Školský klub detí

Milí rodičia,

dovoľte, aby sme vám v skratke predstavili náš školský klub detí. Školský klub detí, alebo ako ho poznáte pod starším názvom družina, je mimoriadne školské zariadenie, ktoré sa mimo vyučovania  stará o výchovu žiakov našej Súkromnej základnej školy. Je to nádherná inštitúcia, ktorá ponúka vašim deťom možnosť oddychu, relaxácie, regenerácie i tvorivej činnosti po namáhavom dni v škole. Je miestom, kde by si v prvom rade malo vaše dieťa odpočinúť a využiť svoje individuálne zručnosti a danosti, aby sa zdokonalilo nielen vo vzdelávacej oblasti.

Školský klub detí sa riadi Vnútorným poriadkom ŠKD, ktorý vám je k dispozícii na tejto stránke. Riadime sa časovým harmonogramom a prosíme vás, milí rodičia, aby ste si tento harmonogram preštudovali a snažili sa o jeho dodržanie. Pomôžete tým nielen nám, ale hlavne svojim deťom.

V našom ŠKD pracuje v šk. roku 2019/2020  pracuje 11  vychovávateliek, ktoré sú vám k dispozícii každý deň v škole.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte sa na nás obrátiť, kontaktujte svoju p. vychovávateľku, alebo vedúcu školského klubu detí. Určite nájdeme spoločné riešenie na všetky vaše požiadavky. Našim spoločným cieľom je vychovať dieťa v človeka praktického a schopného, aby svoje poznatky vedel zúročiť v bežnom živote.

Prajeme vám úspešný školský rok 2019/2020 a tešíme sa na spoločné stretnutia s vami pri našich družinárskych aktivitách a akciách.

Mgr. Monika Pachingerová

vedúca ŠKD

 

        

I.ODDELENIE – p.Mgr. Svetlana Šimonová

II.ODDELENIE – p. Emília Mesárošová

III.ODDELENIE – p.Eleonóra Koláriková

IV.ODDELENIE – p.Mgr.Monika Pachingerová

V.ODDELENIE – p.Lucia Saksová

VI.ODDELENIE – p. Mgr.Beáta Havlová

VII.ODDELENIE – p. Dag

VIII.ODDELENIE – p. Michaela Slaninová

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria