• Hýb sa Dneperská

  Hýb sa Dneperská

  Aj naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu. Rozhodla sa zrealizovať nápad na podporu pohybu pod názvom Hýb sa Dneperská. Počas celého týždňa prebiehali veľké prestávky v škole, na futbalovom ihrisku, kde sme každý deň predstavili žiakom učiteľa, ktorý sa aktívne venuje športu.  Každý z učiteľov si pre žiakov pripravil špecifickú rozcvičku.
  V pondelok to bola p. uč. Miroslava Ďurišová - bežkyňa. Vo voľnom čase sa venuje behu. Jeden jej tréningový beh je minimálne 10km. V tomto roku zabehla 42 km na Košickom  maratóne za 4 hodiny a 6 minút. Aj jej rozcvička sa niesla v bežeckom duchu: bežecká abeceda, rozbehanie, slalomový beh a niekoľko kôl okolo futbalového ihriska.
  V utorok si žiaci vyskúšali posilňovanie vlastnou váhou s pani učiteľkou Elenou Šimovou. P. učiteľka je majsterka sveta v silovom trojboji v  kategórii do 75 kilogramov s výkonmi drep 200 kg (svetový rekord v danej váhovej kategórii) a tlak na lavičke 100 kg, mŕtvy ťah 190 kg. A koľko je to tých 200kg? Približne 10 žiakov, ktorých by pani učiteľka dokázala dvihnúť. To sa dá dosiahnuť iba pravidelným tréningom.

  V stredu sa predstavila p. učiteľka Veronika Balážová - trénerka bojového umenia teakwondo. Reprezentuje nás na rôznych športových súťažiach a denne sa  venuje deťom ako trénerka. Žiaci si na rozcvičke mohli vyskúšať rôzne hmaty, výpady, zasúťažili si, kto v časovom limite urobí najviac výkopov nohou.
  Vo štvrtok zazneli tóny ľudovej hudby a p. učiteľka, folkloristka Ľubica Muchová predviedla tanečnú rozcvičku. P. učiteľka sa venuje folklórnemu tancu od malička a aktívne tancuje viac ako 20 rokov. Toho času je členkou ľudového súboru Omladina a reprezentuje krajinu v tanci doma, aj v zahraničí.
  V piatok si pre nás pripravila Airobic rozcvičku p. učiteľka Lucia Kondášová, ktorá na našej škole učí prvý rok a vedie tanečný krúžok. Spolu s dievčatami z tanečného krúžku predviedli jednoduché kroky a potom sa podľa vzoru na hudbu tancovalo 20 minút.
  Do rozcvičiek s pani učiteľkami sa aktívne zapojilo približne 260 žiakov. Poriadne sa pri tom zapotili a veríme, že ich naši učitelia motivovali a mnohí sa budú vo voľnom čase venovať niektorému z predstavených športov.

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda

  Babie leto a šarkany. Túto prekrásnu kombináciu ste mohli prežiť na každoročnej šarkaniáde. Po oblohe poletovali sova, motýľ, orol ale aj ryba, dokonca mimoň. Naši najmenší žiaci sa pokúsili oživiť svojich šarkanov a naučiť ich lietať. Zažili sme veselé popoludnie plné smiechu, behu a zamotaných nitiek. Takže o rok sa tu stretneme zas!

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Milión detí sa modlí ruženec

  V piatok 18. 10. 2019 sa aj žiaci našej školy na hodinách náboženskej výchovy spojili v modlitbe ruženca za jednotu a pokoj vo svete. Zapojili sa tak do celosvetovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, do ktorej sa v minulom roku zapojilo 69 krajín z celého sveta.
  Pomodlili sa  ruženec svetla na úmysel Svätého Otca – za misie a misijné povolania.
  Prostredníctvom tejto iniciatívy mohli  hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia deti, aby vyprosili pokoj a jednotu po celom svete.
  Slovami sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení".

 • Detský čin roka

  Detský čin roka

  Detský čin roka je projekt, v ktorom deti z celého Slovenska môžu písať o dobrých skutkoch, ktoré vykonali oni alebo ich kamaráti. Tento rok bol v kategórií Pomoc v rodine medzi 5 najlepších skutkov nominovaný aj príbeh našich dvoch žiakov - Vilka a Riška Holendovcov. Skutok, ktorý získa vo svojej kategórií najväčší počet hlasov bude vyhlásený za Detský čin roka 2019. Preto hlasujte:

  http://detskycin.ludialudom.sk/detskycinroka/bratia-si-navzajom-pomahaju-v-nelahkej-zivotnej-situacii/?fbclid=IwAR0legsxDP9n_ChkDT_b1V6EsgjGRpWJznFyalDAjULfsr1liQQ4hZ6oOF4  

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Zber papiera - vyhodnotenie

  Všetci viete, že u nás v škole prebiehal zber papiera. Ako vždy Dneperská zabojovala a vyzbierala skoro 14 tisíc kg papiera presne 13 991,1 kg.
  Triedy, ktoré doniesli najviac papiera:
  3. miesto: II. A – 861,31 kg
  2. miesto: IV. C – 888,5 kg
  1. miesto: II. C – 986,75 kg

  Medzi najlepších a najsnaživejších zberačov patria: Papcuňák Tomáš (II. A) – 615,36 kg papiera, Kučmová (IV. A) – 482,75 kg papiera, Ela Harbuľáková (III.C) – 412 kg papiera.

  Veľká vďaka patrí žiakom VII. B triedy, ktorí pomáhali pri zbere papiera a tiež bývalym deviatakom, ktorí prišli pomôcť. Dúfame, že počas ďalšieho zberu papiera toto ohromne číslo spoločnými silami prekonáme.

 • Divadelné predstavenie Kráska a netvor

  Pri príležitosti Roku slovenských divadiel sme sa 8. 10. zúčastnili so žiakmi 2. - 4. ročníka divadelného predstavenia Kráska a netvor v Historickej radnici mesta. Predstavenie pripravili herci Spišského divadla, ktorí upútali našich žiakov, krásnymi kulisami, kostýmami, hereckými výkonmi, vtipom ale aj hlavnou myšlienkou, kedy láska a krása srdca premôžu zlé čary. Kto nebol v divadle s nami, môže si pozrieť žiacke práce na nástenke, ktoré zachytávajú atmosféru zážitku.

 • Hýb sa Dneperská!

  Hýb sa Dneperská!

  Rozhýbme si všetky svaly,
  s učiteľmi, čo to dali.
  Vytrvalým športom žijú,
  aj nás k tomu motivujú.

  Každý deň v týždni od 14. 10. do 18. 10. sa žiaci 1. stupňa budú počas veľkej prestávky hýbať spolu s týmito učiteľmi: p. uč. Ďurišová, p. uč. Šimová, p. uč. Balážová, p. uč. Muchová a p. uč. Kondášová. Hyb_sa_Dneperska.pdf

 • Beseda s policajtkou

  Beseda s policajtkou

  Už aj malý prvák vie, čo je to nebezpečenstvo, disciplína alebo ako sa ma zachovať pri stretnutí s cudzími ľuďmi. O tom všetkom sa s našimi prvákmi prišla porozprávať pani policajtka. Spolu s ňou deti  riešili rôzne modelové situácie, hľadali riešenia a postupy. Vysvetľovala im pravidlá cestnej premávky, ako sa správať na ulici alebo ak ostanú doma bez rodičov. Zopakovali si dôležité telefónne čísla, porozprávali sa, ako postupovať pri nejakých nebezpečných situáciách. Deti spolu s pani policajtkou riešili aj rôzne zaujímavé a zábavné úlohy v pracovnom zošite Póla radí deťom, ktorý bol vydaný Policajným zborom Slovenskej republiky. Za odmenu deti dostali od pani policajtky maľovanky.

 • Prváci v knižnici

  Prváci v knižnici

  Naši prváci navštívili spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami knižnicu Nad jazerom. Teta knihovníčka ich privítala v kráľovstve kníh. Prváci sa naučili orientovať v knižnici, oboznámili sa so spôsobom vypožičiavania a vrátenia kníh, správaním sa ku knihám a pani knihovníčka im dovolila prezrieť si krásne detské knihy. Ako správni čitatelia sľúbili, že sa budú v knižnici slušne správať, s knihami opatrne zaobchádzať a prídu si knihy aj s rodičmi vypožičať.

 • Medzinárodný deň hudby – s hudbou je všetko ľahšie

  Medzinárodný deň hudby – s hudbou je všetko ľahšie

  1. októbra si pripomíname Medzinárodný deň hudby. Tento sviatok hudby sme tak trošku netradične oslávili aj my na našej škole. Deti prišli do školy „hudobne oblečení“ a „hudobne naladení“. Ako to u nás v tento deň vyzeralo si môžete pozrieť vo fotogalérii.
  Ocenenie za najviac hudobne naladenú triedu dostala trieda II. B.
  Všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili ďakujeme.

 • Medzinárodné majstrovstá Slovenska v maswrestlingu

  Medzinárodné majstrovstá Slovenska v maswrestlingu

  V sobotu 28. 9. 2019 sa naši silní chlapci Adrián Kušnír (VIII. B) 😎 a Michal Dlabaj (IX. B) 😎 spolu s pani učiteľkou Elenou Šimovou zúčastnili Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v maswrestlingu. Chlapci bojovali statočne, ale akoby nám niekto začaroval kolík. Naše mini družstvo skončilo na štvrtom mieste. Z Bardejova sme si priniesli zážitky, skúsenosti a chuť trénovať na ďalšie turnaje. Povzbudiť nás prišla aj pani učiteľka Veronika Balážová. Našim heslom bolo: "lietať sa dá i bez krídel!"

 • Mliečna čata

  Vo štvrtok 26. 9. bol na našej škole netradičný deň. Do tried k nám chodila Mliečna čata, ktorú tvorili žiaci IV. A triedy. Priniesla mlieko do každej triedy a každý žiak si mohol vypiť svoj pohár čerstvého mlieka. Dokonca si žiaci mohli pochutnať aj na mliečnych výrobkoch. Ale aby to nebolo také jednoduché, jeho názov museli deti po ochutnaní uhádnuť so zakrytými očami. Pripomenuli sme si aj dôležitosť pitia mlieka a jeho prínosy pre rastúce deti.

 • Dejepisná exkurzia

  Dejepisná exkurzia

  Vrátiť sa do doby ľadovej mali možnosť žiaci V. C triedy. Dejepisná exkurzia ich zaviedla do expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach. Ako žil človek, neandertálec, prečo vyhynuli niektoré živočíchy a čo spôsobili klimatické zmeny... na všetky tieto otázky sme dostali odpoveď vďaka unikátnej výstave "Koniec doby ľadovej". Vzácne zbierky, komentovaná prehliadka a hlavne odborný výklad fundovanej muzejnej pedagogičky, ako aj pripravené tvorivé dielne pre žiakov a kvíz, obohatili naše vedomosti z dejepisu a dali možnosť získať predstavu o živote našich predkov.

 • Cesta do praveku – archeoskanzen Hanušovce nad Topľou

  Cesta do praveku – archeoskanzen Hanušovce nad Topľou

  Dňa 25. 9. 2019 sme sa my, žiaci šiesteho ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie do archeoskanzenu v Hanušovciach nad Topľou. Počasie ráno nasvedčovalo tomu, že to bude náročné. Lialo ako z krhly a naša cesta do praveku dostala zaujímavý nádych. V opare hmly a dažďa sme si pozreli obydlia pravekých ľudí, predmety dennej potreby z doby kamennej, bronzovej a železnej. Mohli sme si vyskúšať aj niektoré remeslá, čo sa nám veľmi páčilo. V kaštieli sme si pozreli historickú a prírodovednú expozíciu, ako aj archeologické múzeum. Poznatky získané v skanzene a v múzeu sa nám prelínali s informáciami, ktoré sa práve učíme alebo sme sa učili na hodinách dejepisu. A náladu sme si počasím nenechali pokaziť, pretože sme mali všetci pršiplášte.

 • Kolobežkou okolo školy

  Kolobežkou okolo školy

  22. september je Svetový deň bez áut a tak sme si my deti zo školského klubu pripomenuli, že niekedy dávno ľudia nemali toľko áut ako dnes a aj tak sa dopravili všade kde potrebovali. Preto sme pri tejto príležitosti zorganizovali akciu „Kolobežkou okolo školy“. Okrem školskej tašky si decká v pondelok do školy doniesli aj kolobežku i prilbu – tá bola podmienkou, pretože bezpečnosť detí je na prvom mieste. Mohli ste nás stretnúť nielen pri škole, ale aj pri jazere, na hrádzi, prefičali sme okolo polikliniky no a napokon sme sa vrátili späť do našej školy. Jazdenie  sa všetkým veľmi páčilo a hodina  na kolobežkách nám ubehla veľmi rýchlo.

 • Medzinárodný deň mieru

  Medzinárodný deň mieru

  Deň 21. september je známy ako Medzinárodný deň mieru. Je venovaný mieru a oslavuje ho mnoho štátov, politických zoskupení a ľudí. Pri oslave v New Yorku v sídle OSN zvoní „Peace Bell“ (Mierový zvon). Zvon bol odliaty z mincí darovaných deťmi zo všetkých kontinentov. Na boku zvona je napísané „Long live absolute world peace“ - Nech žije úplný svetový mier.
  Aj my sme si tento deň pripomenuli rozhlasovou reláciou a naši prváci a druháci spolu s ich pani učiteľkami prispeli svojimi veselými kresbami na chodník pred školou.
  Buďme vďační, že žijeme v mierovej krajine.

 • Piknik v tráve

  Piknik v tráve

  Vedeli ste, že tradícia piknikov pochádza z Anglicka? Išlo o posedenie na čerstvom vzduchu, pri ktorom sa stretla celá rodina, známi a priatelia. Teplé septembrové počasie vylákalo i nás. A tak sme sa stretli spoločne s vami. Na malú chvíľu sme odložili pracovné povinnosti, mobily, učenie i každodenné starosti a venovali sme čas príjemnému posedeniu pri dobrotách od našich mamičiek a babičiek. Povieval príjemný vánok, do nôty nám veselo štebotali vtáčiky a spev  našich detí z družiny  sa niesol celým školským ihriskom za doprovodu gitary. Nuž a viete v čom spočívalo tajomstvo nášho pikniku? Že sme sa stretli všetci spolu. Ako jedna rodina. 

 • Cezpoľný beh

  Cezpoľný beh

  V stredu 18. septembra sa zúčastnili naše žiačky Ema Kvokačková, Karin Sinsiq a Nina Horváthová okresného kola v cezpoľnom behu. Za chlapcov bojovali Alex Vnenčák, Matej Porubän a Jakub Biško. Všetci podali skvelé výkony chlapci skončili na 5. mieste a dievčatám sa podarilo spoločnými silami vybojovať 3. miesto. Ema Kvokačková v kategórii mladších žiačok obsadila 1. miesto. Všetkým gratulujeme za skvelé výkony.

 • POKYNY PRE STRAVNÍKOV K OBEDOM "ZADARMO"

  POKYNY PRE STRAVNÍKOV K OBEDOM "ZADARMO"

  Dotácia na obed v sume 1,20 € bude poskytnutá vtedy, ak sa dieťa žiak, zúčastní minimálne na jednej vyučovacej hodine a odoberie obed.

  Odhlasovanie zo stravy je možné cez EDUPAGE, TELEFONICKY alebo OSOBNE ŠJ maximálne do 8:00 hod. ráno.  

  Ak dieťa ochorie má nárok na obed v prvý deň choroby odoberie rodič do obedára.

  Rodič nesmie odoberať obed s obedárom počas ďalších dní choroby.

  Tie deti, ktoré nemajú záujem o obedy nebude im poskytnutá dotácia.

  Deti, žiaci ktorí majú zdravotné problémy /alergie, atď./ a nevyhovuje im školské stravovanie, sú povinní doložiť potvrdenie od lekára špecialistu gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.

  Rodičom týchto žiakov, zriaďovateľ školy vyplatí dotáciu na stravu v sume 1,20€ prevodom na účet alebo v hotovosti.

  Čipové karty: Každý stravník v našej školskej jedálni je povinný si zakúpiť čipovú kartu. Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50€.Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

  Stravná jednotka:  I. stupeň : 1,30 € (1,20 € dotácia  + 0,10 € rodič)II. stupeň:  1,30 € (1,20 € dotácia +  0,10 € rodič)

  Stravné sa bude uhrádzať 2 x za rok. Súčet pracovných dní bez prázdnin x 0,10 €.

  V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať Školskú jedáleň.

  Kontakt ŠJ:  tel. č. 055/6743631       Email: szssjdneperska@gmail.com

 • Normatív školských potrieb

  Posledný týždeň prázdnin isto v každej domácnosti prebieha v znamení príprav do školy. Všetko musí byť nachystané, taška naplnená zošitmi, obalenými učebnicami, farbičky a ceruzky v peračníku zastrúhané a všetko na svojom mieste. Aby ste vedeli, aké pomôcky na ktorý predmet potrebujete, pripravili sme pre vás normatívy. Slúžia pre 2.-4. ročník, prváci sa riadia podľa toho, čo dostali pri zápise. Žiaci 2. stupňa sa majú riadiť podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich, ktoré nájdu čoskoro na osobných stránkach učiteľov. Takže - čítajte a pripravujte kružidlá, pravítka, farbičky, nožnice atď. - normativ.pdf Ozaj - nezabudnite na prezuvky - to musia všetci!!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria