Školská jedáleň

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA – Školská jedáleň – DNEPERSKÁ 1,

040 12 KOŠICE,  TEL. ŠJ: 055/6743631, TEL. SZŠ: 055/6744838

 

POKYNY PRE STRAVNÍKOV K OBEDOM "ZADARMO"

Dotácia na obed v sume 1,20 € bude poskytnutá vtedy, ak sa dieťa žiak, zúčastní minimálne na jednej vyučovacej hodine a odoberie obed.

Odhlasovanie zo stravy je možné cez EDUPAGE, TELEFONICKY alebo OSOBNE ŠJ maximálne do 8:00 hod. ráno.  

Ak dieťa ochorie má nárok na obed v prvý deň choroby odoberie rodič do obedára.

Rodič nesmie odoberať obed s obedárom počas ďalších dní choroby.

Tie deti, ktoré nemajú záujem o obedy nebude im poskytnutá dotácia.

Deti, žiaci ktorí majú zdravotné problémy /alergie, atď./ a nevyhovuje im školské stravovanie, sú povinní doložiť potvrdenie od lekára špecialistu gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.

Rodičom týchto žiakov, zriaďovateľ školy vyplatí dotáciu na stravu v sume 1,20 € prevodom na účet alebo v hotovosti.

Čipové karty: Každý stravník v našej školskej jedálni je povinný si zakúpiť čipovú kartu. Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50€.Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

Stravná jednotka:  
I. stupeň : 1,30 € (1,20 € dotácia  + 0,10 € rodič
)
II. stupeň:  1,30 € (1,20 € dotácia +  0,10 € rodič
)

Stravné sa bude uhrádzať 2 x za rok. Súčet pracovných dní bez prázdnin x 0,10 €.

V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať Školskú jedáleň.

Kontakt ŠJ:  tel. č. 055/6743631       Email: szssjdneperska@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria