• Úspechy, úspechy, samé úspechy...

  V pondelok 11. júna získal náš žiak Sebastián Juhás, žiak 4. C triedy, v celomestskej výtvarnej súťaži 3. miesto. Témou práce bol "Život na košickom hrade". Tento výkres je vystavený v starej Aide. Gratulujeme!

 • Malý čitateľ

  Súťaž v čítaní s porozumením "Malý čitateľ" sa uskutočnila 17. 5. 2018. V každej triede na 1. stupni prebehli najskôr triedne kolá. Dvaja najúspešnejší čitatelia z triedy potom postúpili do školského kola, kde sa popasovali s textom a jeho porozumením. Žiaci boli veľmi šikovní a darilo sa im výborne. A tu sú výsledky:
  1. ročník: 1. miesto Dominik Petráš 1. C, 2. miesto Miška Petrušová 1. B, 3. miesto Ella Harbuľáková 1. A
  2. ročník: 1. miesto Lenka Šofová 2. B, 2. miesto Nina Nepšinská 2. B, 3. miesto Karin Ivančíková 2. A
  3. ročník: 1. miesto Nelka Melišová 3. A, 2. miesto Natália Tornauerová 3. B, 3. miesto Barbora Hrudálová 3. C
  4. ročník: 1. miesto Nina Horváthová 4. B, 2. miesto Veronika Tóthová 4. C, 3. miesto Samuel Čigaš 4. A

  Všetkým srdečne blahoželáme! Žiaci boli odmenení krásnymi knihami, ktoré tiež podporia ich ďalšie čitateľské zručnosti.

 • MAMUT

  Mamut je matematická súťaž pre päťčlenné tímy žiakov 4. – 6. ročníka základných škôl. Úlohou súťažiacich je v priebehu dvoch hodín vyriešiť 25 ľahkých, 20 stredných a 5 ťažkých úloh, ktoré pre nich pripravujú súčasní i bývalí študenti Gymnázia na Poštovej i Alejovej ulici pracujúci v združení STROM. Novú úlohu pre tím je možné získať iba po bezchybnom vyriešení predchádzajúcej úlohy. Súťaží sa v prírode. Počas riešenia úloh si členovia jednotlivých tímov môžu aj zašportovať, za čo získavajú bonusové úlohy. Posledný májový piatok sa konal už 18. ročník tejto, medzi žiakmi obľúbenej, súťaže. V areáli Kasární – Kulturpark sa stretlo 42 tímov z Košického i Prešovského kraja. Našu školu na súťaži reprezentovala pätica piatakov: dievčatá Emka Macichová a Barborka Pundžáková (obe z V. C) a chlapci Vilko Fekete, Rasťo Hrubý a Samko Jeník (všetci z V. B). Vďaka dobrej spolupráci, vedomostiam i zručnostiam z hodín matematiky si náš tím nakoniec vybojoval 8. miesto, čím potvrdil dlhoročnú pozíciu našej školy v prvej desiatke oceňovaných tímov. Šikovným počtárom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Turnaj vo vybíjanej

  V rámci krúžkovej činnosti sa v našej škole uskutočnil turnaj vo vybíjanej pre žiakov 3.- 4. ročníka. Bolo to pekné športové popoludnie plné napínavých akcií počas vybíjania súperov. Z telocvične sa často ozývalo burácajúce povzbudzovanie. Ako to nakoniec skončilo? 1. miesto získalo družstvo 4. C, 2. miesto družstvo IV. B a 3. miesto zmiešané družstvo 4. A a 3. B. Najlepší hráči: Alex Vnenčák zo IV. C a Peter Zahumenský zo IV. A. Blahoželáme! Za pekné poháre, trblietavé medaily a vecné ceny ďakujeme SCVČ Galaktická a mestskej časti Košice – Nad jazerom.

 • Turnaj v prehadzovanej

  V rámci krúžkovej činnosti a vďaka podpore mestskej časti Košice Nad jazerom sa vo štvrtok 24. mája v popoludňajších hodinách uskutočnil turnaj štvrtákov v prehadzovanejŠportová nálada a kolektívne družstvá ukázali veľkú bojovnosť a športového ducha. Vyhrať chcela každá trieda, ale šťastie sa najviac priklonilo ku 4. C, potom k triede 4. B a nakoniec sadlo aj na 4. A. Každý športovec odchádzal s odmenou a tí najlepší aj s medailou. Pozrite aj fotky.

 • Experimentáreň 2018

  Pozývame žiakov 3. a 4. ročníka na prehliadku zaujímavých pokusov z fyziky a chémie dňa 25. 5. 2018 od 14:00 do 15:00. Prehliadkou vás budú sprevádzať žiaci II. stupňa, ktorých očarili netradičné pokusy. Tešíme sa na vás!

 • Zahrajme sa s matematikou

  Aj napriek tomu, že školský zvonec sa už temer chystá na posledné zvonenie v tomto školskom roku, my ešte usilovne pracujeme a súťažíme. Nebolo tomu inak ani 17. mája, kedy sa v našej škole uskutočnil už 5. ročník matematického popoludnia s názvom ZAHRAJME SA S MATEMATIKOU. Podujatie bolo určené pre našich štvrtákov a zúčastnilo sa ho spolu 8 štvorčlenných družstiev zo všetkých štvrtých tried (4. ABC). Úlohy, ktoré bolo treba vyriešiť, pripravili pre súťažiacich žiaci 2. stupňa. Poďakovanie za pripravené úlohy patrí žiačkam z 5. C Emke Macichovej a Barborke Pundžákovej a chlapcom zo 7. B Jožkovi Balogovi a Miškovi Dlabajovi. S pripravenými netradičnými úlohami sa súťažiaci popasovali v 4 kolách, v ktorých si preverili svoje logické schopnosti, spoluprácu v tíme a rýchlosť v správnom rozhodovaní. Víťazom po hodinovom boji s úlohami sa stalo družstvo zo 4. C Matematickí unicorni: Nella a Sára Kertesové, Veronika Tóthová a Sebastián Laczkó. Víťazov čaká odmena v podobe jednotky z matematiky a vecnej ceny. Na prázdno neobišli ani ostatní súťažiaci: 2. miesto obsadilo družstvo opäť zo 4. C Matematickí géniovia a 3. miesto patrilo súťažiacim zo 4. A Pro matematici. Ďakujeme za pomoc aj milým asistentkám – dievčatám z 8. B. Veríme, že súťažiacim sa popoludnie strávené s matematikou páčilo. Celkové výsledky TU: Hodnotenie_MAT.pdf

 • Biologická olympiáda – krajské kolo

  Po úspechu v okresnom kole postúpili naši žiaci do krajského kola jednej z najnáročnejších  predme- tových olympiád. Miestom súťaženie pre skvelých biológov bola Botanická záhrada v Košiciach. V silnej konkurencii žiakov základných škôl sa nestratil nielen ôsmak Erik Lazár, ale ani naše dve piatačky Terezka Ferenčáková a Sarah Mitrušková. Erik Lazár v odbornosti GEOLÓGIA obsadil krásne 2. miesto (pričom od 1. miesta ho delili iba 2 body). V odbornosti ZOOLÓGIA sa na 5. mieste umiestnila Terezka a na 7. mieste Sarah. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

 • Výsledky matematickej súťaže Klokanko

  A je to tu! Máme výsledky celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže Klokanko. Víťazmi sú všetci, aj keď neboli úspešní, pretože klokanovské úlohy nie sú najjednoduchšie. Školským šampiónom sa stala Laura Behunová z 2. C triedy, ktorá získala najlepší percentil zo všetkých súťažiacich z našej školy. Úspešných riešiteľov sme mali jedenásť a to z týchto tried: 1. B – Filipko Ivančo, Gregor Polačko, 1. D – Matej Glončák, Peter Šimanský, 2. C – Karla Kroková, Laura Behunová, 3. B – Natália Tornauerová, 3. C – Lukáš Húdek, 4. B – Nina Horváthová, Martin Jenčík, Krištof Polačko. Všetci súťažiaci získali zaslúžený diplom a klokanovskú ceruzku a tí najlepší aj peknú vecnú odmenu. Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré svojich žiakov na túto súťaž pripravovali a všetkým rodičom, ktorí svoje deti v súťaži podporili. Všetkým výhercom a zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa s chuťou do súťaže zapoja.

 • Slávik Slovenska – okresné kolo

  Slávik Slovenska je súťaž v speve ľudových piesní, ktorú už 28. rok vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. V utorok 15. mája sa konalo okresné kolo tejto súťaže v CVČ na Popradskej ulici. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola v každej kategórii a to: Šimon Kišiday z 1. B, Ema Macichová z 5. C a Klára Geletková z 8. B triedy. A všetci traja boli úspešní: Šimon Kišiday (1. kategória) 3. miesto; Ema Macichová (2. kategória) 1. miesto a Klára Geletková (3. kategória) 1. miesto! Našim šikovným spevákom srdečne blahoželáme a Emke a Kláre držíme palce v krajskom kole.

 • Vyhodnotenie ZBERU PAPIERA

  Tu sú súhrnné výsledky jarného zberu papiera. Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom a učiteľom, ktorí sa do tohto zberu zapojili. Zbierajte naďalej, chránite naše lesy!
  Poradie tried: 1. miesto VIII.B – 1430 kg, 2. miesto IV.B – 1329 kg, 3. miesto I.B – 1155 kg, 4. miesto V.A – 974 kg, 5. miesto VI.A – 854 kg, 6. miesto II.C – 776 kg, 7. miesto I.D – 768 kg, 8. miesto III.A – 739 kg, 9. miesto V.C – 615 kg, 10. miesto I.C – 591 kg, 11. miesto IV.C – 572 kg, 12. miesto VI.B – 550 kg, 13. miesto IV.A – 543 kg, 14. miesto VIII.A – 541 kg, 15. miesto I.A – 517 kg, 16. miesto III.C – 513 kg, 17. miesto II.A – 460 kg, 18. miesto II.B – 412 kg, 19. miesto IX.B – 402 kg, 20. miesto III.B – 375 kg, 21. miesto V.B - 344 kg, 22. miesto VII.A – 320 kg, 23. miesto IX.A – 250 kg, 24. miesto VII.B – 173 kg, 25. miesto VIII.C – 42 kg. Najlepší zberači - VIAC

  Najlepší zberači:

  1. miesto Dávid Dlhý VIII. A – 402 kg

  2. miesto Ella Harbuľaková I. A – 378 kg

  3. miesto Nina Šoltészová I. D – 332 kg


   

 • Piknik v tráve

  Teplé májové počasie je ako predurčené na to, aby sme ho strávili vonku v prírode. Spoločne ako jedna veľká rodina. A tak sme aj urobili. V našej školskej družine sme to využili a malé spoločenské podujatie pod holým nebom sme si naplno užili so svojimi najbližšími. S rodinou v našej škole. Piknikové deky sa prehýbali pod fajnovými dobrotami, ktoré deti doniesli, no popri tom sme i poklebetili s rodičmi, ponaháňali sa, zašportovali si či objavovali nový druh húseníc.

 • Okresné kolo v minifutbale McDonald´s Cup

  Naši futbalisti, chlapci a dievčatá 4. ročníka, získali v okresnom kole v malom futbale McDonald´s Cup pekné 2. miesto. K víťazstvu mali veľmi blízko a súperom nastrieľali veľa gólov. Boli to zápasy plné napätia a odmenou pre všetkých bol nádherný pohár, medaily a vecné ceny. Našim chlapcom: Krištofovi Polačkovi, Jakubovi Biškovi, Martinovi Biškovi, Patrikovi Szedákovi, Tomášovi Palenčárovi, Petrovi Zahumenskému, Samuelovi Patrikovi Megyesimu a dievčatám – Nine Horváthovej a Jiaqi Sun gratulujeme!

 • Výrobky z odpadového materiálu

  Pri príležitosti Dňa Zeme sme v našej škole zrealizovali výstavku prác z odpadového materiálu. Deti aj za pomoci svojich rodičov strihali, lepili, šili, maľovali a hlavne využívali svoju fantáziu a rozvíjali tvorivosť. Hoci všetky výrobky boli naozaj pekné, naša žiacka porota vybrala tieto najkrajšie z nich: na 1. mieste sa umiestnil výrobok PES od Natálie Tornauerovej z III. B, na 2. mieste je X - BOX – zhotovil ho Roman Rusinko z I. B, 3. miesto získal PAPAGÁJ – vyrobila Veronika Vodopianova z I. A a ZAJAC Vialietty Vodopianovej z II. A. Blahoželáme!

 • Futbalový úspech

  Dňa 25. apríla sa chlapci 5.-7. ročníka zúčastnili okresného kola v malom futbale, ktoré sa konalo na ihriskách FK Galaktik. V ťažkej konkurencii sa pod vedením Mgr. Petra Svičína dokázali presadiť a obsadili vynikajúce 1. miesto, čím si zabezpečili postup na krajské majstrovstvá do Spišskej Novej Vsi. Srdečne blahoželáme!

 • Kukučínova literárna Revúca

  Je všeobecne známe, že dnešné deti sú „ukecané“ a veľa rozprávajú a rozprávajú... Aj v našej škole sú také. Ale sú medzi nimi aj také, ktoré aj píšu. Nie, nemyslíme učivo a domáce úlohy do školských zošitov. Píšu – teda tvoria, vlastné príbehy či verše. Prvé slovenské gymnázium v Revúcej vyhlásilo tento školský rok 14. ročník celoslovenskej súťaže Kukučínova literárna Revúca. Zapojiť sa mohli žiaci 8. a 9. ročníka a odborná porota hodnotila súťažné práce v troch kategóriách: poézia, próza a publicistika. Naše tvorivé deviatačky skúsili vybrať zo zásuviek svoje nápady a tiež sa zapojiť do tejto súťaže. Všetky sa rozhodli pre prózu. A oplatilo sa! V silnej konkurencii mladých talentov z celého Slovenska sa zaradili medzi tých najlepších. Margaréta Kuľbagová IX. B a Daniela Čechová IX. A získali cenu v bronzovom pásmeTamara Štofková IX. B svojím príbehom presvedčila odbornú porotu, že patrí do zlatého pásma literárnej tvorby. Dievčatám srdečne blahoželáme. Tešíme sa, že si nenechali svoje zaujímavé príbehy len pre seba. Veríme, že ich získané ocenenia povzbudia a písať neprestanú. Možno sa ich príbehy niekedy dostanú aj na stránky časopisov alebo pulty kníhkupectiev. Ktovie?

 • Dr. ZEMBOLÍ

  Spevák skupiny Aya a jeho kapelníci to u nás v telocvični parádne rozbalili. Pripravili pre nás výchovný koncert, ktorý bol zameraný na to, aby sme si uvedomili dôležitosť prírody, ovzdušia a nášho okolia, v ktorom žijeme. Celý koncert bol spestrený videoprojekciou, ktorá deti vtiahla do príjemnej atmosféry. Všetci už teraz vieme, že aj tí najmenší môžu našej Modrej starenke pomáhať. Ako? Nuž, už len tým, že odpadky nebudeme vyhadzovať na zem, kde nepatria, ale do košov na to určených. A že nám bolo naozaj veselo, tak o tom svedčí naša fotogaléria.

 • Hviezdoslavov Kubín opäť úspešný

  Žiaci, ktorí v školskom kole získali prvé miesto v recitácii prózy a poézie sa zúčastnili okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v CVČ Domino. Konkurencia v našom okrese bola silná, o to viac nás tešia úspechy, ktoré naši žiaci dosiahli. Čestné uznanie získal František Adam zo 4. B, 2. miesto získala Monika Rusinková z 5. A1. miesto vybojovala Veronika Počatková zo 4. B. Tým získala aj postup do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutočnilo 25. apríla v srdci Zemplína - v Michalovciach. V konkurencii 14 žiakov v I. kategórii prednesu prózy zabojovala a umeleckým prednesom oslovila odbornú porotu, ktorá jej udelila 3. miesto. Veronike srdečne blahoželáme a želáme ďalšie úspechy!

 • Dneperská sa spojila

  Spojili sme svoje sily a ukázali sme, že máme srdcia na pravom mieste. Počas uplynulého týždňa sme dokázali, že nám nie je ľahostajný osud jedného z nás. Náš kamarát, spolužiak, úžasný športovec a veľký bojovník Sebastián Juhás  ako už isto viete bojuje v nemocnici so zákernou chorobou. Vo finančnej zbierke, ktorú sme vyhlásili, sa vyzbieralo 1 639,50 eur. Tieto peniažky vložila na transparentný účet Sebkova triedna pani učiteľka. Veríme, že aspoň takto pomôžeme nášmu kamarátovi v jeho statočnom boji. Obrovské poďakovanie patrí všetkým, ktorí ste sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na pomoci pre Sebastna.

 • Ronja, dcéra lúpežníka

  Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Ronja, dcéra lúpežníka od známej autorky Astrid Lindgrenovej v réžii Petra Palika v Štátnom divadle. Majestátnosť nášho divadla, herecké výkony, hudobná réžia, kulisy a príbeh Ronji a Birka, ktorí prekročili priepasť medzi dvoma rodinami - svetom dospelých a detí, priepasť medzi láskou a nevraživosťou, v nás zanechali hodnotný umelecký zážitok. Niektorí žiaci boli v našom divadle prvýkrát a tak nadobudli skúsenosť, ako sa správať na kultúrnom podujatí. Väčšina žiakov sa pekne obliekla a pripravila tak, aby nás takáto spoločenská udalosť vytrhla zo všedného dňa a vytvorila atmosféru výnimočnosti.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria