Čo nás čaká

jún

1. 6.      MAŠO – Malá školská olympiáda

4. 6.      Vesmír – informatická súťaž s CVČ Galaktická

4. 6.      Pracovná porada o 14:30 hod.

4. 6.      Rodičovské združenie o 16:00 hod.

4. 6.      Rozlúčka so šlabikárom – I. A

4.-8. 6. Škola v prírode (IV. A, IV. B, IV. C) – Krompachy - Plejsy

5. 6.      Technické múzeum – exkurzia IX. B

5. 6.      Rozlúčka so šlabikárom – I. B

5.-6. 6. Výstupné testy v 2. a 3. ročníku SJL, MAT

6. 6.      Slávik Slovenska – krajské kolo

6. 6.      Zmiešaná vybíjaná – II. stupeň

6. 6.      Rozlúčka so šlabikárom – I. D

7. 6.      Rozlúčka so šlabikárom – I. C

7. 6. a 11. 6. Vyhodnotenie testu na prof. orientáciu v 8. roč.

10.-15. 6. Škola v prírode (III. A, III. B, III.C) – Drienica

11.-15. 6. Škola v prírode (I. B, I. D) – Zlatá Idka

11. 6.     Anglická olympiáda – 4. roč.

12. 6.     Záverečné zasadnutie ŠF o 14,00 – vyhodnotenie bodovania tried

12. 6.     Stretnutie víťazov krajských kôl predmetových olympiád

15. 6.     Deň otcov – výroba netradičného darčeka

15. 6.     Stretnutie víťazov okresných kôl olympiád a postupových súťaží v CVČ Domino

18. 6.     Výstupné testy žiakov 4. ročníka SJL, PDA

19. 6.     Výstupné testy žiakov 4. ročníka MAT, VLA

19.-20. 6. Rozlúčka so štvrtákmi

19. 6.     Stretnutie s rodičmi budúcich prváčikov (začiatok o 16,00 hod.)

20. 6.     HUDBA NÁS SPÁJA – koncert zboru a kapely

20. 6.     Ekocentrum SOSNA – exkurzia V. A, V. B

21. 6.     Raňajky s pánom riaditeľom

22. 6.     Letné účelové cvičenie

22. 6.     Zasadnutie PR – hodnotenie a klasifikácia za 2. polrok

25. 6.     Futbalový turnaj v ŠKD

26. 6.     Exkurzia na Eko farmu – II. B

26. 6.     Celodenný výlet do lanového centra (VI. B, VII. A/B) Prešov

26. 6.     Celodenný výlet na Šarišský hrad (VIII. A/C)

27. 6.     Rozlúčka s deviatakmi o 16,00 – Kultúrne stredisko Jazero

28. 6.     Celodenný výlet do lanového centra (I. A, I. C) Prešov

 

Ďalšie úlohy:

 • prípravy osláv 100. výročia vzniku Československa a konca 1. svetovej vojny

 • tanečná príprava pre žiakov 9. ročníka (6.-26. 6. 2018)

 • Geoexkurzia Zemplín – IX. A/B

 • kompletizácia TVVP a UO pre šk. rok 2018/2019 do 27. 8. 2018

 • odovzdanie podkladov vedúcim MZ a PK pre záverečnú správu do 24. 6. 2018

 • odovzdanie vyhodnocovacích správ o činnosti MZ a PK riaditeľovi školy do 15. 7. 2018

 • vyhodnotenie projektu ZBIERAM BATERKY

 • odovzdanie predbežného záujmu o strednú školu u žiakov 8. roč. – do 26. 6.

 • štatistické vyhodnotenie stavu prijatia žiakov na stredné školy – do 29. 6.

 • úprava areálu školy

 • realizácia výstupných previerok z MAT a SJL na II. stupni

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria