Aktivity

Učíme sa po anglicky...

AKO DOSIAHNUŤ, ABY VAŠE DIEŤA VEDELO PO ANGLICKY LEPŠIE...

Milí rodičia!
Všetci máme jeden cieľ – naučiť dieťa čo najlepšie komunikovať v anglickom jazyku. Je to zložitá a dlhá cesta. K tomu, aby sme ju dieťaťu čo najviac uľahčili, je potrebná spolupráca vás rodičov s nami vyučujúcimi. Jej výsledkom majú byť dlhodobo osvojené vedomosti detí a tým aj vaša spokojnosť.
Úlohou školy je dieťa vzdelávať, úlohou rodičov má byť jeho dôsledná kontrola.

 

Preto vás prosíme:
  - Nenúťte dieťa do učenia násilím, skúste ho pozitívne motivovať a doprajte mu tým pocit, že sa učí pre vlastnú budúcnosť
  - Dbajte na to, aby do školy vždy prichádzalo so splnenou domácou úlohou. Nepodceňujte tento dôležitý fakt.
  - Zdôraznite dieťaťu, aké je dôležité, aby si plnilo povinnosti aj v škole (poznámky, pozornosť...).
  - Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, čo sa učilo v škole. Zistíte tým, či bolo pozorné.

 

Doučovanie, ktoré v rámci konzultačných hodín poskytujú všetci vyučujúci, je určené pre žiakov po chorobe, respektíve pre tých, ktorí aj napriek pozornosti na hodinách učivu neporozumeli. Nie je určené pre žiakov, ktorí sú na hodinách nepozorní, neplnia si uložené povinnosti počas vyučovania ani doma.
Doučovanie prebieha formou individuálnych konzultácií učiteľa a žiaka po vzájomnej dohode, v čase po vyučovaní.
Za porozumenie a spoluprácu Vám ďakujeme.


        PaedDr. Gabriela Kulhová

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria