• Pomoc pre nášho Sebastiánka

  Ani sme nevedeli, akú symboliku má pre nás tohtoročný Deň narcisov, počas ktorého pomáhame aj my onkologickým pacientom prostredníctvom zbierky. Takáto ťažká chvíľa navštívila aj nášho drahého kamaráta a spolužiaka zo IV. C Sebka Juhása. Sebko bojuje s veľmi vážnym ochorením a leží v nemocnici po operačnom zákroku. Čítajte VIAC - TU KLIKNITE. Číslo účtu pomoci nájdete TU - KLIKNITE

 • Testovanie PISA 2018

  Vybraní žiaci 9. ročníka sa 17. apríla zúčastnia medzinárodného výskumu PISA, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. Prvoradou úlohou štúdie PISA je: získať objektívny obraz o úrovni školstva v konkrétnej krajine; poskytnúť spätnú väzbu o úrovni vzdelávania v zúčastňujúcich sa krajinách; porovnať úroveň vzdelávacieho systému s inými krajinami; podnietiť prijatie opatrení na zefektívnenie vzdelávania; inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z iných krajín. Školy a žiaci vybraní do testovania PISA majú príležitosť spolupodieľať sa na skvalitňovaní systému vzdelávania na Slovensku. Informácie pre rodičov: informacny-letak-pisa-2018.pdf

 • Slávik Slovenska 2018

  V stredu 4. apríla 2018 sa v popoludňajších hodinách ozýval v našej škole spev. Najlepší speváci z každej triedy od prvého po deviaty ročník sa stretli, aby súťažili v speve ľudových piesní. Konalo sa školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Výkony súťažiacich boli naozaj obdivuhodné, osobitnú pochvalu si zaslúžia najmä naši prváčikovia, ktorí bojovali s obrovskou trémou, ale nakoniec to všetci úspešne zvládli. Kliknite na VIAC a pozrite si celkové výsledky súťaže:

  1. kategória 1.-3. ročník: 
  1. miesto: Šimon Kišiday 1. B
  2. miesto: Laura Huňadyová 1. C
  3. miesto: Viktória Ferenčáková 3. C
  4. miesto: Stefi Horváth 1. B

  2. kategória 4.-6. ročník: 
  1. miesto: Ema Macichová 5. C
  2. miesto: Terézia Ferenčáková 5. C
  3. miesto: Sára Kertésová 4. C
                   František Adam 4. B

  3. kategória 7.-9. ročník:
  1. miesto: Klára Geletková 8. B
  2. miesto: Adela Horváthová 7. A
  3. miesto: Emma Moničová 7. A
                   Katarína Poláková 8. A

 • Chemická olympiáda

  Už od januára sa naše deviatačky Daniela Hudáková a Barbora Petrušová úspešne pasovali so zadaním najprv domáceho, potom aj školského kola chemickej olympiády. Ich snahu treba oceniť najmä preto, že príprava na okresné kolo prebiehala súbežne s prípravou na Testovanie 9, čo je pre deviatakov najväčšia skúška. Dva dni po testovaní, 23. marca 2018, sa uskutočnilo okresné kolo tejto súťaže. Za organizátorov prevzala na seba povinnosti hostiteľov ZŠ Staničná v Košiciach. Súťaž prebiehala v dvoch kolách, v absolvovaní praktickej a teoretickej časti. Vzhľadom k tomu, že viacerí účastníci mali rovnaký počet bodov, môžeme sa tešiť z pekného 6. miesta Danielky a 8. miesta Barborky. Dievčatám blahoželáme a želáme ešte mnoho iných úspechov.

 • Rubikova kocka – školská súťaž v skladaní

  V pondelok 19. marca si 10 najlepších skladačov z našej školy vyskúšalo rýchlosť svojich prstov v skladaní tohto známeho hlavolamu. Úlohou súťažiacich bolo zložiť kocku 3x3x3 v čo najkratšom čase. Súťaž prebiehala v troch kolách. V každom z nich bola kocka zamiešaná inak, pričom o konečnom poradí rozhodol priemerný čas zloženia zo všetkých kôl. Absolútnym víťazom sa stal Aoqi Sun zo IV. C triedy, ktorý Rubikovu kocku dokáže poskladať za 29 sekúnd. Veľký obdiv spolužiakov i vyučujúcich si však zaslúžia všetci účastníci súťaže: 6 štvrtákov, 3 piataci a 1 siedmak. Ich časy sa pohybovali väčšinou do dvoch minút. Odmenou za ich fantastické výkony im boli sladkosti, jednotka do matematiky a žiakov na stupňoch víťazov potešili kocky 2x2x2. O bezproblémový priebeh súťaže sa starali aj dievčatá z VIII. A i VIII. B triedy, ktoré spoľahlivo merali časy všetkých skladaní. Ak bude o súťaž záujem, plánujme ju zorganizovať aj o rok. Tí z vás, ktorým sa zatiaľ kocku nedarí poskladať celú, skúšajte naďalej. Ako motiváciu vám ponúkame nasledujúce video. https://www.youtube.com/watch?v=yr4qKj0Xa8Q
  Výsledkovú listinu zo súťaže si môžete pozrieť tu: kocka__2018_vysledky.pdf 

 • Biblická olympiáda

  „Nielen z chleba žije človek...“
  Aj v tomto školskom roku sa 22. marca žiaci našej školy zúčastnili okresného kola biblickej olympiády. Súťažné družstvo v zložení Dávid Pundžák VIII. A, Kamil Kuľbaga VIII. C a Jozef Balog VII. B obsadilo v konkurencii deviatich škôl veľmi pekné 2. miesto. Chlapci museli preukázať dostatočné vedomosti z knihy Genezis a z Markovho evanjelia. Blahoželáme a tešíme sa, že aj medzi našimi žiakmi je záujem o štúdium a poznávanie Božieho slova.

 • Okresné kolo Pytagoriády

  Počas dvoch marcových dní bojovalo 26 našich žiakov zo 4.-8. ročníka o čo najlepšie umiestnenie na okresnom kole Pytagoriády. Najväčšiu radosť nám urobil Miško Dlabaj zo VII. B triedy, ktorý svoje nadšenie a dlhoročný záujem o matematiku premenil na perfektné 3. miesto. Úspech teší o to viac, že v kategórii 7. ročníka bola úspešnosť iba 8 %, teda 4 žiaci zo 46 súťažiacich. Z 8 štvrtákov sa podarilo úspešne popasovať s náročnými úlohami iba 3 z nich: Martinovi Jenčíkovi, Karolínke Zábojovej a Aoqi Sun. Z 9 piatakov sa zaradili medzi úspešných riešiteľov: Samko Jeník a Roman Virág (pri zhodnom počte bodov im patrí 4.–5. miesto), Vilko Fekete, Rasťo Hrubý, Emka Macichová, Timotej Vaľovský a Daniel Paľa. V šiestackej kategórii úspešne reprezentovala našu školu Natálka Miškovičová zo VI. A. Veľmi dobre sa darilo ôsmakom. Z 5 postupujúcich sa stali úspešnými riešiteľmi 4: Dávid Pundžák a Danka Semancová (obaja z VIII. A) a Lukáš Boguský a Erik Lazár (obaja z VIII. B). Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za reprezentáciu školy. Prikladáme výsledkové listiny jednotlivých kategórií v našom okrese: 0318_vl_pyt_ke4.pdf

 • Ďalší mimoškolský úspech

  O tom, že naši žiaci sú šikovní nielen v školských laviciach, ale úspešní aj vo svojich záujmových aktivitách, sa presviedčame takmer každý týždeň. Veľmi nás to teší - veď zbierajú nielen jednotky ale aj medaily. Dňa 24. 3. 2018 náš žiak 5. B triedy Viliam Fekete získal v súťaži 2. kola Slovenskej ligy Taekwon-Do ITF v kategórii Tul nádherné 1. miesto! Jeho trénermi sú Ing. Stanislav Kica a Mgr. Veronika Balážová, pani učiteľka z našej školy. Vilkovi všetci blahoželáme a želáme mu veľa podobných úspechov! Je krásne mať šikovných žiakov!

 • Hviezdoslavov Kubín

  V mesiaci marec sa už tradične žiaci chystajú na prednes poézie a prózy. Spolu so svojimi učiteľmi listujú v knihách slovenských i zahraničných, moderných i klasických autorov a hľadajú báseň alebo príbeh, ktorý by ich oslovil peknou myšlienkou, ktorú sa oplatí podať ďalej. Po prípravnej fáze, kde sa žiaci texty naučili naspamäť, prebehli triedne kolá súťaže. Víťazi postúpili do školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína. Aj tento rok sme sa tešili veľkému počtu žiakov, ktorí s nadšením predniesli naučené diela. Porota mala ťažkú úlohu, keď vyberala víťazov, lebo väčšina prednášajúcich má veľký potenciál na úspech. Prajeme preto všetkým, ktorí tento rok neboli úspešní, aby sa nevzdávali a už teraz hľadali pekné texty na nasledujúci rok. Tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do okresného kola. Držíme všetkým palce! Čítajte VIAC - celkové výsledky.

  Víťazi školského kola 2017/18:

  1. Kategória – poézia:

  1. miesto: František Adam 4. B

  2. miesto: Viktória Ferenčáková 3. C

  3. miesto: Natália Mirgusová 3. A

   

  1. Kategória – próza:

  1. miesto: Veronika Počatková 4. B

  2. miesto: Nina Nepšinská 2. C

  3. miesto: Karolína Zábojová 4. C

   

   

  1. Kategória – poézia:

  1. miesto: Ema Macichová 5. C

  2. miesto: Alexandra Radvanská 5. C

  3. miesto: Viktória Janečeková 5. C

   

  1. Kategória – próza:

  1. miesto: Monika Rusinková 5. A

  2. miesto: Andrea Kaššaiová 6. B

  3. miesto: Oliver Strenk 5. B

                   Viliam Vojčík 5. B

   

  1. Kategória – poézia:

  1. miesto: Dominika Imrišová 8. A

  2. miesto: Matej Gonda 7. A

  3. miesto: Klára Geletková 8. B

                   Jakub Sorger 8. C

   

  1. Kategória – próza:

  1. miesto: Ema Lukáčová 8. B

  2. miesto: Laura Šofová 7. A

  3. miesto: Miriam Melišová-Čugová 8. A

   

 • Finančná gramotnosť

  Celý rok prebiehajú na škole hodiny finančnej gramotnosti, ktoré vedú vyškolené lektorky. Do každého ročníka si pripravili okruh pojmov, ktoré by žiaci mali spoznať a pochopiť. Učenie prebieha formou sledovania krátkych príbehov a prezentácií a následnej praktickej činnosti žiakov na rôznych úlohách. Žiaci štvrtého ročníka sa zaoberali pojmami: príjmy a výdaje v domácnosti, vreckové, sporenie, nákup i reklamácia. Hovorili si, kde sa dá v domácnosti ušetriť, hravou formou dramatizovali reklamáciu poškodeného tovaru. V reklamných časopisoch hľadali tovar, ktorý mali na zozname a vyberali z nich najlacnejší. Hovorili si však aj o potrebe zvážiť cenu a parametre nakupovaného tovaru. Žiaci sa podeli aj so zážitkami s nakupovaním lacných vecí a obohatili sa navzájom vlastnými skúsenosťami.

 • Čítankovo

  Týždeň od 5. do 11. marca 2018 bol vyhlásený za týždeň slovenských knižníc. V našej škole sme preto vyzvali našich žiakov, aby navštívili knižnicu a vypožičali si nejakú zaujímavú knihu. Mnohí boli a doniesli ju aj do školy. Každá trieda 2.-4. ročníka sa mala možnosť zapísať do rozvrhu a navštíviť v tomto týždni naše Čítankovo. Potom nasledoval únik do ríše fantázie, kde sa žiaci stretli s literárnymi hrdinami svojich kníh a stali sa súčasťou ich príbehov. Čítanie kníh týmto nekončí, čakáme vás v Čítankove každý mesiac. Tak šup, šup do knižnice, vypožičať si ďalšiu zaujímavú knihu!

 • Dneperský čitateľský maratón

  Tento rok si pripomíname 190. výročie narodenia nášho najznámejšieho rozprávkara Pavla Dobšinského. Aby sme si uctili jeho pamiatku a podporili pozitívny vzťah k čítaniu u našich žiakov, 16. marca 2018 sme zorganizovali podujatie "Čitateľský maratón". Pri čítaní najkrajších rozprávok sa vystriedalo 173 žiakov  5.-8. ročníka. Práve uvedená aktivita je jedným z mnohých podujatí našej školy, ktoré majú viesť k zvýšenému záujmu našich detí o knihy a čítanie. Hlavným cieľom čitateľského maratónu je priviesť deti ku knihe, pretože pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha rozpoznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť a dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí.

 • IQ olympiáda

  Milí žiaci, aj v tomto školskom roku pre tých z vás, ktorí radi premýšľajú a bez veľkej námahy riešia logické úlohy, prichádza ďalší ročník celoslovenskej súťaže IQ olympiáda. Organizuje ju nezisková organizácia Mensa Slovensko v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a je určená žiakom 5.-9. ročníka. V minulom školskom roku sa do súťaže zapojilo 10 929 žiakov z celého Slovenska. Dvaja naši žiaci si vybojovali postup do regionálneho a jeden dokonca až do celoslovenského kola. Ak si chcete aj vy porovnať svoje zručnosti s deťmi na celom Slovensku, tak neváhajte a zaregistrujte sa na stránke súťaže www.iqolympiada.sk najneskôr do 31. 3. 2018. Na uvedenej stránke nájdete aj všetky potrebné informácie o súťaži. Tešíme sa na váš záujem i úspech.

 • Dejepisná olympiáda

  Ešte vo februári sa v CVČ Domino uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií školského kola – Patrik Horváth a Oliver Mikuľák, Natália Barnová a Alexandra Válentová, Michaela Moravská a Jerguš Halčák, Tamara Štofková a Matej Tokarčík. Naši žiaci úspešne zvládli okresné kolo a niektorí dosiahli aj vynikajúce umiestnenie. Natália Barnová sa umiestnila na treťom mieste v kategórii E, Jerguš Halčák na druhom mieste v kategórii D a našou najúspešnejšou reprezentantkou bola Michaela Moravská, ktorá s počtom bodov 93 z možných 100 vyhrala kategóriu D. Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a postupujúcim Michaele Moravskej a Jergušovi Halčákovi držíme palce v krajskom kole 22. 3. 2018.

 • Deň otvorených dverí

  Hovorí sa, že je „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“. A preto sme 22. februára otvorili dvere našej školy rodičom a ich budúcim prvákom. Aby videli... Mali možnosť zúčastniť sa na otvorených hodinách, stať sa súčasťou zaujímavých fyzikálnych a chemických experimentov, zahrať sa na malých remeselníkov či stráviť popoludnie v školskom klube detí. Rodičia mali možnosť nazrieť do každého kúta našej školy a mohli sa pýtať na všetko, čo ich ohľadom štúdia na Dneperskej zaujímalo. Hosťom sa patrí za návštevu poďakovať. Preto ďakujeme vám, milí rodičia, za návštevu. Máte skutočne šikovné deti. Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami počas zápisu prvákov.

 • Čaj s pánom riaditeľom

  Po roku pán riaditeľ opäť varil čaj a na ochutnávku pozval tradične prvákov. A aby neostalo iba pri čaji, tak mu čítali zo šlabikára. Áno, počujete dobre – naši prváci už vedia čítať! A – z Hupsovho šlabikára – čítali veľmi pekne. Pán riaditeľ sa dozvedel, ako ich šlabikárový kamarát Hups bojoval s bacilom, že ujo Zolo má kozu Lízu, aké hračky majú Lacko s Cilkou a čo sa stalo chlapčekovi Zlatkovi. No prosto, mnoho zaujímavých vecí. A čaj bol vraj výborný. A keďže sa uňho cítili veľmi dobre a pán riaditeľ mal z nich radosť, dohodli sa na ďalšom stretnutí. Ale už nie pri čaji – no na zmrzline! Ale pssst, to je zatiaľ tajomstvo. Viete, kvôli rodičom...

 • Prekonať prekážky nie je nemožné!

  Každý z nás má svoje sny a ambície. Niekto chce dosiahnuť úspech v matematike alebo v cudzom jazyku, iný v športe a ďalší sa vydá na umeleckú dráhu. Zdravý talentovaný človek má na to predpoklady a úspech sa dostaví. Horšie je to s hendikepovanými ľuďmi. Rôzne telesné postihy sú im často obrovskou prekážkou. O to viac si verejnosť cení ich výkony a v prípade výhry sa vyjadrujú všetci obdivne. Aj naša škola sa môže pochváliť úspechom žiaka, ktorý napriek svojmu hendikepu dosiahol na víťaznú priečku. Vilko Holenda, žiak 5. A, sa venuje netradičnému športu - lukostreľbe - aj napriek tomu, že má problémy so zrakom. V sobotu 17. 2. 2018 sa zúčastnil lukostreleckej súťaže v Spišských Vlachoch v kategórii olympijský luk - mladší žiaci. Bol posudzovaný a hodnotený spolu so zdravými deťmi a jeho výkon je fantastický - umiestnil sa na 3. mieste! Blahoželáme a sme hrdí! O týždeň ho čaká posledné kolo v Petržalke a v marci ide na majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe. Vilko strieľa špeciálnym dotykovým systémom pre nevidiacich a na Slovensku je prvý a zatiaľ jediný prakticky nevidiaci lukostrelec. To nie je všetko! Už teraz je v zimnom kempe, kde sa učí lyžovať s navádzačom. Hovoríte, že dosiahnuť úspech je nemožné? Túžba, vytrvalosť a vysoké nasadenie prekonajú všetky prekážky. Učme sa od takých žiakov!

 • Matematický expres

  V stredu 14. februára sa konal už 4. ročník internetovej online súťaže s názvom Matematický expres. Do súťaže sa zapojilo spolu 590 tímov z Českej i Slovenskej republiky. Súťažilo sa v šiestich kategóriách: 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník ZŠ, sekunda, tercia a kvarta OG. Našu školu reprezentoval štvorčlenný tím v zložení: Danka Semancová (VIII. A), Lukáš Boguský a Erik Lazár (obaja z VIII.B) a Miško Dlabaj (VII. B). Úlohy svojou náročnosťou prekračovali výkonový štandard. Ich riešenie si vyžadovalo najmä dobré logické myslenie a fungujúcu tímovú spoluprácu. Naši žiaci obsadili celkovo 157. miesto, v kategórii 8. ročník ZŠ si v konkurencii 61 tímov vybojovali 15. miesto, v Košiciach 3. miesto. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy i za hranicami Slovenska.

 • KARNEVAL na I. stupni

  Kedy to začne?“ „Nevieme sa dočkať!“ „Veľmi sa už tešíme!“ Takéto a mnohé iné otázky kládli naši žiaci v týždni, keď sa mal konať vytúžený karneval. A ten deň prišiel. Vo štvrtok 8. februára sa žiaci I. stupňa premenili na víly, princezné, tanečnice, vojakov, športovcov a iné rozprávkové bytosti. Ich radosť sa spontánne preniesla aj na pani učiteľky, ktoré si veselý karneval užívali a tešili sa spolu s deťmi. Vo farebne vyzdobenej telocvični sa to všetko začalo... Masky sa po triedach predstavili a tancom privítali. Nechýbal metlový, stoličkový a balónový tanec, kde najvytrvalejší súťažiaci získali sladkú odmenu. Najzaujímavejšie masky získali diplom a pekné ceny. Žiaľ, vyhrať nemôžu všetci... a ak ste nevyhrali, nevešajte hlavu, možno nabudúce! Spolužiakom výhru doprajte a tešte sa spolu s nimi. Veľké poďakovanie patrí rodičom, ktorí ste pri výrobe masiek strávili určite veľa času. Ste skvelí a výsledok bol preto fantastický. Spokojné, veselé, usmiate deti sú pre nás najväčšia odmena a ako počas tancovania kričali, že karneval je skvelý, najlepší a super… tak tohtoročný taký aj bol! Fotky si pozrite vo FOTOGALÉRII!

 • Pozvánka na súťaž

  Pre všetkých našich žiakov, ktorí si chcú vyskúšať rýchlosť svojich prstov, organizujeme v pondelok 19. marca súťaž v skladaní klasickej Rubikovej kocky. Je potrebné, aby sa záujemcovia o súťaž prišli zaregistrovať do kabinetu matematiky na 2. poschodí budovy našej školy najneskôr do pondelka 12. marca. Nutnou podmienkou účasti na súťaži je mať vlastnú Rubikovu kocku. Už teraz sa tešíme na všetkých talentovaných "skladačov". Za úspešné zloženie tohto mechanického hlavolamu ich okrem jednotky do matematiky čaká zaujímavá odmena a samozrejme aj obdiv ich učiteľov i spolužiakov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria