Čo nás čaká

február

2. 2. Polročné prázdniny

2. 2. Literárny seminár

5. 2. Metodický deň

5. 2. Vyhodnotenie polročných testov (I. stupeň)

5. 2. Exkurzia – Mestečko povolaní

6. 2. Exkurzia do Východoslovenského múzea – 4. B, 3. C

6. 2. Okresné kolo GEO olympiády

6. 2. 3. školské testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL

7. 2. Deň mokradí

8. 2. Karneval (I. stupeň)

9. 2. Vyhodnotenie polročných testov (II. stupeň)

9. 2. 3. školské testovanie žiakov 9. ročníka z MAT

9. 2. Školské kolo CHO

12.-16. 2. Čaj s pánom riaditeľom – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D

13. 2. EKO hodina v CVČ Dúha – 4. B

13. 2. Kurz finančnej gramotnosti 3. A/B

14. 2. Medzinárodný deň venovania knihy (II. stupeň)

14. 2. Kurz finančnej gramotnosti 2. C

14. 2. Matematický expres (2.-3. hod. v učebni INF)

15. 2. Okresné kolo DEJ olympiády

do 16. 2. Domáce kolo FO

19. 2. Pracovná porada o 14,30 hod.

19.-23. 2. Medzinárodný týždeň priateľstva

20. 2. Prevencia šikanovania – beseda VI. A

20. 2. Obchodovanie s ľuďmi – beseda VIII. ročník

21. 2. Ochutnávka liečivých čajov

21. 2. Košice Star 2018 – celomestská spevácka súťaž

21. 2. Kurz finančnej gramotnosti 4. A/B

22. 2. Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov

22. 2. Deň masiek v ŠKD

23. 2. Zasadnutie Školského fóra

do 23. 2. Domáce kolo MO

do 23. 2. Hviezdoslavov Kubín – triedne kolá

26. 2. – 2. 3. 2018 Jarné prázdniny

 

 

Ďalšie úlohy:

 • Slávik Slovenska – triedne kolá

 • pokračujeme v projekte Zbieram baterky

 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo (I. a II. stupeň)

 • starostlivosť o kvety v interiéri školy

 

Pripravujeme na marec:

 • školské testovanie z MAT v 9. roč. spojené s nácvikom zápisu odpovedí do OH

 • obvodné kolo Pytagoriády (13.-14. 3.)

 • matematická súťaž Klokanko 1.-4. roč.

 • celoškolská súťaž v skladaní Rubikovej kocky

 • Testovanie 9 – 2018 (21. 3.)

 • okresné kolo Biblickej olympiády

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria