Čo nás čaká

január

 

  8. 1.       Vznik SR – 25. výročie – rozhlasová relácia

10. 1.       Informácie pre rodičov LVK o 16,00 hod.

15.-19. 1. Lyžiarsky výcvikový kurz Mlynky – Dedinky 7. ročník

15. 1.       Rodičovské združenie o 16.00

16. 1.       Olympiáda ANJ – obvodné kolo

17. 1.       Exkurzia do Východoslovenského múzea – 4. A, 4. C

17. 1.       Ukáž, čo vieš! – 3. kolo

26. 1.       EKO hodina v CVČ Dúha – 4. B

20. 1.       Všetkovedko – vyhodnotenie

22.-26. 1. Polročné testy 2.-4. roč.

24. 1.       MO – obvodné kolo (Z5)

26. 1.       EKO hodina v CVČ Dúha – 4. B

25. 1.       Šaliansky Maťko – obvodné kolo

26. 1.       Zasadnutie pedagogickej rady o 14,00 hod.

26. 1.       Šaliansky Maťko – obvodné kolo

26. 1.       Planetárium – 4. ročník

26. 1.       EKO hodina v CVČ Dúha – 3. C

29. 1.       Zasadnutie PK výchov

31. 1.       Rozdávanie polročných výpisov klasifikácie prospechu a správania

  2. 2.       Polročné prázdniny

 

Ďalšie úlohy:

 • zapojiť sa do výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“

 • CHO – domáce kolo

 

Pripravujeme:

 • 3. školské testovanie z MAT a SJL v 9. ročníku

 • príprava žiakov na obvodné kolo Dejepisej a Geografickej olympiády

 • matematickú tímovú súťaž MatX

 • výchovný koncert
   

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria