Čo nás čaká

marec

  6. 3.       Školské testovanie 9. roč. zo SJL – nácvik zápisu do OH

  7. 3.       Deň mokradí – beseda pre 2. A

  7. 3.       Finančná gramotnosť – 4. C

  7.-9. 3.   Čítame v tulivakoch

  9. 3.       Školské testovanie 9. roč. z MAT – nácvik zápisu do OH

  9. 3.       Inakosť medzi nami – beseda s pracovníkmi nevidiacich 5. B

12. 3.       Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 1. a 2.stupeň

12. 3.       Dospievanie – prednáška 7.A/B

12.-22. 3. Malý čitateľ – súťaž – čítanie s porozumením

12.-16. 3. Otvorené hodiny pre MŠ

13. 3.       Pytagoriáda – obvodné kolo z 3, 4, 5

14. 3.       Pytagoriáda – obvodné kolo z 6, 7, 8

16. 3.       Čitateľský maratón – 5.-8. roč.

16. 3.       Fyzikálna olympiáda – obvodné kolo

19. 3.       Klokanko – matematická súťaž

19. 3.       Súťaž v skladaní Rubikovej kocky

19.-23. 3. Týždeň zdravých zubov

20. 3.       Deň boja proti rasovej diskriminácii – rozhlasová relácia

20. 3.       Kurz finančnej gramotnosti 3. A/B

20. 3.       EKO hodina v CVČ Dúha – 4. B

20.-27. 3. Prváci v knižnici

21. 3.       Testovanie 9 - riaditeľské voľno 5.-8. roč.

21. 3.       Kurz finančnej gramotnosti 1. A/B

22. 3.       Biblická olympiáda – okresné kolo

22. 3.       Krajské kolo Dejepisnej olympiády

23. 3.       Chemická olympiáda – obvodné kolo

23. 3.       Oslava „Dňa učiteľov“ – MČ Jazero

26. 3.       Výchovný koncert – ŠKD o 14:00

26. 3.       Zasadnutie PK MAT, FYZ, CHE, INF

26.-28. 3. Poďme čítať deťom – čítanie pre MŠ

28. 3.       Finančná gramotnosť 5.-9. roč.

 

Veľkonočné prázdniny 29. 3. – 3. 4. 2018

 

Ďalšie úlohy:

 • čítame si v cudzích jazykoch

 • tvoríme vlastnú rozprávku v CJ

 • pripravujeme zber papiera

 • v prípade priaznivého počasia začať s úpravou areálu

 • Fullova ruža – informatická súťaž

 • THF – Deň zápasu za ľudské práva (25. 3.)

 • mesiac slovenských knižníc – knižnica KS Ural

 • výzdoba interiéru školy výtvarnými prácami

 • výtvarné práce na súťaž Vesmír očami detí

 

Pripravujeme na apríl:

 • žiakov 6. -8. ročníka na obvodné kolo MO

 • zápis budúcich prvákov – 6. 4.

 • slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov
   

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria