Čo nás čaká

máj

 

  2. 5.  McDonald´s Cup – minifutbal

  2. 5.  Okresné kolo vybíjanej žiakov

  2. 5.  Výstava o Anne Frankovej – 9. B – 2.-4. vyuč. hod.

  2. 5.  Výstava o Anne Frankovej – 8. C – 6.-7. vyuč. hod.

  3. 5.  Rodičovské združenie – 4. roč. o 16.30 hod.

  3. 5.  Fotenie tried – I. stupeň

  4. 5.  Fotenie tried – II. stupeň

  4. 5.  PROFORIENT – 8. ročník – 1.-2. vyuč. hodina

  4. 5.  Ľudová pieseň košickej mládeže

  7. 5.  Riaditeľské voľno

  9. 5.  BIO olympiáda (kategória E) krajské kolo

  9. 5.  Výstava o Anne Frankovej – 8. A – 6.-7. vyuč. hod.

10. 5.  Svetový deň pohybu v ŠKD

10. 5.  Krajské kolo v malom futbale – 5.-7. roč. – Spišská Nová Ves

11. 5.  Regionálne kolo IQ olympiády

14.-20. 5. Týždeň modrého gombíka – zbierka

15. 5.  Slávik – okresné kolo

15. 5.  Deň rodiny – Mami, oci, mám vás rád

15. 5.  EKO exkurzia do CEV – Kokšov Bakša I. B

15. 5.  Kurz finančnej gramotnosti IV. B/C

15.-18. 5. Čítanie v tulivakoch – I. stupeň

16. 5.  Kurz finančnej gramotnosti I. B/C

16. 5.  Jarný seminár pre učiteľov II. stupňa CJ

16. 5.  Regionálne kolo botanikiády

17. 5.  Matematické popoludnie pre žiakov 4. ročníka

17. 5.  EKO exkurzia do CEV – Kokšov Bakša I. A

17. 5.  Školská prehliadka dneperských tanečníkov

22. 5.  Kurz finančnej gramotnosti I. D, III. A/B

25. 5.  Experimentáreň pre žiakov I. stupňa

25. 5.  MAMUT – matematická súťaž

25. 5.  „Piknik v tráve“ pre ŠKD

29. 5  Školský turnaj vo vybíjanej

31. 5.  Svetový deň bez tabaku – rozhlasová relácia

 

Školy v prírode:

21.-25. 5.         Plejsy        II. A/B/C

28. 5. - 1. 6.     Mlynky     V.C, VI.A

 

Ďalšie úlohy:

 • Ukáž, čo vieš – finálové kolo
 • záverečné bodovanie tried
 • príprava žiakov 3. roč. na 1. sv. prijímanie
 • Masmédiá, bezpečne na internete – beseda 9. roč.
 • Deti deťom – divadlo pre deti v nižších roč. v CJ
 • príprava na júnový koncert Hudba nás spája
 • pokračovať s úpravou areálu školy
 • príprava výstupných testov
 • príprava TVVP a UO pre 4. a 8. roč. 2018/2019

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria