Čo nás čaká

apríl

 

  4. 4.   Školské kolo – Slávik Slovenska

  4. 4.   Kurz finančnej gramotnosti 4. A/B, 1. C/D

  4. 4.   Dospievanie – prednáška 7. A – 4. hod., 7. B – 5. hod.

  6. 4.   Zápis prvákov

  9. 4.   IQ olympiáda – školské kolo - 1. hod. uč. INF

  9. 4.   Klokanko – vyhodnotenie súťaže

  9. 4.   Oslavy Dňa učiteľov - 14.00

10. 4.   IQ olympiáda – školské kolo - 4. hod. uč. INF

10. 4    Návšteva knižnice 2. roč.

10. 4    Návšteva knižnice 1. A

10. 4    Exkurzia do CEV Kokšov Bakša – 1. C

10.-12. 4. Čítame v tulivakoch

11. 4.   Biologická olympiáda – okresné kolo - kat. E

12. 4.   Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

12. 4.   Deň narcisov – rozhlasová relácia

13. 4.   EKO hodina v CVČ Dúha – 3. B

13. 4.   Deň narcisov

13. 4.   Deň zdravia v ŠKD – v spolupráci s gymnáziom

16. 4.   Hodnotiaca porada za 3. štvrťrok o 14,30 hod.

16. 4.   Konzultačný deň od 15,30 do 17,00 hod.

17. 4    Testovanie PISA

17. 4.   Kurz finančnej gramotnosti 3. C

17. 4    Návšteva knižnice 1. B

17. 4.   MO – okresné kolo

18. 4.   Purple Comet – medzinárodná mat. súťaž - 4. hod. uč. INF

18. 4.   Kurz finančnej gramotnosti 4. A/C

20. 4.   Súťaž Talent Show

20. 4.   Enviromentálne dopoludnie ku Dňu Zeme

23.-30. 4.  ZBER PAPIERA

23. 4.   Návšteva Štátneho divadla – 3.–4. roč.

24. 4.   Beseda „Obchodovanie s ľuďmi“ – 8. C – 3. hod, 8. A – 6. hod.

24. 4    Výchovný koncert pre ŠKD – Dr. Zembolí

25. 4.   Kurz finančnej gramotnosti 1. A

25. 4    Exkurzia do CEV Kokšov-Bakša – 1. D

25. 4    Školské kolo vo vybíjanej žiačok 5.-6. ročníka

27. 4.   Metodický seminár ANJ – učitelia 1. stupňa

 

 

Ďalšie úlohy:

 • Skompletizovanie prihlášok žiakov 5. a 9. roč. do 10. 4.
 • Odoslanie prihlášok žiakov 5. a 9. roč. do 20. 4.
 • Testovanie žiakov 8. roč. v rámci prof. Orientácie
 • Aktivity ku Dňu Zeme – podľa ponuky CVČ
 • Vítanie jari v MŠ Azovská
 • Matematické popoludnie pre žiakov 4. roč.
 • Výtvarná súťaž „Život na košickom hrade“
 • Úprava areálu školy
 • Experimentáreň (PK FYZ, CHE pre 4. roč.)

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria