Čo nás čaká

december


 

1. 12. Deň boja proti AIDS – vyvrcholenie kampane, výstava projektov – 9. roč.

3. 12. Role play v angličtine – súťaž pre žiakov 6.-7. roč.

4. 12. Všetkovedko – súťaž

4. 12. Mikulášska burza (14,30 – 15,30)

5. 12. Majstrovstvá školy v Sudoku (4.-9. roč. o 14,00)

5. 12. Predvianočné zvyky a tradície

6. 12. Šaliansky Maťko – školské kolo – 6.-7. roč.

6. 12. Čakáme Mikuláša – 1.-4. roč.

6. 12. Školské kolo testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL (9. B)

7. 12. Školské kolo testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL (9. C)

7. 12. Dejepisná olympiáda – školské kolo (1. a 2. vyuč. hod.)

7. 12. Dominikova vianočná pieseň – súťaž v speve vianočných piesní

7. 12. Obdarúvanie seniorov mestskej časti vianočnými pohľadnicami (ŠKD 14.00 – 15.00)

10. 12. Školské kolo testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL (9. A)

11. 12. Vianočná pohľadnica – informatická súťaž 2.-4. roč.

11. 12. Eko-hodina – 2. A – téma Zvieratá

11. 12. Školské testovanie deviatakov z MAT (9. A/C)

12. 12. Školské testovanie deviatakov z MAT (9. B)

12. 12. Malá školská olympiáda v ANJ – školské kolo

12. 12. Vyhodnotenie domáceho kola MO (5.-9. roč.)

12. 12. Máša chystá Vianoce (14,00 – 16,00)

12. 12. Pytagoriáda školské kolo – kategórie P3, P4, P5 (1. a 2. vyuč. hod.)

13. 12. Šaliansky Maťko – školské kolo – 2.-5. roč.

13. 12. JAZERSKÉ VIANOCE – účasť na vianočnom programe mestskej časti

13. 12. Pytagoriáda – školské kolo – kategórie P6, P7, P8 (1. a 2. vyuč. hod.)

13.-20. 12. Vianočné besiedky a vianočné dielne 1.-4. roč.

14. 12. 4. EKO rozprávka

17. 12. Ukáž, čo vieš – prírodovedná súťaž 2. kolo 3.-4. roč.

18. 12. Návšteva knižnice 2. roč. – Psíček a mačička

18.-20. 12. Spievanie kolied vo vestibule školy

19. 12. Geografická olympiáda – školské kolo (1. a 2. vyuč. hod.)

19.-20. 12. Čítanie v tulivakoch – 1.-4. roč.

20. 12. Predvianočné posedenie zamestnancov školy – 16,00

20. 12. 200 rokov piesne Tichá noc – rozhlasová relácia

20. 12. Dneperská spieva Tichú noc – spieva celá škola

21. 12. Riaditeľské voľno

 

 

Ďalšie úlohy:

 • vianočná výzdoba školy – do 7. 12.

 • exkurzia do Legolandu – ŠKD

 • výroba darčekov do vianočnej burzy

 • Koláže rozprávajú“ – výtvarná súťaž

 • Čitateľský oriešok – rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. stupni

 • na THF si pripomíname výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv (10. 12. 1948)

 • Vianočná charitatívna zbierka pre Dávida

 • zapojenie sa do súťaže s enviro tématikou (časopis Vrabček) – ŠKD

 • zimné prikrmovanie vtáctva

 • analýza cvičného testovania zo SJL pre 9. roč.

 • staráme sa o kvety v interiéri školy

 

Pripravujeme:

 • žiakov 5. ročníka na OK MO, polročné previerky

 

22. 12. začiatok vianočných prázdnin

8. 1. nástup do školy

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria