Čo nás čaká

október

  2.10.            Medzinárodný deň hudby

  2.-27.10.      Zbierka pre útulok zvierat

  3.10.            Stomatohygiena – 1. ročník

  4.10.            Návšteva štátnej vedeckej knižnice – 6. B

  4.10.            Zdravý životný štýl – 2. ročník

  5.10.            Prvá pomoc – 3. ročník

  9.-16. 10.     Zber papiera

  9.-16.10.      Týždeň zdravej výživy

10.10.            EKO exkurzia – Drienovecké kúpele – IV.A/C

10.10.            Školenie English One

10.-11.10.      Exkurzia do Kosit-u – žiaci 7. ročníka

11.10.            Šarkaniáda

13.10.            EKO exkurzia – Drienovecké kúpele – IV. B, II. C

16.10.            Pracovná porada

16.-20.10.      Apple day pre I. stupeň

17.10.            Návšteva knižnice - KS Ural - 3. ročník

17.10.            Exkurzia Markušovce – múzeum hudby – VII. A/B

17.-19.10.      Čítanie v tulivakoch

18.10.            Metodický deň

19.10.            Tekviciáda – 16:30 hod.

20.10.            Výchova k manželstvu a rodičovstvu – 4. ročník

20.10.            1. školské testovanie deviatakov zo SJL

27.10.            Školské testovanie piatakov z MAT

27.10.            1. školské testovanie deviatakov z MAT

23.10.            Kravatový deň

23.- 27.10.     Helloweenske tamtamy

24.10.            Imatrikulácia prvákov 16:00 – 17:00 hod.

25.10.            Hovorme o jedle – výtvarná súťaž v ŠKD

27.10.            EKO exkurzia do Ekocentra SOSNA – I. D

27.10.            Dobšinského Košice

 

 

Ďalšie úlohy:

 • starostlivosť o areál školy, átrium, pred školou, záhon

 • prednáška o vesmíre Ďalekohľad na cestách – 5. roč.

 • výtvarná súťaž – Najkrajší sen

 • Maksík – registrácia, 1. kolo

 • iBobor – registrácia žiakov 3. a 4. roč.

 • kompletizácia učebníc CJ

   

Pripravujeme:

 • nácvik zápisu odpovedí do OH zo SJL a MAT – 5. ročník

 • realizáciu 1. školskej písomnej práce z MAT na II. st.

 • Komparo 9 – 2017

 • Príprava žiakov 5. ročníka na Testovanie 5 zo SJL

 • celoslovenské test. Komparo 9 – 2017 zo SJL a MAT (16. 11.)

 • Testovanie 5 – 2017 (22. 11.)

 • zasadnutie PK MAT, FYZ, CHE, INF (27. 11.)

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria