Školská jedáleň

 

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA – Školská jedáleň – DNEPERSKÁ 1,

040 12 KOŠICE,  TEL. ŠJ: 055/6743631, TEL. SZŠ: 055/6744838

 

POKYNY PRE STRAVNÍKOV

 

UPOZORNENIE: OBED BUDE STRAVNÍKOVI VYDANÝ PO PREDLOŽENÍ VLASTNEJ PLATNEJ ČIPOVEJ KARTY.  BEZ ČIPOVEJ KARTY BUDE OBED VYDANÝ PO 14.00 hod.

 

 1. Poplatok za stravovanie sa platí vopred poštovou poukážkou, vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Poplatky rodičov za stravovanie v školskej jedálni pre stravníka na 1 deň sú:

 

Stravníci:

 

        €

Stravníci:

 

       €

SZŠ

I. stupeň

     1,01  

SOG

Prima - Kvinta

     1,09

 

II. stupeň

     1,09

 

Sexta - Oktáva

     1,19

Cudzí strav. / dospelí

     2,79  /  1,19 + 1,60 réžia

 

 1. V prípade choroby alebo inej neprítomnosti je každý stravník povinný sa zo stravy odhlásiť. V prípade ochorenia v prvý deň má stravník nárok zobrať obed domov.

 

 1. Ak je strava riadne odhlásená ráno do 8,00 hod. zúčtuje sa k dobru čiastka za ňu zaplatená v budúcom mesiaci. Za neodobratú alebo načas neodhlásenú stravu sa neposkytuje finančná ani vecná náhrada.

 

 1. Každý stravník je povinný preukázať sa pri odbere obeda platnou čípovou kartou, ktorá mu bola pridelená. V prípade zabudnutia čípovej karty, zapíše sa do zošita pri výdajnom okienku. Každú stratu karty je stravník povinný nahlásiť vedúcej ŠJ kvôli jej rýchlemu zablokovaniu.

 

 1. V prípade, že sa stravník z akéhokoľvek dôvodu nebude stravovať v ŠJ, musí túto skutočnosť oznámiť vedeniu ŠJ telefonicky alebo osobne prostredníctvom zákonného zástupcu, aby žiak bol vyradený zo stavu stravníkov. Záloha za čipovú kartu mu bude vrátená po odovzdaní nepoškodenej čipovej karty vedúcej ŠJ. POZOR ZMENA - cena čipovej karty je 3,50 €.

 

 1. Vyhlasovanie stravníkov z obeda je povinnosťou rodičov a žiakov, nie učiteľov a vychovávateľov.

 

Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní dôsledne dodržiavali a tým umožnili plynulú prevádzku ŠJ.

 

 

                                                                                               Mgr. Ferenčák Peter,  riaditeľ SZŠ Dneperská

           

                                                                                                                    

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria