Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 55 6744838
E-mailszsdneperska@gmail.com
WWW stránkawww.dneperska.edupage.org
ZriaďovateľDobrá škola, n.o.

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Ferenčák Peter0556744838 pferencak@pobox.sk
ZRŠMgr. Kydonova Júlia0915933938 kydonova@azet.sk
ZRŠMgr. Čeljusková Dagmar0556744838 dceljuskova@gmail.com
ZRŠIng. Mesarčová Jana0556744838 jmesarcova@gmail.com
Vedúca ŠKDMgr. Pachingerová Monika0556744838 Monika.Pachingerova@gmail.com
Vedúca ŠJMaximová Petra0556743631 petra.maximova@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr,Pachingerová Monika0556744838
pedagogickí zamestnanciMgr.Grúsová Lívia0556744838
nepedagogický zamestnanecNováková Jozefína0556743631
zástupcovia rodičovMoravská Adriana 
 Ing.Hrubá Miriam 
 Szedáková Gabriela 
zástupca zriaďovateľaRNDr.Bosák Dušan0905654490
 Ing.Madárová Zuzana,Phd. 
 Michaela Grocká0556744838
 Mgr. Melichová Ingrid 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ ŠKDMgr. Pachingerová MonikaŠKD 
MZ 1.st.Mgr. Polačková JanaMAT, VYV, TEV, HUV,ETV, PRI 
PK SJLMgr .Polyaková AlicaSJL 
PK MATMgr. Staňová KatarínaMAT, FYZ, CHE, INF 
PK prírodov.predm.Mgr. Zaťovičová-Pčolinská JanaBIO, GEG 
PK výchovMgr. Timárová IvetaVYV, TSV, HUV, VUM, TEH, SEE, THD 
MZ 1. stMgr. Pastulová DagmarSJL, PVC, VLA, DRA, IFV, PRV 
PK dejepisMgr. Halčáková AdrianaDEJ, OBN, ETV, NBV, PUB 
PK CJPaedDr. Kulhová GabrielaANJ, NEJ, FRJ 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 504

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43333223225
počet žiakov774963646933396941504
z toho ŠVVP2  24236524
z toho v ŠKD734659415    224

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 86 / 43 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 78 / 41 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4 / 2 dievčat

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.ročGym 4.ročSOŠInéSpolu
prihlásení209831272
prijatí107831270
% úspešnosti100%78%100%100%100%97%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFJ2FYZGEGHUVCHEIFVINFKAJMATNBVNJ2
I.A            1  
I.B            1  
I.C            1  
I.D            1  
II.A1,12         1,18 1,06  
II.B1,06         1,06 1,24  
II.C1,07         1 1,07  
III.A1,25         1,3 1,25  
III.B1,2         1,1 1,5  
III.C1,17         1,04 1,22  
IV.A1,57        1,29  1,76  
IV.B1,19        1  1,29  
IV.C1,18        1,09  1,23  
V.A1,541,711,33   2,081  1,13 2  
V.B21,681,73   2,091,14  1,18 1,77  
V.C1,431,391,43   1,911  1,22 1,78  
VI.A2,222,562,5  2,332,391,28  1,44 2,39  
VI.B1,732,42,07  2,532,671,4  1,2 2,67  
VII.A1,772,321,95 1,82,322,141,142 1,05 2 1,4
VII.B2,061,942,17 1,672,061,891,111,83 1,17 2,33 1,17
VIII.A1,761,711,76  1,811,81 2,19 1,19 2,14 1,69
VIII.B1,831,782,09  22 2,22 1,26 2,13 2
VIII.C2,162,482,32  2,562,24 2,68 1,16 2,8 1,92
IX.A2,252,952,55 22,52,7 3,25  2,23,1 2,13
IX.B1,622,332,14 2,172,432,29 2,33  1,432,57 1,29

TriedaOBNOBVPDAPAJPUBPVORJ2SJLSPRTHDTSVVLAVUMVYV
I.A     1 11     
I.B     1 11     
I.C     1 11     
I.D     1 11     
II.A     1 1,181     
II.B     1,06 1,351     
II.C     1 11     
III.A  1,05    1,31  1,05  
III.B  1,05    1,451  1,2  
III.C  1,13    1,351  1  
IV.A  1,67    1,671  1,24  
IV.B  1,24    1,431  1,1  
IV.C  1,18    1,321  1,18  
V.A    1  2,08111  1,33
V.B    1,14  2,1411,091  1,23
V.C    1,09  1,74111  1,04
VI.A1,17      2,3911,171  1,06
VI.B1,4      2,33111  1,33
VII.A1,77     1,582,1811,091  1,32
VII.B1,72     1,672,28111  1,56
VIII.A1,86     1,632,1411,141 1,05 
VIII.B1,7     1,312,2211,131,05 1,04 
VIII.C1,96     1,62,6811,041,13 1 
IX.A1,65     2,183,051 1   
IX.B1,29     2,52,431 1   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A171601
I.B212100
I.C191900
I.D202000
II.A171700
II.B171700
II.C151500
III.A202000
III.B202000
III.C232300
IV.A212100
IV.B212100
IV.C222200
V.A232400
V.B222200
V.C232300
VI.A181800
VI.B151500
VII.A222200
VII.B181800
VIII.A212100
VIII.B232300
VIII.C252410
IX.A202000
IX.B212100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A17108663,88108663,8800,00
I.B21145669,33145669,3300,00
I.C19116961,53116961,5300,00
I.D2084742,3584742,3500,00
II.A17102560,29102560,2900,00
II.B17110064,71110064,7100,00
II.C1565243,4765243,4700,00
III.A20140170,05140170,0500,00
III.B202209110,452209110,4500,00
III.C23202688,09202688,0900,00
IV.A21182586,90182586,9000,00
IV.B2197746,5297746,5200,00
IV.C22171177,77171177,7700,00
V.A23197682,33197682,3300,00
V.B22157271,45157271,4500,00
V.C23178377,52178377,5200,00
VI.A18164391,28164291,2210,06
VI.B151570104,671570104,6700,00
VII.A22178581,14178581,1400,00
VII.B182599144,392596144,2230,17
VIII.A212351111,952346111,7150,24
VIII.B232649115,172649115,1700,00
VIII.C254872194,884838193,52341,36
IX.A203492174,603470173,50221,10
IX.B212999142,812991142,4380,38

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úspešnosť za SRRozdiel úspešnosti školy oproti národnému priemeru
Testovanie 5 SJL6767,762,8+4,9
Testovanie 5 MAT6776,864,7+12,1
Testovanie 9 SJL415863-5
Testovanie 9 MAT4153,355,9-2,6

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43333223225
Telesná a šport. výchova22222222218
Matematika 1.-9.44445545641
Anglický jazyk 1.-9.22333333325
2. cudzí jazyk 3.-9.      2215
Slovenský jazyk a literatúra98775545656
Fyzika     21227
Chémia      2226
Biológia    222219
Dejepis    122139
Geografia    2222210
Informatika 1112111 8
Informatická výchova          
Občianska náuka     11114
Výtvarná výchova 1.-9.2222211  12
Hudobná výchova 1.-9.1111111  7
Svet práce          
Technika    1111 4
Pracovné vyučovanie  11     2
Výchova umením       1 1
Prosociálna výchova    1    1
Konverzácia v ANJ        11
Prírodoveda  22     4
Vlastiveda  11     2
Dramatická výchova   1     1
Prvouka12       3
Náboženská/Etická výchova1111111119

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka4772
Bežných tried2142722
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu2550424

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP31153115
DPP4141
Znížený úväzok1215,440,45
ZPS1101,45
Na dohodu110,131,13

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04545
vychovávateľov088
asistentov učiteľa011
spolu05454

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška11
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  
funkčné  
funkčné inovačné  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeobvodné kolokrajské koloceloštátne kolomedzinár. kolocelomestské kolo
      
      
I. stupeň      
      
Slovenský jazyk      
Hviezdoslavov Kubín      
Veronika Počatková, 4.B 1. m3. m   
      
Matematika      
Matematická pytagoriáda     
Martin Jenčík, 4.B6. m (úspešný riešiteľ)    
Auqi Sun, Karolína Elizabeth Zábojová, 4.C7.-12. m (úspešní riešitelia)     
      
Klokanko     
Laura Behunová, 2.C (školský šampión)  úspešní riešiteľ  
Matej Glončák, Peter Šimanský, 1.D  úspešní riešitelia  
Lukáš Húdek, 3.C, Nina Horváthová, Martin Jenčík, Krištof Polačko, 4.B  úspešní riešitelia  
Filip Ivančo, Gregor Polačko, 1.B, Karla Kroková, 2.C  úspešní riešitelia  
      
Hudobná výchova      
Dominikova vianočná pieseň (celomestská súťaž)      
Daniela Rendeková, 4.B    zlaté pásmo
Tamara Blaževská 3.A    strieborné pásmo
Viktória Ferenčáková 3.C    strieborné pásmo
      
Slávik Slovenska     
Šimon Kišiday 1.B3.m    
      
Talent show     
TANEC     
Veronika Počatková, Soňa Sedláčeková, 4.B    1. m
Sára a Nella Kertésové, 4.C    2. m
Karolína Zábojova, Jiaqi Sun, 4.C    čestné uznanie
Daniela Rendeková, Natália Furinová, 4.B    čestné uznanie
Sofia Strassburgerová, Laura Šimová, 4.B    čestné uznanie
Noemi Vašigová, 3.C    čestné uznanie
Barbota Handzoková, 2.C    čestné uznanie
HRA NA NÁSTROJ     
Matej Adam 3.B    čestné uznanie
Daniela Rendeková, 4.B    čestné uznanie
Laura Behunová, 2.C     čestné uznanie
RECITÁCIA     
Nina Nepšinská, 2.C    2. m
František Adam, 3.B    3. m
Karla Kroková, 2.C    čestné uznanie
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ     
Rebeca Szilassyiová, 4.B    1. m
Vanesa Vargová, 4.B    2. m
Nina Nepšinská, 2.C    čestné uznanie
      
Výtvarná výchova     
"Život na košickom hrade"     
Sebastián Juhás, 4.C    3. m
      
"Môj najkrajší sen" krajská súťaž     
Sebastián Juhás, 3.C 3. m   
     
Telesná výchova      
Malý futbal McDonald Cup      
Tomáš Palenčár, Peter Zahumenský (4.A), Nina Horváthová, Krištof Polačko, Patrik Szedák (4.B) Alex Vnenčák, Jakub Biško, Martin Biško Samuel Megyesi, Jiaqi Sun (4.C) 2. m    
      
Prehadzovaná     
Martin Jenčík, Patrik Szedák, Krištof Polačko, 4.B Pavol Hojnoš, Jiaqi Sun, Sára Parkanská, 4. C 1. m4. m   
      
II. stupeň     
Matematika      
Pytagoriáda      
Michal Dlabaj, 7.B3. m     
Samuel Jeník (4.-5.m), Viliam Fekete (10.m), Rastislav Hrubý (13.m), Timotej Vaľovský (29.-30.m), Daniel Paľa (35.m) 5.B Roman Virág (4.-5.m), 5.A, Ema Macichová (29.-30.m), 5.C Natália Miškovičová (12.m), 6.A Dávid Pundžák (10.-13.m), Dana Semancová (22.m), 8.A Lukáš Boguský (14.m), Erik Lazár (18.m) 8.B úspešní riešitelia    
     
Matematická olympiáda /obvodové kolo/      
Rastislav Hrubý, 5.B 1. - 5. m    
Samuel Jeník, Michal Katriňák, 5.B, Ema Tomková, Veronika Kušnírová, 5.C Alexandra Pastulová, Oliver Mikuľák, 6.A Adela Horváthová, 7.A, Dana Semancová, 8.Aúspešní riešitelia    
     
MAMUT /regionálna súťaž/      
Viliam Fekete, Samuel Jeník, 5.B, Ema Macichová, Barbora Pundžáková, 5.C    8. m (úspešní riešitelia)
     
Lomihlav /regionálna súťaž/      
Lukáš Boguský, Erik Lazár, 8.B, Adela Horváthová, 7.A, Michal Dlabaj, 7.B     8. m (úspešní riešitelia)
     
Liga 4x4 /celomestská súťaž/      
Petra Kőtelesová, 5.A, Ema Tomková, 5.C, Samuel Jeník, Michal Katriňák, 5.B     3. m
     
Matematický expres /medzinárodná súťaž/      
Adela Horváthová, 7.A, Michal Dlabaj, 7.B Lukáš Boguský, Erik Lazár, 8.B    8.m 157. m (SR + ČR) 15. m v kategórii 8. ročník (v SR + ČR) 
      
IQ olympiáda     
Jozef Balog, 7.B Erik Lazár, 8.B úspešní riešitelia   
      
Purple Comet     
Adela Horváthová, 7.A, Michal Dlabaj, 7.B Lukáš Boguský, Erik Lazár, 8.B    166 m. (zo 498 tímov, na SR 6. m) 
      
Slovenský jazyk      
     
Šaliansky Maťko      
Andrea Kaššaiová, 6.B2. m    
     
Dobšinského Košice      
Andrea Kaššaiová, 6.Bcena Matice slovenskej   
     
Hviezdoslavov Kubín /okresné kolo/      
Monika Rusinková, 5.A2. m    
      
Olympiáda zo SJL     
Tamara Štofková, 9.Búspešný riešiteľ    
      
Kukučínová literárna Revúca     
Tamara Štofková, 9.B  zlaté pásmo  
Margaréta Kuľbagová, 9.B  bronzové pásmo  
Daniela Čechová, 9.A  bronzové pásmo  
     
Biológia      
Biologická olympiáda      
Kategória E      
Botanika     
Alexandra Válentová, 7.B3. m    
     
Geológia      
Erik Lazár, 8.B1. m2. m   
     
Zoológia      
Terézia Ferenčáková, 5.C1. m5. m (úspešný riešiteľ)   
Sarah Mitrušková, 5.C2. m7. m (úspešný riešiteľ)   
      
Chémia      
Chemická olympiáda      
Daniela Hudáková,9.B 6. m (úspešný riešiteľ)    
Barbora Petrušová, 9.B 8. m (úspešný riešiteľ)    
     
Náboj JUNIOR /medzinárodná súťaž/      
Miriam Melišová, Dominika Pavuková, Dávid Pundžák, Dana Semancová, 8.A   úspešní riešitelia 
     
Dejepis      
Dejepisná olympiáda      
Michaela Moravská, 8.C1. m 7. m (úspešný riešiteľ)   
Jerguš Halčák, 8.C2. m 16. m (úspešný riešiteľ)   
Natália Barnová, 7.B3. m     
Alexandra Válentová, 7.Búspešný riešiteľ    
Oliver Mikuľák, 6.Aúspešný riešiteľ    
Patrik Horváth, 6.Aúspešný riešiteľ    
Tamara Štofková, 9.Búspešný riešiteľ    
      
Geografia     
Geografická olympiáda      
Samuel Jeník, 5.B1. m     
Ema Macichová, 5.Cúspešný riešiteľ    
Anna Kocúrová, 8.A úspešný riešiteľ    
     
Anglický jazyk      
Olympiáda v Anglickom jazyku     
Jozef Balog, 7.B8. m (úspešný riešiteľ)     
Anna Bukusová, 8.A4. m (úspešný riešiteľ)    
     
Hudobná výchova      
Slávik Slovenska      
Ema Macichová, 5.C1. m    
Klára Geletková, 8.B1. m    
      
Košice star 2017 /celomestská súťaž/      
Kamil Kuľbaga, 8.C    3. m
     
Matičný festival     
Kamil Kuľbaga, 8.C    2. m
Jozef Balog, 7.B    3. m
Adela Horváthová, 7.A    čestné uznanie
Klára Geletková, 8.B    čestné uznanie
      
Talent show /obvodné kolo/      
Spev      
Emma Moničová, 7.A    1. m
Kamil Kuľbaga, 8.C    3. m
     
Náboženská výchova      
Jozef Balog, 7.B Dávid Pundžák, 8.A, Kamil Kuľbaga, 8.C3. m    
      
Telesná výchova      
Atletika     
Gréta Figurová, 8.C2.m (hod kriketovou loptičkou)    
Michal Capcara, 9.A3.m (beh na 60 m)    
Tomáš Bodnár, 9.B3.m (beh na 300 m)    
      
Futbal mladší žiaci     
Richard Dura, Rastislav Hrubý, Oliver Poľa (5.B) Hugo Haverla, Hugo Schnitzer (6.B) Miroslav Telepčák, Samuel Medve, Daniel Roháč (7.A)1. m5. m   
      
Prehadzovaná - staršie žiačky     
Viktória Boháčová, Ema Lukáčová (8.B) Ella Feketeová, Gréta Figurová, AnnaMária Hojnošová, Ema Kiráľová, Martina Mischurová, Michaela Mühlová Alexandra Sačuriová, Sofia Strenk, Natália Thótová1. m    
      
Futbal - O pohár starostky mestskej časti Jazero     
Matej Gonda, Samuel Medve, Adrián Zbur (7.A) Dominik Horváth (7.B) Kamil Kobilic (8.A), Alex Kelišek (8.B), Dávid Poľak (8.C)     1. m

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Naši žiaci počas školského roka boli zapojení do nasledujúcich projektov:

Detský čin roka, Škola priateľská k detom - v rámci tohto projektu sme spolupracovali s UNICEF.

Škola podporujúca zdravie, celoslovenské projekty Hravo ži zdravo, Viem, čo zjem a celonárodný projekt Červené stužky.

Pre rodičovskú verejnosť a pre záujemcov sme otvorili bránu našej školy počas Dňa otvorených dverí. Naším cieľom bolo umožniť rodičom, starým rodičom, záujemcom pozrieť si dieťa priamo počas vyučovacej alebo výchovnej činnosti. Okrem toho sme im ukázali iné aktivity detí, ktorým sa venujú v škole alebo počas krúžkovej činnosti.Samozrejme rodičia nás môžu navštíviť aj bez pozvania, škola je pre nich vždy otvorená.

Zo školských aktivít by som spomenul Tekviciádu, na ktorej sa zúčastňujú deti so svojimi rodičmi ale aj starými rodičmi a venujú sa vyrezávaniu tekvíc, ktoré potom niekoľko dní zdobia priestory našej školy pred odchodom na jesenné pázdniny.

Veľmi populárna je aj Imatrikulácia žiakov 1.ročníka, ktorá sa uskutočňuje začiatkom októbra, na ktorej naši najstarší žiaci uvádzajú do života školy našich najmladších.

V tomto školskom roku sme pre žiakov MŠ pripravili akciu Pečieme s Mášou, kde si deti okolitých materských škôl navštevujúce prípravku mohli upiecť svoj vianočný perník, zahrať sa a stretnúť sa s obľúbenou rozprávkovou postavou Mášou.

Veľkej obľube sa tešia aj akcie ako sú: Šarkaniáda,Malá školská olympiáda, Farebný týždeň, Rozlúčka so šlabikárom, Mikulášska burza ,Experimentáreň - prírodovedné popoludnie pre žiakov 1.stupňna pripravené staršími žiakmi a učteľmi prírodovedných predmetov.

Prezentáciu na verejnosti považujeme za dobrú príležitosť ukázať rodičovskej ale aj širšej verejnosti, akých šikovných žiakov má naša škola.

Naši žiaci pravidelne vystupujú v predvianočnom období na našom jazerskom sídlisku, ale aj v rámci mesta.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

Projekt " Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v SZŠ Dneperská 1, Košice"

Moderné vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety - národný projekt

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s elektronic. testovaním - národný projekt

Hovorme o jedle- zvýšiť povedomie detí o zdravej výžive - národný projekt

AMV- projekt zameraný na aktualizáciu metód výchovy žiakov - národný projekt

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2017/ 2018 bola na našej škole dňa 21.03.2018 vykonaná tematická inšpekcia zameraná na zistenie stavu zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole. Inšpekciu vykonala školská inšpektorka: Mgr. Eva Zaputilová, ŠIC Košice.

Inšpekčný orgán vo svojom záverečnom hodnotení zhodnotil, že školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ boli v kontrolovaných skupinách dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Mareriálno-technické vybavenie školy pre výchovnovzdelávací proces je v súlade s požiadavkami a normami.Sú zriadené odborné učebne FYZ, CHE, PCP a BIO.

Odborné vyučovanie zabezpečujeme aj v školskej dielni a v cvičnej kuchyni. Pre žiakov školského klubu detí je zriadená herňa.

Telesnú výchovu realizujeme v 2 telocvičniach ,v relaxačnej miestnosti a starší žiaci môžu využívať aj školskú posilňovňu. V prípade priaznivého počasia v jarnom, letnom a jesennom období na školskom ihrisku, niektoré telovýchovné aktivity zabezpečujeme na multifunkčnom ihrisku v blízkosti školy v spolupráci s MUMČ Nad Jazerom.

Plavecký výcvik našich žiakov sme v tomto školskom roku prvý krát realizovali v rámci ŠVP.

Žiaci našej školy sa stravujú v školskej jedálni, ktorú spravuje naša škola.

Nákup učebných pomôcok realizujeme podľa požiadaviek pedagógov a podľa ponuky na trhu. Vybavenie školy učebnými pomôckami je vyhovujúce.

V škole funguje relaxačná miestnosť pre potreby ŠKD, na relaxáciu žiakov, zamestnancov aj pre prácu krúžkov. Modernizáciu výchovnovzdelávacieho procesu sme podporili vybavením mutimediálnych učební ( interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook..}

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

VVP je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch:

1. Dotácie zo štát. rozpočtu na žiakov - v zmysle normatívneho financovania na žiakov

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy

4. Financie získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb v zmysle zákona o 2% z dane pre neziskové organizácie

5. Dotácie od Magistrátu mesta Košice na nähradu režijných nákladov spojených s prevádzkou ŠKD a stravovaním žiakov do 15 rokov

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovnovzdelávacie ciele vytýčené v pláne práce školy na príslušný školský rok boli priebežne splnené vo všetkých ukazovateľoch. Vo výchovnovzdelávacom procese sme venovali maximálnu pozornosť rozvoju kľúčových spôsobilostí , ktoré sme si vytýčili v školskom vzdelávacom programe:

- spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa

- spôsobilosti sociálno - komunikačné

- spôsobilosti občianske, sociálne a personálne

- spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- spôsobiosť uplatňovať zásady matematického myslenia a základné schopnosti v oblasti vedy a techniky a spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti. Pri záverečnom hodnotení školského roka sme mohli koštatovať splnenie naplánovaných úloh, ale nie sme spokojní so všetkými ukazovateľmi. Niektoré výsledky našich žiakov nepovažujeme za dostačujúce, práve týmto problémovým otázkam mienime venovať viac pozornosti v budúcom školskom roku.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Cieľom našej školy je neustále zvyšovať kvalitu vyučovaia a formovať osobnosť žiaka. Výchovu a vzdelávanie našich žiakov zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia a vychovávatelia. Od 1. roč. vyučujeme anglický jazyk a výuku ďalšieho jazyka zabezpečujeme podľa požiadaviek žiakov a rodičov.

Veľmi dobré výsledky dosahujeme vo vyučovaní prírodovedných predmetov, cudzích jazykov, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy. Hlavným našim cieľom je pripraviť našich žiakov na úspešné pokračovanie na jednotlivých typoch stredných škôl. Tento cieľ sa nám darilo plniť aj v tomto školskom roku.

Pozitívne hodnotíme aj činnosť školského klubu detí. Jeho aktivity významnou mierou prispievajú ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na 1.stupni .

Za uplynulé roky sme svojou prácou a snahou vytvorili školu , ktorá je plná ľudskosti a osobného prístupu k žiakom.

V našej práci sa nám darí aj vďaka kvalitnej spolupráci s rodičmi.

Dnes má naša škola vysokú dôveru nielen v rámci nášho sídliska ale aj v rámci celého mesta.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické požiadavky pre zabezpečenie prevádzky školy a výchovno-vzdelávací proces sú zabezpečné v súlade s požadovanými normami.

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodinou má výrazný vplyv na školskú úspešnosť žiakov, zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania.

Rodičia so školou pravidelne spolupracujú, prichádzajú na konzultácie s vyučujúcimi, prípadne prichádzajú na základe predvolania.

Spolupracujú s triednymi učiteľmi pri zabezpečovaní podujatí v rámci triedy ale pomáhajú aj pri organizácii a realizácii mimoškolských aktivít.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy s rodinou má výrazný vplyv na školskú úspešnosť žiakov. Dobrá vzájomná spolupráca zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania a zvyšuje študijnú výkonnosť žiaka. Spoluprácu s rodičmi budujeme na báze rovnocenného partnerstva, ako možnosti získavania spätnej väzby o kvalite školy.

Od rodičov vyžadujeme pravidelnú spoluprácu, stretávame sa s nimi minimálne 1x mesačne prostredníctvom konzultačných dní alebo formou triednych stretnutí. Uskutočňujeme dni otvorených dverí, ale rodičia a záujemcovia o školu, môžu školu kedykoľvek navštíviť a pozrieť si jednak interiér školy ale aj vyučovacie hodiny.

Pre rodičov pripravujeme rôzne aktivity, na ktoré sú prizývaní ( imatrikulácia, besiedky, dramatizácie- vystúpenie jednotlivých tried, karneval,rozlúčka so šlabikárom a pod.)

Spolupráca s inými subjektmi, ciele spolupráce:

Mestská polícia - preventívne programy

múzeá, knižnice - exkurzie a podujatia pre žiakov

CVČ- zabezpečovanie krúžkovej činnosti - SCVČ, Galaktická, environmentálna a ochranárska problematika - CVČ

Domček, súťaže - CVČ Popradská

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Materské školy - poskytovanie informácií na zabezpečenie bezproblémového prechodu detí do školy

Prírodovedecká fakulta UPJŠ- poskytovanie cvičných učiteľov pre prax budúcich učiteľov

Záver

Vypracoval: Mgr. Peter Ferenčák

V Košiciach, 24.9.2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.9.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria