• 2 % z dane - ŠKOLA

     • Nadpis

     •  

      Ak chcete 2 % zo svojej dane podporiť aktivity našej školy,

      tlačivo si stiahnite ODTIAĽ:Vyhlasenie_2__Dobra_skola.pdf

       

      POĎAKOVANIE

      V mene zriaďovateľa Súkromnej základnej školy Dneperská 1 Košice sa vám chceme touto cestou poďakovať za poukázanie 2% z vašich daní za rok 2017 v prospech neziskovej organizácie Dobrá škola, n.o. Dneperská 1, 040 12 Košice, IČO: 31257267 DIČ: 31257267.

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie