Čo nás čaká

december


 1. 12.         Lomihlav – matematická tímová súťaž

 1.-8. 12.     Vianočná pohľadnica – informatická súťaž 2.-4. roč.

 1. 12.         Deň boja proti AIDS – rozhlasová relácia –červené stužky

 5. 12.         Mikulášska burza + vianočná charitatívna zbierka

 6. 12.         Dejepisná olympiáda – školské kolo (1. a 2. vyuč. hod.)

 6. 12.         Majstrovstvá školy v Sudoku

 6. 12.         Čakáme Mikuláša – 1.-4. roč.

 7. 12.         Tvorivé dielne vo VSG pre 6. A

 7. 12.         Dominikova vianočná pieseň – súťaž

 7. 12.         Pečieme s Mášou (14:00 – 16:00)

 8. 12.         2. školské kolo testovania žiakov 9. ročníka zo SJL

 8. 12.         Eko – hodina v CVČ Dúha – 4. A

 8. 12.         Malá školská olympiáda v ANJ – školské kolo

11. 12.        Bábkové divadlo Sloník – 1.-4. ročník

11. 12.         Šaliansky Maťko – školské kolo – 2.-5. roč.

11. 12.         Šaliansky Maťko – školské kolo – 6.-7. roč.

11. 12.         Vyhodnotenie domáceho kola MO

12. 12.         Všeobecná deklarácia ľudských práv – aktivity na TH

12. 12.         Anglické divadlo – A bold rabbit – 4. roč.

12. 12.         Geografická olympiáda – školské kolo (1. a 2. vyuč. hod.)

13. 12.         Pytagoriáda školské kolo – kategórie P3, P4, P5 (1. a 2. vyuč. hod.)

13. 12.         Predvianočné ľudové zvyky

13. 12.         JAZERSKÉ VIANOCE – účasť na vianočnom programe (Jasličkári z 1. B)

14. 12.         Pytagoriáda – školské kolo – kategórie P6, P7, P8 (1. a 2. vyuč. hod.)

14. 12.         JAZERSKÉ VIANOCE – Epic band a zbor

15. 12.         Ukáž, čo vieš – prírodovedná súťaž 2. kolo - 3.-4. roč.

15. 12.         2. školské testovanie deviatakov z MAT

19. 12.         „Vianočný koncert pre Dávida“

12.-22. 12.   Vianočné besiedky a vianočné dielne 1.-4. roč.

20.-22. 12.   Spievanie kolied vo vestibule školy

20.-22. 12.   Čítanie v tulivakoch – 3.-4. roč.

22.12.           Riaditeľské voľno

 

Ďalšie úlohy:

 • vianočná výzdoba školy – do 5. 12.
 • výroba darčekov do vianočnej burzy
 • Betlehemská hra
 • Vianoce v iných krajinách
 • staráme sa o kvety v interiéri školy

 

Dôležité:

23.12. začiatok vianočných prázdnin - 8.1. nástup do školy

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria