Čo nás čaká

september

 

3. 9.         Slávnostné otvorenie školského roka

4. 9.         Začiatok vyučovania podľa rozvrhu hodín

5. 9.         EKO exkurzia na farmu – 3. B a 4. B

7. 9.         Účelové cvičenie + didaktické hry – ukončenie 11,40 hod.

9. 9.         Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

16. 9.       Kompletizácia a úprava TVVP a UO

17. 9.       Rodičovské združenie 1. – 9. ročník o 16,00 hod.

                + o 15,30 stretnutie rodičov deviatakov s výchovným poradcom

21. 9.       Medzinárodný deň mieru (rozhlasová relácia, kreslenie na asfalt 1.-2.ročník)

24.-28. 9. Vstupné previerky 3.-4. roč.

24. 9.        Zasadnutie pedagogickej rady - plán práce školy

26. 9.        Svetový deň mlieka na školách

26. 9.        Rozhlasové vysielanie: Európsky deň jazykov – ANJ

28. 9.        Svetový deň srdca – rozhlasová relácia

28. 9.        Švihadlový maratón

 

Ďalšie úlohy:

 • úprava areálu a interiéru školy

 • realizácia vstupných previerok z MAT a SJL na II. stupni

 • návšteva knižnice – 1.roč.

 • výber termínu LV podľa ponuky

 

Pripravujeme

 • prihláška do projektu Červené stužky

 • prvé zasadnutie Školského fóra

 • príprava aktivít na 100. výročie vzniku republiky a ukončenia 1. sv. vojny

 • program na imatrikuláciu prvákov

 • zber papiera

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria