Čo nás čaká

január

 

10.-18.1.  Návšteva Bricklandie – Legoland

14. 1.       Ukáž, čo vieš! – 3. kolo

14. 1.       Rodičovské združenie o 16.00

15. 1.       WEBINÁR – pre učiteľov nemeckého jazyka

16. 1.       Olympiáda ANJ – obvodné kolo

17. 1.       Cvičné školské testovanie zo SJL – IX. B

18. 1.       Cvičné školské testovanie zo SJL – IX. C

21. 1.       Cvičné školské testovanie zo SJL – IX. A

21.-25. 1. Týždeň dobrých skutkov

23.-25. 1. Čítanie v tulivakoch

24. 1.        WEBINÁR – pre učiteľov ruského jazyka

25. 1.        4. eko rozprávka

28. 1.        Zasadnutie pedagogickej rady o 14,30 hod.

28.-31. 1.  Polročné testy 3. - 4. roč.

28. 1.        Šaliansky Maťko – obvodné kolo

29. 1.        Medzinárodný deň bez internetu – rozhlasová relácia

30. 1.        MO – obvodné kolo (Z5 + Z9)

31. 1.        Kurz finančnej gramotnosti

31. 1.        Rozdávanie polročných výpisov klasifikácie prospechu a správania

  1. 2.        Polročné prázdniny

 

Ďalšie úlohy:

 • zapojiť sa do výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“

 • vyhodnotenie 3. eko-rozprávky

 • FO – domáce kolo – do 30. 1.

 • súťaž s enviro-tematikou v ŠKD – časopis Vrabček

 • zimné prikŕmovanie vtáctva v areáli školy

 • realizácia polročných previerok z MAT

 • analýza cvičného testovania zo SJL pre 9. roč.

 • realizáciu a vyhodnotenie polročných previerok odovzdať vedeniu školy do 11. 2.

 

Pripravujeme:

 • 3. školské testovanie z MAT v 9. ročníku

 • MO – vyhodnotenie domáceho kola (Z6, Z7, Z8)

 • CHO – vyhodnotenie domáceho kola

 • príprava žiakov na obvodné kolo DEJ olympiády

 • príprava žiakov na obvodné kolo GEO olympiády

 • súťaž v skladaní Rubikovej kocky

 • žiakov na okresné kolo Pytagoriády

 • Hviezdoslavov Kubín – triedne kolá

 • karneval v ŠKD
   

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria