Čo nás čaká

október

 

 

1. 10.         1. zasadnutie školského fóra

1. 10.         Medzinárodný deň hudby

1. 10.         Stomatohygiena – 1. ročník

1. 10.         Prvá pomoc – 3. ročník

1. 10.         Vyhlásenie školskej súťaže "Hádanková štafeta"

1. 10.         Beseda s lesníkom v ŠKD – 2. A, 4. A, 4. C

1.-26. 10.   Zbierka pre útulok zvierat

2. 10.         Eko hodina CVČ Dúha – IV. B

2. 10.         Cezpoľný beh – st. žiačok a žiakov

3. 10.         Výchova k manželstvu a rodičovstvu – 4. roč.

3. 10.         Tvorivé dielne 3.-5.roč – aktivity k medz. dňu hudby

4. 10.         Svetový deň ochrany zvierat - rozhlasová relácia

3. 10.         Zdravý životný štýl – 2. ročník

8.-15. 10.   Zber papiera

8.-12. 10.   Týždeň zdravých zubov

8. 10.         Svetový deň úsmevu – rozhlasová relácia

9. 10.         Ochutnávka ovocia, zeleniny – Dary jesene

9. 10.         Eko hodina CVČ Dúha – IV. C

9. 10.         Exkurzia Markušovce – múzeum hudby – VII. A,B

10. 10.       Výsadba stromu v areáli školy

10. 10.       Šarkaniáda

10. 10.       Deň duševného zdravia

15.-19. 10. Týždeň zdravej výživy

15. 10.        1. školské testovanie 9. A zo SJL

17. 10.        Workshop arteterapie - ŠKD

18. 10.        Školské testovanie piatakov z SJL

19. 10.        Školské testovanie piatakov z MAT

19. 10.        Kravatový deň

22. 10.        Dnes si dáme operu" výchovný koncert pre žiakov 2. st.

22.-26. 10. Čítanie v tulivakoch

23. 10.        Imatrikulácia prvákov 16.00 – 17.00

23.-24. 10. 1. školské testovanie deviatakov z MAT

25.-26. 10. 1. školské testovanie 9. B, C zo SJL

25. 10.       Tekviciáda – 16,30

25. 10.        Matematický Everest 3.-4. roč.

26. 10.        2. ekorozprávka – školský rozhlas

29. 10.        Metodický deň

30. 10.        Výročie Deklarácie slovenského národa - štátny sviatok

31. 10.-2. 11. Jesenné prázdniny

 

Ďalšie úlohy:

 • Škola bez nenávisti – dotazník – od 1. 10. do 20. 10.

 • starostlivosť o areál školy, átrium, pred školou, záhon

 • Dobšinského Košice

 • 1. 10. Deň seniorov – 5. roč. aktivity v mesiaci október

 • analýza vstupných testov a diktátov zo SJL – 2. stupeň

 • iBobor – registrácia žiakov 3. a 4. roč.

 • Detský čin roka - aktivity počas celého mesiaca

 • vyhlásenie súťaže o najkrajšiu triedu

 • vyhodnotenie súťaže žiakov 9. roč. k 100. výročiu vzniku Československej republiky 28. 10. 2018, prezentácia sviatku v triedach

 

Pripravujeme

 • školské kolo Dejepisnej olympiády

 • výtvarno - geografickú súťaž "Detská mapa sveta"

 • fyzikálna súťaž Náboj junior

 • matematická súťaž Lommihlav

 • matematická súťaž Liga 4×4

 • informatická súťaž iBobor

 • príprava žiakov 5. roč. na Testovanie 5 zo SJL

 • celoslovenské testovanie Komparo 9 – 2018 zo SJL a MAT (15. 11.)

 • Testovanie 5 – 2018 (21. 11.)

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria