Čo nás čaká

september

 

  4.9.         Slávnostné otvorenie školského roka

  5.9.         Začiatok vyučovania podľa rozvrhu hodín

  5.9.         Oxford Day – spolupráca s kníhkupectvom

  8.9.         Pamätný deň obetí holokaustu

11.9.         Začiatok pedagog. praxe študentky UPJŠ

14.9.         Účelové cvičenie + Didaktické hry

15.9.         Deň pracovného pokoja

18.9.         Rodičovské združenie 1.-9. ročník o 16,00 hod.

                 + o 15,30 stretnutie rodičov deviatakov s vých. poradcom

21.9.         Medzinárodný deň mieru – rozhlasová relácia + kreslenie na asfalt 1.-2.ročník

25.9.         Svetový deň srdca – rozhlasová relácia

25.-29.9.   Týždeň zdravých zubov

25.-29.9.   Vstupné previerky – 3.-4. roč.

25.9.         Zasadnutie pedagogickej rady o 14,30 (plán práce školy)

26.9.         Rozhlasové vysielanie: Európsky deň jazykov – ANJ

26.9.         Európsky deň jazykov – nástenné noviny

 

Ďalšie úlohy:

 • úprava areálu školy

 • starostlivosť o kvety v interiéri školy

 • výzdoba interiéru školy

 • skvalitnenie výzdoby školy – nástenka OBN a DEJ

 • realizácia vstupných previerok z MAT na II. stupni

 • realizácia vstupných previerok zo SJL na II. stupni

 • návšteva knižnice – 1. roč.

 • aktualizácia nástenky výchovného poradcu

 • výber termínu LV podľa ponuky

 • prihlásenie žiakov do športových súťaží

 • pokračujeme v projekte Zbieram baterky

 

Pripravujeme

 • Moje leto“ – výtvarná súťaž pre 1. stupeň

 • prihlásenie do projektu Červené stužky

 • prvé zasadnutie Školského fóra

 • program na imatrikuláciu prvákov

 • zber papiera

 • EKO – exkurzie, hodiny – CVČ Dúha a Sosna

 • registrácia školy do UNICEF programu (Týždeň modrého gombíka)

 • zasadnutie PK DEJ, OBN, ETV, PUB

 • zasadnutie PK výchov

 • prvé školské testovanie z MAT v 5. roč.

 • prvé školské testovanie z MAT v 9. roč.

 • exkurziu z CHE do Kosit-u pre 7. roč.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria