Čo nás čaká

december

2. 12.              Deň boja proti AIDS – červené stužky – rozhlasová relácia                                                        
2. 12.              100 good pancakes – ŠKD ANJ                                                                  
2. 12.               Školské kolo Olympiády zo SJL                                                                 

2. – 6. 12.        Vianočná pohľadnica – informatická súťaž 2.- 4. roč.                                                               
3. 12.               Role play – školské kolo olympiády v ANJ pre žiakov 6. – 7. roč.                                                   
4. 12.               „Velkáči“ čítajú „malkáčom“ – ANJ divadlo študentov gymn. Futurum pre 1. D                              
4. 12.               Máša chystá Vianoce  (14:00 – 16:00)                                                                        
5. 12.               Návšteva RTVS – 1. D a 2. A                                                                                                    
5. 12.               Mikulášska burza (14:30 - 15:30)                                                                                           
5. 12.               Geografická olympiáda – školské kolo  (1. a 2. vyuč. hod.)                                                             
5. 12.               Sv. Mikuláš – rozhlasová relácia                                                                                                   
5. 12.               WEBINÁR pre učiteľov RUJ na ZŠ                                                                                              
6. 12.               Čakáme Mikuláša – 1. – 4. roč.                                                                                                
6. 12.               Dejepisná olympiáda – školské kolo (1. a 2. vyuč. hod.)                                                         
8. 12.               Návšteva hokejového zápasu                                                                                                          
9. 12.               Lampiónový sprievod – 16.00 – 1.D a 1.B                                                                                   
9. 12.               Šaliansky Maťko – školské kolo – 6. – 7. roč.                                                                                

10. 12.             Celé Slovensko číta deťom – projekt v Knižnici – 1. B                                                              
10. 12.             Pytagoriáda školské kolo - kategórie P3, P4, P5 (1. vyuč. hod.)                                                
11. 12.             Pytagoriáda – školské kolo - kategórie P6, P7, P8 (1. vyuč. hod.)                                                       11. 12.             Šaliansky Maťko – školské kolo – 2. – 5. roč.                                                                             
12. 12.             Cvičné školské testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL (9. A, 9. B)                                                    

12. 12.             JAZERSKÉ VIANOCE – účasť na vianočnom programe mestskej časti                               
12. 12.             WEBINÁR pre učiteľov RUJ na ZŠ                                                                                              
13. 12.             Výchovný vianočný koncert s filharmóniou – 2. stupeň
                                                           
13. 12.             Metodický seminár: Kniha Exodus                                                                                               
13. - 20. 12.    Vianočné besiedky a vianočné aktivity 1.- 4. roč.                                                                        
16. 12.             Odovzdanie výsledkov domáceho kola MO (5. – 9. roč. do 14.00)                                                 
16. 12.             Š
kolské testovanie deviatakov z MAT (1. a 2. vyuč. hod.)                                                              
16. 12.             Little bakery – ŠKD ANJ                                                                                                                 
17. 12.            
Majstrovstvá školy v Sudoku (14.00)                                                                                        
17. 12.             Návšteva štátneho divadla – Luskáčik 3. roč. – 10.30                                                                           18. 12.             Ukáž, čo vieš – prírodovedná súťaž 2. kolo - 3.- 4. roč.                                                                 
17. - 19. 12.     Spievanie kolied vo vestibule školy                                                                                         

18. 12.             Duševné zdravie a zdravý životný štýl – beseda CPPPaP PhDr. Trebuňák (8. roč)                  

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria