Čo nás čaká

november

 

6.-7. 11.      Školské testovanie žiakov 5. roč – príprava na Testovanie 5 – 2017

7. 11.          Návšteva knižnice – 1. roč.

7.-10. 11.    iBobor – informatická súťaž

13. 11.         Nácvik zápisu odpovedí do kópií OH z MAT v 5. ročníku

13. 11.         Konzultačný deň pre rodičov (15:30-17:00)

13. 11.         Deň okuliarnikov

13.-16. 11.  Prezentácia detských práv (starší žiaci prezentujú mladším)

16. 11.         Komparo 9 – 2017 celoslovenské testovanie z MAT a SJL (1.-3. hod.)

16. 11.         Liga 4x4 – matematická súťaž

16. 11.         Deň boja za slobodu a demokraciu – rozhlasová relácia

20. 11.         Hodnotiaca porada za 1. štvrťrok o 14:30

20. 11.         Medzinárodný deň boja proti drogám – rozhlasová relácia

20.-24. 11.  Farebný týždeň

20.-24. 11.  Týždeň zdravých zubov

21. 11.         Svetový deň pozdravov – rozhlasová relácia

21. 11.         Mladý prekladateľ – súťaž pre žiakov 7.-9. ročníka

22.-24. 11.  Čítanie v tulivakoch

22. 11.         Testovanie 5 – 2017 celoslovenské testovanie z MAT a SJL

22. 11.         Riaditeľské voľno pre žiakov 4., 6.-9. roč.

24. 11.         Náboj Junior (matematicko-fyzikálna tímová súťaž)

24. 11.         Večer v škole – I. D, III. A, IV. A, IV. C

29. 11.         Olympiáda zo SJL – okresné kolo

30. 11.         Exkurzia – Východoslovenské múzeum – IV. A,C

30. 11.         Všetkovedko – súťaž


 

Ďalšie úlohy:

- Realizácia aktivít pre kampaň Červené stužky – žiaci 9. ročníka

- Bádateľské laboratórium (FYZ – akcia pre 6. roč.)

- Prehadzovaná – Zober loptu, nie drogy

- Realizujeme Detský čin roka – 2. stupeň

- Pokračujeme v projekte „Zbieram baterky“

- Pri priaznivom počasí pokračujeme v starostlivosti o areál školy (v rámci THD)

- Doplnenie materiálu do školskej dielne

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria