Koncepcia VMR a PREVENCIA

Plán práce koordinátora VMR a PREVENCIE

Plán práce na šk.rok 2019/2020  je aktuálne k nahliadnutiu u koordinátora prevencie sociálno patologických javov školy - Mgr.Monika Pachingerová.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria