIII.A2,562,63   2,44    2,882,69   
VIII.B1,852,5   2,05   12,42,3   
IX.A2,061,94   1,71   1,61,762,35   
IX.B2,133,13   2,06   22,563   

TriedaHUVCHEILIIFVINFINPKAJLNRLOHMUMATNBVNRDNEJNJ2
I.A1         1,09    
I.B1         1    
I.C1         1    
II.A1,04  1,09      1,17    
II.B1  1,2      1,1    
II.C1  1,12      1,08    
III.A1  1,17      1,44    
III.B1  1,21      1,42    
III.C1  1,11      1,22    
IV.A1  1,26      1,63    
IV.B1  1,28      1,72    
IV.C1  1,19      1,52    
V.A1         1,88    
V.B1,14         1,91    
V.C1,17         1,78    
VI.A1,36         2,36   2,57
VI.B1         1,96   1,22
VII.A1,041,64  1,16     2,12   2
VII.B11,92  1,24     2,12   1,46
VIII.A 2,81  1,56     2,81   2,6
VIII.B 2,65  1,1     2,2   1,67
IX.A 2,41    1,88   2,71   2,71
IX.B 3    1,75   2,63   2,3

TriedaOBNOBVPCPPVCPRIPDAPAJPUBPrvRKSRFSRJ2RAPSJLSPR
I.A     1       1,231
I.B     1       11
I.C     1       11
II.A     1,04       1,31
II.B     1,1       1,21
II.C     1,04       1,21
III.A     1,33       1,581
III.B     1,26       1,371
III.C     1,06       1,281
IV.A   1 1,37       1,631
IV.B   1 1,33       1,671
IV.C   1 1,29       1,671
V.A1      1,12     2,241
V.B1      1,14     1,861
V.C1      1     2,221
VI.A1,18          1,5 2,361,05
VI.B1,08          1,5 1,711
VII.A1,56          2,22 2,321,04
VII.B1,68          2,44 2,161
VIII.A2,06          2,6 31
VIII.B1,65          2,1 2,621
IX.A1,59          1,33 2,241
IX.B1,44          2 2,811,06

TriedaSEETTPTEHTHDTSVTEVTKHTHFTMPTvMVLAVUMVYVZEM
I.A     1      1 
I.B     1      1 
I.C     1      1 
II.A     1,04    1,04 1,04 
II.B     1    1 1 
II.C     1    1,04 1 
III.A     1    1,32 1 
III.B     1    1,21 1 
III.C     1    1,22 1 
IV.A     1    1,53 1 
IV.B     1    1,61 1 
IV.C     1    1,48 1 
V.A  1 1       1,2 
V.B  1,05 1       1,05 
V.C  1 1       1 
VI.A  1 1       1,14 
VI.B  1 1       1,08 
VII.A1,08   1       1,36 
VII.B1,08   1       1,32 
VIII.A   1,131      1  
VIII.B   1,051,05      1,05  
IX.A    1,35      1  
IX.B    1,25      1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A171700
I.B171700
I.C171700
II.A212100
II.B202000
II.C232300
III.A232300
III.B212100
III.C212100
IV.A212100
IV.B212100
IV.C232300
V.A171601
V.B151500
V.C212100
VI.A181800
VI.B161600
VII.A222200
VII.B232300
VII.C252410
VIII.A242310
VIII.B262600
IX.A212100
IX.B191900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A17151288,94151288,9400,00
I.B17111065,29111065,2900,00
I.C1771742,1871742,1800,00
II.A21141167,19141167,1900,00
II.B20187293,60187293,6000,00
II.C23153866,87153866,8700,00
III.A23171874,70171874,7000,00
III.B21103549,29103549,2900,00
III.C21193191,95193191,9500,00
IV.A21116355,38116355,3800,00
IV.B21189490,19189490,1900,00
IV.C23111348,39111348,3900,00
V.A17140986,31140486,0050,31
V.B15122781,80122781,8000,00
V.C212141101,952141101,9500,00
VI.A182020112,222017112,0630,17
VI.B162248136,532248136,5300,00
VII.A222866130,272866130,2700,00
VII.B232380103,482380103,4800,00
VII.C253802152,083800152,0020,08
VIII.A242805120,572796120,1790,39
VIII.B263856148,313845147,88110,42
IX.A212321110,522321110,5200,00
IX.B192169114,162168114,1110,05

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úspešnosť za SRRozdiel úspešnosti školy oproti národnému priemeru
Testovanie 5 SJL5071,663,1+8,5
Testovanie 5 MAT507462,3+11,7
Testovanie 9 SJL4058,361,2-2,9
Testovanie 9 MAT4060,356,4+3,9

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33333232224
Telesná a šport. výchova22222222218
Matematika 1.-9.55445545642
Anglický jazyk 1.-9.22333333323
2. cudzí jazyk 3.-9.      2215
Slovenský jazyk a literatúra98775545656
Fyzika     22228
Chémia      1225
Biológia    222219
Dejepis    122128
Geografia    2222210
Informatika    2111 5
Informatická výchova  11     2
Občianska náuka     11114
Výtvarná výchova 1.-9.2222211  12
Hudobná výchova 1.-9.1111111  7
Svet práce      1  1
Technika    11 1 3
Pracovné vyučovanie   1     1
Výchova umením       112
Prosociálna výchova    1    1
Konverzácia v ANJ        11
Prírodoveda 122     5
Vlastiveda  21     3
Dramatická výchova   1     1
Prvouka1        1
Náboženská/Etická výchova1111111119

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka3500
Bežných tried2144216
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu2449216

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP35153115
DPP403,510
Znížený úväzok1218,980,45
ZPS0100,45
Na dohodu510,591

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04141
vychovávateľov077
asistentov učiteľa000
spolu04848

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška32
2.kvalifikačná skúška31
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium23 
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  
funkčné1 
funkčné inovačné1 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeobvodné kolokrajské koloceloštátne kolomedzinár. kolo
      
      
I. stupeň      
      
Slovenský jazyk      
Hviezdoslavov Kubín      
Matúš Mlynár, 4.B čestné uznanie    
      
Dobšinského Košice     
Samuel Jeník, 4.B cena poroty   
      
Šaliansky Maťko     
Daniela Rendeková, 3.B 3. m    
Monika Rusinková, 4.Ačestné uznanie    
     
Matematika      
Matematická pytagoriáda     
Veronika Tóthová, 3.C2. m    
Auqi Sun, 3.C9. m (úspešný riešiteľ)     
      
Maxík     
Veronika Tóthováúspešný riešiteľ    
Sára Parkanskáúspešný riešiteľ    
     
Prírodoveda     
Ukáž, čo vieš (celomestské kolo)     
Diana Mačugová, 4.A, Samuel Jeník, Max Drončko, 4.B, Ema Macichová, Sarah Mitrušková, 4.C    6. m
      
Hudobná výchova      
Dominikova vianočná pieseň (celomestská súťaž)      
Tamara Blaževská, 2.A    3. m
Ema Macichová, 4.C    3. m
František Adam a Daniela Rendeková, 3. B    3. m
      
Slávik Slovenska     
Ema Macichová, 4.C    3. m
      
Budimírske studničky (celoslovenská súťaž)     
Daniela Rendeková, 3.B  1. m  
Karolína Zábojová, 3.C  3. m  
      
Talent show     
TANEC     
Sofia Strassburgerová, Daniela Kocúrová, 3.B    1. m
Veronika Počatková, Soňa Sedláčeková, 3.B    čestné uznanie
Noemi Vašigová, 2.C    cena starostky
HRA NA NÁSTROJ     
Matej a František Adam (2.B/3.B)    2. m
Nela a Sára Kertésová (3.C)    3. m
RECITÁCIA     
František Adam, 3.B    čestné uznanie
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ     
Alex Vnenčák, 3.C    1. m
      
Výtvarná výchova     
"ZOO"     
Monika Rusinková, 4.A    1. m
Veronika Tóthová, 3.C    3. m
      
"Škola módy" (mestská sú     
Veronika Tóthová, 3.C    1. m
      
"Môj najkrajší sen" krajská súťaž     
Sebastián Juhás, 3.C 3. m   
     
Telesná výchova      
Malý futbal McDonald Cup      
Tomáš Palenčár (3.A), Krištof Polačko (3.B)3. m    
      
II. stupeň      
     
Matematika      
Pytagoriáda      
Martina Gréková, 5.B5. m (úspešný riešiteľ)    
Laura Hrudálová, 5.B8. m (úspešný riešiteľ)    
     
Matematická olympiáda /obvodové kolo/      
Lívia Húdeková, 5.B1. m    
Laura Hrudálová, 5.B2.-13. m    
Michal Varga, 5.C15.-23. m (úspešný riešiteľ)    
Adela Horváthová, 6.A8.-9. m (úspešný riešiteľ)    
Marek Kuruc, 9.B6. m (úspešný riešiteľ) 15. m (úspešný riešiteľ)   
     
MAMUT /regionálna súťaž/      
Martina Gréková, Laura Hrudálová, Lívia Húdeková (5.B)    10.m (úspešní riešitelia)
     
Lomihlav /regionálna súťaž/      
Lukáš Boguský, Erik Lazár (7.B),    6. m (úspešní riešitelia)
     
Liga 4x4 /celomestská súťaž/      
Patrik Horváth (5.A), Lívia Húdeková (5.B), Šimon Behun, Emily Semancová (5.C)    1. m
     
Matematický expres /medzinárodná súťaž/      
Marek Kuruc, Michaela Pavuková (9.B)   25.m v rámci ČR a SR (13.m na SR, 6.m v rámci deviatakov) 
      
IQ olympiáda     
Marek Kuruc, 9.B 2. m34. m  
      
Slovenský jazyk      
     
Šaliansky Maťko      
Alexandra Válentová, 6.B čestné uznanie    
     
Dobšinského Košice      
Andrea Kaššaiová, 5.Bčestné uznanie   
     
Hviezdoslavov Kubín /okresné kolo/      
Zuzana Kavečanská, 5.A 3. m    
Lea Pohlová, 5.C čestné uznanie    
Martina Sedláková, 9.Ačestné uznanie    
      
Olympiáda zo SJL     
Marek Kuruc, 9.B3. m    
      
Kukučínová literárna Revúca     
Tomáš Bodnár, 9.B  3. m  
      
"Šumenie"     
Emily Semancová, 5.C 2. m   
      
Talent show     
RECITÁCIA     
Lea Pohlová, 5.C     3. m
Andrea Kaššaiová, 5.B    čestné uznanie
Zuzana Kavečanská, 5.B    čestné uznanie
     
Biológia      
Biologická olympiáda      
Kategória E      
Botanika     
Tamara Štofková, 8.B1. m5. m (úspešný riešiteľ)   
     
Geológia      
Erik Lazár, 7.B1. m3. m   
     
Zoológia      
Oliver Pahulyi, 8.A2. m4. m (úspešný riešiteľ)   
     
Botanikiáda (regionálna súťaž)     
Laura Hrudálová, 5.B    1. m
      
Chémia      
Chemická olympiáda      
Michaela Pavuková, 9.B 4. m (úspešný riešiteľ)    
Valentína Hrehová, 9.A5. m (úspešný riešiteľ)    
     
Fyzika      
Fyzikálna olympiáda      
Kategória E      
Marek Kuruc, 9.B 3. m    
     
Kategória F      
Oliver Pahulyi, 8.A 5. m (úspešný riešiteľ)    
     
Náboj JUNIOR /medzinárodná súťaž/      
Oliver Pahulyi (8.A), Daniela Hudáková (8.B), Marek Kuruc, Michaela Pavuková (9.B)   7. m (úspešní riešitelia) 
     
Dejepis      
Dejepisná olympiáda      
Jerguš Halčák, 7.C3. m     
Samuel Frišman1. m 7. m (úspešný riešiteľ)   
Michaela Pavúková, 9.B2. m 12. m (úspešný riešiteľ)   
Natália Barnová, 6.B2. m    
Michaela Moravská, 7.C2. m5. m (úspešný riešiteľ)   
Valentína Hrehová, 9.A3. m    
      
Geografia     
Geografická olympiáda      
Lívia Húdeková, 5.B3. m     
Laura Hrudálová, 5.B11. m (úspešný riešiteľ)    
Marek Kuruc, 9.B1. m    
Dávid Pundžák, 7.A8. m (úspešný riešiteľ)    
Samuel Frišman, 8.B9. m (úspešný riešiteľ)    
Martin Jánošík, 9.A3. m     
     
Anglický jazyk      
Olympiáda v Anglickom jazyku     
Anna Bukusová, 7.A5. m (úspešný riešiteľ)     
Daniela Hudáková, 8.B6. m (úspešný riešiteľ)    
     
Výtvarná výchova      
Škola módy (Z rozprávky do rozprávky)     
Štefánia Harčárová (7.A), Barbora Petrušová (8.B)    1. m
Tomáš Bodnár, 8.B    3. m
Matej Tokarčík, 8.B    1. m
Bianka Feketeová (8.B), Zuzana Andreaninová (9.A)    1. m
Simona Maurérová, 9.A    2. m
Valentína Hrehová, 9.A    3. m
      
Kolorit slovenského ornamentu     
Viktória Boháčová, 7.B    cena Matice slovenskej
     
Hudobná výchova      
Slávik Slovenska      
Klára Geletková, 7.B3. m    
      
Košice star 2017 /celomestská súťaž/      
Martina Sedláková, 9.A    čestné uznanie
     
Matičný festival     
Klára Geletková, 7.C    cena predsedu Matice slovenskej
Klaudia Cimbalová, 8.A    cena poslanca NR SR D. Čaploviča
      
Jasovský zlatý slávik     
Margaréta Kuľbagová, 8.B    3. m
Anna Grajcarová, 8.B    cena poslanca NR SR D. Čaploviča
Kamil Kuľbaga, 7.C    cena starostu Jasova
Roman Strož, 9.B    cena predsedu Matice slovenskej
      
Talent show /obvodné kolo/      
Spev      
Epic Band – Lukáš Šoško (5.A), Adela Horváthová (6.A), Klára Geletková, Adriana    1. m
     
Náboženská výchova      
Dávid Pundžák (7.A), Kamil Kuľbaga (7.C), Oliver Pahulyi (8.A)4. m    
     
Telesná výchova      
Atletika     
Gréta Figurová, 7.C2.m (hod kriketovou loptičkou)    
Alexandra Fabišiková, 9.B3.m (skok do diaľky)    
Štefan Szálka, 9.B1.m (skok do diaľky), 3.m (beh na 60 m)    
Marek Kuruc, 9.B1.m (skok do diaľky)    
Patrik Szabo, 9.B1.m (vrh guľou)    
Patrik Kuchár, 8.A2.m (skok do výšky)    
Oliver Kuľbaga, 9.A3.m (beh na 1000 m)    
Oliver Kuľbaga, Michal Capcara, Štefan Szálka, Patrik Kuchár3.m - štafeta 4x60 m     
      
Volejbal     
Oliver Kuľbaga (9.A), Patrik Szabo, Marek Kuruc, Tomáš Tomko, Roman Strož, Filip Gróf, Samue Stolár (9.B)3. m    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Naši žiaci počas školského roka boli zapojení do nasledujúcich projektov:

Detský čin roka, Škola priateľská k detom - v rámci tohto projektu sme spolupracovali s UNICEF.

Škola podporujúca zdravie, celoslovenské projekty Hravo ži zdravo, Viem, čo zjem a celonárodný projekt Červené stužky.

Pre rodičovskú verejnosť a pre záujemcov sme otvorili bránu našej školy počas Dňa otvorených dverí. Naším cieľom bolo umožniť rodičom, starým rodičom, záujemcom pozrieť si dieťa priamo počas vyučovacej alebo výchovnej činnosti. Okrem toho sme im ukázali iné aktivity detí, ktorým sa venujú v škole alebo počas krúžkovej činnosti.Samozrejme rodičia nás môžu navštíviť aj bez pozvania, škola je pre nich vždy otvorená.

Zo školských aktivít by som spomenul Tekviciádu, na ktorej sa zúčastňujú deti so svojimi rodičmi ale aj starými rodičmi a venujú sa vyrezávaniu tekvíc, ktoré potom niekoľko dní zdobia priestory našej školy pred odchodom na jesenné pázdniny.

Veľmi populárna je aj Imatrikulácia žiakov 1.ročníka, ktorá sa uskutočňuje začiatkom októbra, na ktorej naši najstarší žiaci uvádzajú do života školy našich najmladších.

V tomto školskom roku sme pre žiakov MŠ pripravili akciu Pečieme s Mášou, kde si deti okolitých materských škôl navštevujúce prípravku mohli upiecť svoj vianočný perník, zahrať sa a stretnúť sa s obľúbenou rozprávkovou postavou Mášou.

Veľkej obľube sa tešia aj akcie ako sú: Šarkaniáda,Malá školská olympiáda, Farebný týždeň, Rozlúčka so šlabikárom, Mikulášska burza ,Experimentáreň - prírodovedné popoludnie pre žiakov 1.stupňna pripravené staršími žiakmi a učteľmi prírodovedných predmetov.

Prezentáciu na verejnosti považujeme za dobrú príležitosť ukázať rodičovskej ale aj širšej verejnosti, akých šikovných žiakov má naša škola.

Naši žiaci pravidelne vystupujú v predvianočnom období na našom jazerskom sídlisku, ale aj v rámci mesta.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

Projekt " Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v SZŠ Dneperská 1, Košice"

Moderné vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety - národný projekt

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s elektronic. testovaním - národný projekt

Hovorme o jedle- zvýšiť povedomie detí o zdravej výžive - národný projekt

AMV- projekt zameraný na aktualizáciu metód výchovy žiakov - národný projekt

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/ 2017 bola na našej škole dňa 23.11.2016 vykonaná tematická inšpekcia zameraná na zistenie stavu zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole. Inšpekciu vykonala školská inšpektorka: Ing. Henrieta Uličná ŠIC Košice.

Inšpekčný orgán vo svojom záverečnom hodnotení pozitívne hodnoti, že riaditeľ školy, školská koordinátorka a školskí koordinátori postupovali pri príprave testovania podľa pokynov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Mareriálno-technické vybavenie školy pre výchovnovzdelávací proces je v súlade s požiadavkami a normami.Sú zriadené odborné učebne FYZ, CHE, PCP a BIO.

Odborné vyučovanie zabezpečujeme aj v školskej dielni a v cvičnej kuchyni. Pre žiakov školského klubu detí je zriadená herňa.

Telesnú výchovu realizujeme v 2 telocvičniach ,v relaxačnej miestnosti a starší žiaci môžu využívať aj školskú posilňovňu. V prípade priaznivého počasia v jarnom, letnom a jesennom období na školskom ihrisku, niektoré telovýchovné aktivity zabezpečujeme na multifunkčnom ihrisku v blízkosti školy v spolupráci s MUMČ Nad Jazerom.

Plavecký výcvik našich žiakov sme v tomto školskom roku prvý krát realizovali v rámci ŠVP.

Žiaci našej školy sa stravujú v školskej jedálni, ktorú spravuje naša škola.

Nákup učebných pomôcok realizujeme podľa požiadaviek pedagógov a podľa ponuky na trhu. Vybavenie školy učebnými pomôckami je vyhovujúce.

V škole funguje relaxačná miestnosť pre potreby ŠKD, na relaxáciu žiakov, zamestnancov aj pre prácu krúžkov. Modernizáciu výchovnovzdelávacieho procesu sme podporili vybavením mutimediálnych učební ( interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook..}

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

VVP je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch:

1. Dotácie zo štát. rozpočtu na žiakov - v zmysle normatívneho financovania na žiakov

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy

4. Financie získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb v zmysle zákona o 2% z dane pre neziskové organizácie

5. Dotácie od Magistrátu mesta Košice na nähradu režijných nákladov spojených s prevádzkou ŠKD a stravovaním žiakov do 15 rokov

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovnovzdelávacie ciele vytýčené v pláne práce školy na príslušný školský rok boli priebežne splnené vo všetkých ukazovateľoch. Vo výchovnovzdelávacom procese sme venovali maximálnu pozornosť rozvoju kľúčových spôsobilostí , ktoré sme si vytýčili v školskom vzdelávacom programe:

- spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa

- spôsobilosti sociálno - komunikačné

- spôsobilosti občianske, sociálne a personálne

- spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- spôsobiosť uplatňovať zásady matematického myslenia a základné schopnosti v oblasti vedy a techniky a spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti. Pri záverečnom hodnotení školského roka sme mohli koštatovať splnenie naplánovaných úloh, ale nie sme spokojní so všetkými ukazovateľmi. Niektoré výsledky našich žiakov nepovažujeme za dostačujúce, práve týmto problémovým otázkam mienime venovať viac pozornosti v budúcom školskom roku.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Cieľom našej školy je neustále zvyšovať kvalitu vyučovaia a formovať osobnosť žiaka. Výchovu a vzdelávanie našich žiakov zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia a vychovávatelia. Od 1. roč. vyučujeme anglický jazyk a výuku ďalšieho jazyka zabezpečujeme podľa požiadaviek žiakov a rodičov.

Veľmi dobré výsledky dosahujeme vo vyučovaní prírodovedných predmetov, cudzích jazykov, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy. Hlavným našim cieľom je pripraviť našich žiakov na úspešné pokračovanie na jednotlivých typoch stredných škôl. Tento cieľ sa nám darilo plniť aj v tomto školskom roku.

Pozitívne hodnotíme aj činnosť školského klubu detí. Jeho aktivity významnou mierou prispievajú ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na 1.stupni .

Za uplynulé roky sme svojou prácou a snahou vytvorili školu , ktorá je plná ľudskosti a osobného prístupu k žiakom.

V našej práci sa nám darí aj vďaka kvalitnej spolupráci s rodičmi.

Dnes má naša škola vysokú dôveru nielen v rámci nášho sídliska ale aj v rámci celého mesta.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické požiadavky pre zabezpečenie prevádzky školy a výchovno-vzdelávací proces sú zabezpečné v súlade s požadovanými normami.

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodinou má výrazný vplyv na školskú úspešnosť žiakov, zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania.

Rodičia so školou pravidelne spolupracujú, prichádzajú na konzultácie s vyučujúcimi, prípadne prichádzajú na základe predvolania.

Spolupracujú s triednymi učiteľmi pri zabezpečovaní podujatí v rámci triedy ale pomáhajú aj pri organizácii a realizácii mimoškolských aktivít.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy s rodinou má výrazný vplyv na školskú úspešnosť žiakov. Dobrá vzájomná spolupráca zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania a zvyšuje študijnú výkonnosť žiaka. Spoluprácu s rodičmi budujeme na báze rovnocenného partnerstva, ako možnosti získavania spätnej väzby o kvalite školy.

Od rodičov vyžadujeme pravidelnú spoluprácu, stretávame sa s nimi minimálne 1x mesačne prostredníctvom konzultačných dní alebo formou triednych stretnutí. Uskutočňujeme dni otvorených dverí, ale rodičia a záujemcovia o školu, môžu školu kedykoľvek navštíviť a pozrieť si jednak interiér školy ale aj vyučovacie hodiny.

Pre rodičov pripravujeme rôzne aktivity, na ktoré sú prizývaní ( imatrikulácia, besiedky, dramatizácie- vystúpenie jednotlivých tried, karneval,rozlúčka so šlabikárom a pod.)

Spolupráca s inými subjektmi, ciele spolupráce:

Mestská polícia - preventívne programy

múzeá, knižnice - exkurzie a podujatia pre žiakov

CVČ- zabezpečovanie krúžkovej činnosti - SCVČ, Galaktická, environmentálna a ochranárska problematika - CVČ

Domček, súťaže - CVČ Popradská

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Materské školy - poskytovanie informácií na zabezpečenie bezproblémového prechodu detí do školy

Prírodovedecká fakulta UPJŠ- poskytovanie cvičných učiteľov pre prax budúcich učiteľov

Záver

Vypracoval: Mgr. Peter Ferenčák

V Košiciach: 22.9.2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.9.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria