Aktivity

Čo sme zažili v školskom roku 2018/2019

Medzinárodný deň hudby

1. októbra si pripomíname Medzinárodný deň hudby. Tento sviatok hudby sme sa rozhodli osláviť aj my v našej škole. Deti mali prísť v tento deň do školy „hudobne oblečení“ a „hudobne naladení“. Okrem toho sme pre deti pripravili Tvorivé dielne zamerané na výrobu jednoduchých hudobných nástrojov. A toto sú najtvorivejší a najoriginálnejší „hudobníci“ Dneperskej: Janko Mikloš 1. A, Patrik Liba 1. A, Tamarka Virágová 1. B, Ninka Šoltésová 2. D, Emka Kuzmová 2. D, Anička Chen 4. C, Krištof Polačko 5. B, Sebko Laczkó 5. C, Julka Luciková 6. B, Sára Parkanská 5. A. Najviac „hudobne naladená“ trieda v tento deň bola trieda 2. B. Ako to u nás 1. októbra vyzeralo si môžete pozrieť vo fotoalbume.


Cezpoľný beh

V utorok 2. októbra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v Cezpoľnom behu mladších a starších žiakov a žiačok ZŠ - okresné kolo. Za starších žiakov súťažili Alec Blága, Tomáš Cicoň a Kamil Kobilic. Kamil zo všetkých zúčastnených dobehol ako štvrtý. Za staršie žiačky nás reprezentovala Alexandra Pastulová, Olívia Kukľová a Simona Husťáková. Za mladších žiakov bežali Krištof Polačko, Jakub Biško a Daniel Brutovszky. Milým prekvapením boli naše mladšie žiačky a to Ema Kvokačková a Karin Sinsig, ktoré sa umiestnili na 3. mieste. Všetci podali skvelé výkony aj napriek nepriazni počasia, čo nás veľmi teší a držíme im palce aj v ďalších súťažiach.


Prváci v knižnici

Naši malí prváci si pomaly zvykajú na školu, na nových kamarátov i na pani učiteľky a vychovávateľky. Naučili sa pravidlá triedy i pekné sedenie pri písaní prvých čiar, dokonca už poznajú pár písmen. Vybrali do pobočky verejnej knižnice Jána Bocatia na našom sídlisku. Pani knihovníčka im ukázala, čo všetko v knižnici môžu nájsť a ako sa v knižnici majú správať. Nakoniec všetky tri triedy zložili test správneho člena knižnice a tak sa môžu prísť s rodičmi zapísať a získať čitateľský preukaz. Zároveň si vypožičali pekné knižky. Prajeme im veľa zaujímavých zážitkov pri knihách!


Cesta do praveku

Aj takto by sme mohli nazvať dejepisnú exkurziu, ktorú absolvovali naši šiestaci v utorok 25. septembra. Spolu s pani učiteľkami dejepisu navštívili kaštieľ a Archeopark v Hanušovciach nad Topľou. V podzemí barokového Veľkého kaštieľa sa nachádza expozícia Svet dávnych vekov, ktorá v sebe spája tradičnú prezentáciu originálnych archeologických nálezov s interaktívnymi doplnkami a trojrozmerným zobrazením jednotlivých období praveku až po novovek. Po prehliadke tejto expozície sa šiestaci presunuli do neďalekého Archeoparku, kde nemuseli len pozerať. Mohli dokonca na vlastnej koži zažiť život v inej dobe – mohli vojsť do pravekých obydlí, vykúšať prastaré nástroje, počúvať zvuk prvých hudobných nástrojov. A neobyčajný výlet do minulosti zakončili streľbou z luku a výrobou keramiky, náramkov či prstienkov. Domov sa vrátili obohatení o užitočné informácie, ktoré nepochybne využijú na hodinách dejepisu (a nielen tam).


Cesta nie je ihrisko

20. septembra k nám zavítala pani policajtka, ktorá pre nás pripravila zaujímavú prezentáciu o tom, že cesta nie je ihrisko. Žiaci prvých tried mali možnosť vypočuť si ako sa treba správať na ceste, názorne si to aj vyskúšali a preverili si svoje doterajšie vedomosti. Pani policajtka prostredníctvom obrázkov s hračkami priblížila žiakom svoje skúsenosti a prerozprávala čo sa smie a čo nesmie robiť na ceste. Žiaci mali možnosť klásť pani policajtke otázky a neostali bez odmeny – každý si domov odniesol nielen nové vedomosti ale aj malý darček v podobe hry pexeso.


Didaktické hry

Žiaci prvého stupňa zúčastnili didaktických hier v prírode pri jazere. Učitelia pripravili rôzne stanovištia, kde žiaci v skupinách riešili úlohy z oblasti zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, ochrany prírody a mimoriadnych životných situácii. Zopakovali si čísla, potrebné v prípade ohrozenia zdravia alebo života, nasadli do imaginárnej sanitky, bezpečne prešli trasu na kolobežke, previedli nevidiaceho kamaráta labyrintom, zašportovali si a trénovali svoju výdrž a zručnosť v športových disciplínach. Žiaci si pomáhali, povzbudzovali sa a po splnení úlohy získali žetóny, ktoré nakoniec zamenili za malú odmenu. Dúfajme, že mimoriadnych situácií, ohrozujúcich život, bude čo najmenej, ale ak sa vyskytnú, zachovajú žiaci chladnú hlavu a rozumne sa zúčastnia na ich riešení.


EKO-výlet

Výlet na Farmu sme absolvovali už druhýkrát. Veľmi sa nám tam páči, čaká nás tam kopec zábavy a vedomostí a na záver pochúťka - opekačka. Na farme sú parkurové koníky. No hlavne je tam farmár ujo Vlado, ktorý nás všeličo naučil: ako sa o ne správne starať, ako im čistiť stajne, ako ich správne osedlať. Koníky sú také isté živé stvorenia ako my, ľudia. Sú veľmi šikovné, zúčastňujú sa aj rôznych konských súťaží. Aj my sme si zasúťažili. Zvládli sme tri disciplíny - hod loptičkou cez kruhy, prechod cez prekážky s loptičkou na tenisovej rakete a vedomostnú úlohu. Všetci boli dobrí - všetci dostali diplom a cenu. Výlet sme ukončili opekačkou. Každý si v bohatom programe prišiel na svoje a domov sme sa vrátili plní pekných zážitkov.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria